SDP:n Taavitsainen: Koulujen sijaiskäytännöt heikentävät perusopetuksen laatua

Share |
12.10.2018

SDP:n kansanedustaja Satu Taavitsainen jätti tänään opetusministerille kirjallisen kysymyksen opettajien sijaiskäytäntöjen vaikutuksista oppilaiden koulupäivän turvallisuuteen ja oppimiseen.

Taavitsaisen mukaan suomalaisen peruskoulujärjestelmän ehdottomana vahvuutena on pidetty ammattitaitoisia opettajia ja opetuksen laatua, joihin liittyy olennaisesti vakituiset ja riittävät opettajaresurssit.

-Viime vuosina kunnat ja kaupungit ovat omaksuneet hyvin huolestuttavia opettajien sijaiskäytäntöjä, joiden katson olennaisesti heikentävän perusopetuksen laatua, Taavitsainen sanoo.

-Erityisesti se, että lyhytaikaisiin, noin viikon kestäviin tai sitä lyhyempiin sijaisuuksiin ei enää palkata sijaista. Tämä vaarantaa oppilaiden koulupäivän turvallisuuden ja heikentää oppimista, valottaa Taavitsainen.

Taavitsaisen mukaan opettajien joutuessa huolehtimaan yhtä aikaa kahden luokan opettamisesta, lapset eivät saa riittävästi apua tehtävissään. Samalla työrauhaongelmien ja kiusaamistilanteiden riski luokassa kasvaa.

-Huono työrauha häiritsee kaikkia oppilaita sekä luokassa, joka on vailla opettajaa että viereisissä luokissa. Nykykoulussa on hyvin tavallista, että oppilaiden joukossa on useita erityisoppilaita ja monenlaista tuen tarvetta omaavia koululaisia. Kun sijaista ei palkata, varsinkin erityiseen tukeen oikeutetut oppilaat jäävät herkästi vaille tarvitsemaansa tukea ja ohjausta, huomauttaa Taavitsainen.

-Myös oppilaan huomioiminen yksilönä ja uusien opetussuunnitelmien edellyttämä vuorovaikutteinen ja toiminnallinen opetus turvallisessa oppimisympäristössä vaarantuu.

Taavitsainen korostaa, että lapset ja nuoret ansaitsevat saada laadukasta opetusta lukuvuoden jokaisena koulupäivänä.

-Tämä ei toteudu oman työn ohella eli OTO-sijaisopettamistilanteessa, koska jonkin aihealueen opettaminen ja oppiminen saattaa jäädä hyvin vähäiseksi tai sitä ei käsitellä oppitunnilla lainkaan.

Taavitsainen vaatii, että jos luokan oma opettaja on esimerkiksi sairaana tai koulutuksessa, on hänen tilalleen aina palkattava sijainen. Pidän oman työn ohella eli OTO:na opettamista lasten väheksymisenä. Tämä haitallinen käytäntö ei ole lapsen etu. Ilman opettajaa tai vain tilapäisesti opettajan opetuksessa olevien oppilaiden kouluhyvinvointi ja jaksaminen huononee meluisessa ja stressaavassa luokassa.

-Valitettavasti monet kaupungit ja kunnat ovat omaksuneet käytännön määrätä rehtorit jättämään sijainen palkkaamatta. Tämän käytännön perusteena on säästöt peruskoulun opettajien palkkakuluissa. Lisäksi lasten vanhemmille ei tiedoteta luokan oman opettajan poissaolosta ja siitä, että luokka on oppituntien aikana vain osittain aikuisen valvonnassa, sanoo Taavitsainen.

Taavitsaisen mukaan OTO-sijaiskäytännöllä on myös negatiiviset vaikutuksensa opettajien työhyvinvointiin, koska opettajien väsyminen lisääntyy heidän joutuessaan opettamaan kahta luokkaa samaan aikaan ja vaihtamaan jatkuvasti luokasta toiseen.

-Opettajien ammattitaito ei kehity, koska osa opettajista ei osallistu lainkaan jatkokoulutukseen, koska silloin luokka jäisi ilman opettajaa. On huomattava, että YK:n Lapsen oikeuksien yleissopimuksen mukaan jokaisella lapsella on oikeus saada opetusta ja, että tämän oikeuden toteuttamiseen on Suomikin sitoutunut, päättää Taavitsainen.

Eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten Taavitsainen esitti opetusministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Onko ministeri tietoinen useissa kunnissa tapahtuvasta oman toiminnan ohella eli OTO:na sijaisopettamiskäytännöistä,

miten ministeri on varmistanut sen, että lasten oikeus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta, riittävää oppimisen ja koulunkäynnin tukea toteutuu silloin, kun luokassa ei ole omaa opettajaa eikä sijaista ole palkattu tai kun luokan opettaja joutuu opettamaan myös toista luokkaa samaan aikaan,

miten ministeri on varmistanut sen, että oppilaan oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön toteutuu niissä kunnissa, joissa OTO-sijaiskäytäntö on voimassa,

onko ministeri tietoinen oppilaiden huolesta vakavissa vaaratilanteissa OTO-sijaisopetuksen aikana esimerkiksi, jos koulussa syttyisi tulipalo tai koulutiloihin tunkeutuisi väkivaltaisesti käyttäytyvä henkilö tai jos luokan oppilaiden kesken syntyy riitaa,

miten ministeri on varmistanut lasten yhdenvertaisen kohtelun saada laadukasta perusopetusta eri puolilla Suomea, kun osassa kunnissa toteutetaan OTO-sijaiskäytäntöä,

miten ministeri on varmistanut lasten turvallisuuden, kun oppilaat ovat luokassa ilman aikuista, opettajan huolehtiessa kahdesta luokasta yhtä aikaa,

edistääkö ministerin mielestä OTO-sijaiskäytäntö kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä,

miten ministeri on varmistanut opettajien jaksamisen, heidän työhyvinvointinsa edistämisen, heidän jatkokoulutukseen pääsemisensä, kun oman toimen ohella opettaminen on monissa kunnissa yleinen käytäntö?

08.11.2018SDP:n Taavitsainen: Hyvä! Opetusministerin vastaus on aivan selkeä - kuntien on muutettava nykykäytäntöään
26.10.2018SDP:n Taavitsainen ehdottaa ratkaisua lääkäriin pääsyn ongelmaan
12.10.2018SDP:n Taavitsainen: Koulujen sijaiskäytännöt heikentävät perusopetuksen laatua
28.09.2018SDP:n Taavitsainen: Yrittäjien asema perinnässä on turvattava lainsäädännössä!
19.06.2018SDP:n Taavitsainen: Loistava päätös! Liikenne- ja viestintävaliokunta lopetti tienvarsien kylttikiistat
19.06.2018Kansanedustajat haluavat poistaa maksuhäiriömerkinnät velkansa maksaneilta
01.06.2018SDP:n Taavitsainen kanteli oikeuskanslerille ministeri Anne Bernerin vastaamattomuudesta
09.05.2018SDP:n Taavitsainen: Aiotaanko nuorista tehdä oman itsensä kulkukauppiaita?
03.05.2018SDP:n Taavitsainen: Miten liikenneministeri Anne Berner korjaa taksiyrittäjien keskuudessa vallitsevan epätietoisuuden?
12.04.2018SDP:n Taavitsainen: Yrityksille lain suojaa perintäyhtiöiden kohtuuttomuuksilta

Siirry arkistoon »