SDP:n Taavitsainen: Miten liikenneministeri Anne Berner korjaa taksiyrittäjien keskuudessa vallitsevan epätietoisuuden?

Share |
03.05.2018

SDP:n kansanedustaja, liikenne- ja viestintävaliokunnan jäsen, Satu Taavitsainen on huolissaan taksipalveluista ensi heinäkuussa voimaan astuvan lain liikenteen palveluista takia. Hän jätti asiasta kirjallisen kysymyksen liikenneministerille.

-Sipilän porvarihallitus ajoi väkisin ja voimalla takseja koskevan lain läpi SDP:n ja monien toimijoiden vastustuksesta huolimatta. Lain myötä taksien sääntely vapautuu ja hintoja sekä taksien määriä ei enää säädellä. Taksiyrittäjillä ei ole vielä tiedossa, saavatko he lain voimaantulon myötä enää käyttää omistamaansa taksivälityskeskusta kyytien välittämisessä, sanoo Taavitsainen.

 Taavitsaisen mukaan on uhkana, että kilpailu- ja kuluttajaviraston mielestä taksiyrittäjät muodostavat kartellin, koska taksivälityskeskuksen piirissä olevat autoilijat ovat yleensä keskenään kilpailevia itsenäisiä elinkeinonharjoittajia. Kilpailulaki kieltää kilpailevien elinkeinonharjoittajien kilpailua rajoittavan yhteistyön, joiden tarkoituksena on kilpailun rajoittaminen esimerkiksi hintayhteistyö.

-Nykylain ollessa voimassa taksiyrittäjien yhteistyö on ollut mahdollista, koska taksien tarjonnan määrä ja hinnoittelu ovat määräytyneet lain kautta. Jatkossa kilpailulainsäädännön toimeenpanon merkitys taksimarkkinoilla muuttuu ja saamieni tietojen mukaan kilpailu- ja kuluttajavirasto tulee puuttumaan kilpailun rajoituksiin taksialalla, Taavitsainen kertoo. 

-Kilpailulain mukaan sellaiset elinkeinonharjoittajien väliset sopimukset, elinkeinonharjoittajien yhteenliittymien päätökset sekä elinkeinonharjoittajien yhdenmukaistetut menettelytavat, joiden tarkoituksena on merkittävästi estää, rajoittaa tai vääristää kilpailua tai joista seuraa, että kilpailu merkittävästi estyy, rajoittuu tai vääristyy, ovat kiellettyjä.

-Jos taksiyrittäjät eivät enää saa käyttää omaa taksikeskustaan kyytien välittämisessä, niin Suomessa saatetaan palata 60-luvulle ja menettää tehokkuus kyytien organisoimisessa ja lähimmän taksin ohjaamisessa asiakkaan luo. Eri yrittäjien yhteinen välitystoiminta vaatii yhteisiä taksoja, jotta ne voidaan ilmoittaa tilaavalle asiakkaalle, sanoo Taavitsainen.

-Asiakkaan kannalta on mahdotonta alkaa soittamaan yksittäisille takseille ja kysellä pääsetkö tulemaan ja millä hinnalla. Junalle mennessä kyytiä tarvitsevalla tuskin on aikaa soittaa eri taksiyrittäjille, kysellen onko hän vapaana tai vertailla eri taksiyrittäjien hintoja. Läheskään kaikilla kansalaisilla ei ole käytössään älypuhelimia sovelluksineen, joten niiden varaan ei voi laskea, muistuttaa Taavitsainen.


Eduskunnan työjärjestykseen viitaten Taavitsainen esitti liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerille (kesk) vastattavaksi seuraavat kysymykset:

1. Saako taksiyrittäjillä olla omistamansa välityskeskuksen piirissä yhtenäinen enimmäishinta 1.7.2018 alkaen?

2. Saavatko taksiyrittäjät 1.7.2018 alkaen sopia ajovuoroista omistamansa välityskeskuksen piirissä?

3. Saavatko välityskeskukset 1.7.2018 alkaen välittää KELA kyytejä vai onko se kilpailulain nojalla kiellettyä, koska muodostuu määräävä markkina-asema?

4. Miten ministeri suhtautuu siihen, jos kilpailu- ja kuluttajavirasto määrää kyytien välitysyhtiöiden toiminnan lopetettavaksi? 

5. Miten ministeri olisi voinut ennaltaehkäistä sen, ettei taksialalla vallitsevaa kaaosmaista epätietoisuuden tilannetta olisi kaksi kuukautta ennen lain voimaan astumista?

6. Miten ministeri aikoo käydä asiaa läpi taksiyrittäjien ja kilpailu- ja kuluttajaviraston kanssa ennen 1.7.2018?

Linkki kysymykseen eduskunnan sivuille: https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Kysymys/Sivut/KK_171+2018.aspx

Eduskunnan työjärjestyksen mukaan kirjalliseen kysymykseen on annettava vastaus 21 päivän sisällä.

17.01.2019SDP:n Taavitsainen: Mitä hallitus tekee häikäilemättömien perintäyhtiöiden toiminnan lopettamiseksi Suomessa?
06.01.2019SDP:n Taavitsainen iloitsee: Vihdoin alkaa tapahtua taistelussa perintäyhtiöitä vastaan!
12.12.2018SDP:n Taavitsainen ja Taimela puuttuvat tiukasti virheellisiin maksuhäiriömerkintöihin
30.11.2018SDP:n Taavitsainen: Maksuhäiriömerkinnöissä viidakon lait
08.11.2018SDP:n Taavitsainen: Hyvä! Opetusministerin vastaus on aivan selkeä - kuntien on muutettava nykykäytäntöään
26.10.2018SDP:n Taavitsainen ehdottaa ratkaisua lääkäriin pääsyn ongelmaan
12.10.2018SDP:n Taavitsainen: Koulujen sijaiskäytännöt heikentävät perusopetuksen laatua
28.09.2018SDP:n Taavitsainen: Yrittäjien asema perinnässä on turvattava lainsäädännössä!
19.06.2018SDP:n Taavitsainen: Loistava päätös! Liikenne- ja viestintävaliokunta lopetti tienvarsien kylttikiistat
19.06.2018Kansanedustajat haluavat poistaa maksuhäiriömerkinnät velkansa maksaneilta

Siirry arkistoon »