Share |

Suosittelijani EU-vaaleissa

Antti Rinne:
”Olen tuntenut Satu Taavitsaisen kuuden vuoden ajan. Hän on energinen ja sitkeä tekemään töitä. Sadulle on tärkeää auttaa ja puolustaa pienituloisia ihmisiä ja tehdä SDP:n arvojen mukaista politiikkaa kuunnellen kansalaisia ja edistäen oikeudenmukaisuutta. Satu on suorapuheinen, rehellinen tahtonainen, joka paneutuu sydämellään epäkohtien korjaamisiin. Sadusta suomalaiset saavat asioihin paneutuvan ahkeran europarlamentaarikon."

Sanna Marin:
”EU-parlamentti tarvitsee tuoretta ajattelua, tarmokkaita ja aikaansaavia edustajia. Satu Taavitsainen on tällainen. Hän on työskennellyt monella tapaa tavallisten ihmisten hyvinvoinnin parantamiseksi. Mielestäni Sadun ehdoton vahvuus on se, että hän on luonnollisesti ja aidosti yhteydessä ihmisiin ja kuuntelee heitä.”

Erkki Tuomioja, kansanedustaja:
"Olen tehnyt Satu Taavitsaisen kanssa erinomaisen hyvää yhteistyötä päättyneellä vaalikaudella eduskuntaryhmässä ja valiokuntatyössä. Arvostan hänen vahvaa sosialidemokraattista näkemystään ihmisten oikeudenmukaisesta kohtelusta ja toivon, että se tulee nyt käyttöön europarlamentissa.”

Suna Kymäläinen, kansanedustaja:
”Olen oppinut tuntemaan Sadun viime kaudella kansanedustajatyötoverinani eduskunnassa. Teimme yhdessä töitä mm. lapsiperheköyhyyden vähentämiseksi. Sadulla on vahva oikeudentunto ja hän tekee työtä sydämestään ja sinnikkäästi. Satu on tehnyt merkittävää uraa mm. ulosottoon joutuneiden aseman parantamiseksi. Lapsiperheen äitinä Satu on arjen asiantuntija ja hänellä on taito tunnistaa epäkohdat, joiden poistamiseksi hän toimii tarmokkaasti. Sadun kaltaista ihmisten asioiden hoitajaa tarvitsemme EU:n parlamentissa!”

Heli Puura, Teollisuusliiton 2. varapuheenjohtaja:
"Satu on mainio valinta EU-vaaleissa - hän uskaltaa ottaa kantaa ja toimia ihmisten hyvinvoinnin eteen. Satu haluaa stopin köyhyyden ja eriarvoisuuden kasvulle. Hän on ahkera ja asioihin paneutuva, suomalaisen arjen ja työn tunteva nainen."

Risto Kolanen, toimittaja, Asuminen ja yhteiskunta -lehti, Helsinki
"Tutustuin Satuun vuonna 2013 ollessamme yhtä aikaa sd-piirin puheenjohtajia - Satu Etelä-Savossa, minä Helsingissä. Arvostan hänessä sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja suorapuheisuutta, sekä kykyä yhdistää isompia periaatelinjauksia aivan konkreettisiin, ihmistä lähellä oleviin asioihin ja tavoitteisiin. Satu oppi kansainvälisyyttä ulkomailla, nähdessä epäoikeudenmukaisuutta vierailumaassa. Sadusta SDP saa hyvän euroedustajan, joka jatkaa hyvin Riitta Myllerin pitkää työtä itäisen Järvi-Suomen edustajana Brysselissä."

Riku Aalto, puheenjohtaja, Teollisuusliitto ry:
”Olen oppinut tuntemaan Sadun määrätietoisena ja oikeudentuntoisena toimijana, joka ottaa asioihin rohkeasti kantaa ja asemoituu heikomman osapuolen puolustajaksi. Arvostan kovasti myös Sadun kiinnostusta suomalaisen teollisuuden asioihin, sillä menestyvä teollisuus tuo hyvinvointia kaikille. Sadulla on positiivista energiaa ja kokemusta kansainvälisisistä tehtävistä, hänestä tulisi erinomainen edustaja Euroopan parlamenttiin!”
 
Päivi Niemi-Laine, puheenjohtaja, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:
”Satu Taavitsainen on sinnikäs oikeudenmukaisuuden puolustaja. Eurooppa ei voi toimia vain talouden, markkinoiden ja kilpailun ehdoilla. Julkiset palvelut eivät saa jäädä sisämarkkinoiden jalkoihin. Meidän Satu on Euroopassa ääni sosiaalisen Euroopan ja paremman työelämän puolesta!”

Hilkka Laikko:
”Tapasin kansanedustaja Satu Taavitsaisen ensimmäisiä kertoja v. 2015 vaalien jälkeen Eduskunnassa. Sen jälkeen olemme tehneet tiivistä yhteistyötä, jossa Satu on tehnyt jatkuvaa, pyyteetöntä työtä, jotta lähes 400 000 maksuhäiriöistä, lähes 600 000 ulosoton uhria, yli 700 000 köyhyydessä elävää ja 1 250 000 alle EU:n köyhyysrajan elävää saadaan Suomessa takaisin jaloilleen yrittämään, työllistymään ja parempaan elämään. Satu on ihmisenä lupaustensa mittainen nainen ja aikaansaannokset eduskunnassa saavat monet kalpenemaan. Se rohkeus ja periksiantamattomuus, millä Satu ajaa laajojakin kokonaisuuksia läpi - vastustuksesta välittämättä - on osoitus ihmisestä, joka ajaa äänestäjien ja suomalaisten asiaa myös EU:ssa. Henkilökohtaisesti Satusta on tullut minulle rakas ystävä näiden neljän vuoden aikana. Olen täysin varma, että Satu tulee saamaan paljon aikaiseksi Euroopan parlamentissa - niin pieteetillä hän suhtautuu kaikkiin niihin epäkohtiin, joita hän pyrkii poistamaan. Tulen tukemaan Satua ehdottomasti kaikessa, mihin hän ryhtyy.”

Ann Selin, puheenjohtaja, Palvelualojen ammattiliitto PAM ry:
"Ihminen edellä, sydän ja arvot kohdallaan. Laitoin Sadulle joskus uutiskirjeen saatuani viestin, jossa totesin, että hänen sanansa olisivat voineet olla omani. Arvostan Sadun ihmiskäsitystä ja taistelijaluonnetta. Inhimillinen ja äänestäjiin yhteyttä varmasti pitävä poliitikko."

Marko Piirainen:
"Sadun kanssa olemme tehneet tiivistä yhteistyötä viime eduskuntakaudella muun muassa liikenne- ja viestintävaliokunnan piiriin kuuluvissa asioissa. Satu on perehtynyt hyvin laajoihin asiakokonaisuuksiin ja lähestynyt aina ihminen ensin periaatteella, onpa kysymyksessä ollut vaikutus työntekijään tai kuluttajaan. EU:n keskeinen osio on oikeudenmukainen ja reilu työelämä. Esimerkiksi kuljetus- ja logistiikkasektorin kerrannaisvaikutukset ulottuvat kymmeniin miljooniin eurooppalaisiin ja siksi on tärkeää, että näistä asioista päätettäessä on sydän ja järki mukana samalla kertaa. Tiedän, että Sadulla on."

Petri Vanhala, puheenjohtaja, Paperiliitto ry:
"Satu on pitänyt tiiviisti yhteyttä Paperiliittoon viime kaudella, tällä hän on osoittanut, että hän haluaa tiedottaa asioista sekä kuulla mitä ns. kentällä tapahtuu. Hänen osaaminen ja asioihin perehtyminen on juuri sitä luokkaa mitä EU juuri tarvitsee. Kiitos Satu, että lähdit mukaan EU-vaaleihin!"

Lauri Ihalainen, entinen työministeri, kansanedustaja, SAK:n puheenjohtaja:
"Olemme tehneet Sadun kanssa yhteistä matkaa mm. eduskunnassa. Arvostan Sadussa aatteellisista juurista ponnistavaa työtä oikeudenmukaisemmasta yhteiskunnasta, työelämästä ja maailmasta. Olen iloinen siitä, että Satu lähti ehdolle eurovaaleihin. Hänen näkemykset siitä, millaisia asioita niin kotimaassa kuin EU:n tasollakin tulee edistää, ovat merkityksellisiä ihmisten arjessa. EU on yhtä aikaa arvoyhteisö, taloudellinen ja turvallisuusyhteisö, mutta sen tulisi olla enemmän myös sosiaalinen yhteisö.Tämän muutoksen aikaansaamiseksi tarvitaan europarlamenttiin edustajia, jotka edistävät oikeudenmukaisuutta ja pitävät heikommassa asemassa olevien ihmisten puolta. Satu on sellainen; hänellä on arvot ja sydän mukana myös EU:ssa."