Share |

Aloitteeni, kirjalliset kysymykseni Eduskunnassa

Kaudella 2015-2019 olen pitänyt 356 puhetta, tehnyt 38 kirjallista kysymystä, kirjoittanut 6 lakialoitetta, 2 keskustelualoitetta, yhden toimenpidealoitteen ja 22 talousarvioaloitetta sekä 9 lisätalousarvioaloitetta. Kolme kertaa olen saanut olla SDP:n ykköskysyjä eduskunnan suullisella kyselytunnilla.

Lakialoite laiksi varhaiskasvatuslain 43 §:n muuttamisesta

Lakialoite laiksi työneuvostosta ja eräistä työsuojelun poikkeusluvista annetun lain muuttamisesta

Lakialoite laiksi terveydenhuoltolain muuttamisesta

Lakialoite laiksi saatavien perinnästä annetun lain muuttamisesta

Lakialoite laiksi luottotietolain 33 §:n muuttamisesta

Lakialoite laiksi perusopetuslain 32 §:n muuttamisesta

Kirjallinen kysymys Esperi Caren laiminlyöntien korvaamisesta

Kirjallinen kysymys kansainvälisten perintäyhtiöiden toimintaan puuttumisesta

Kirjallinen kysymys opettajien sijaiskäytäntöjen vaikutuksista oppilaiden koulupäivän turvallisuuteen ja oppimiseen

Kirjallinen kysymys sosiaalisen luototuksen yhtenäisestä toteutumisesta kaikissa Suomen kunnissa

Kirjallinen kysymys koirien pentutehtailusta

Kirjallinen kysymys taksikuljetuspalveluiden tulevaisuudesta

Kirjallinen kysymys päivähoidon henkilöstön määrästä ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana

Kirjallinen kysymys  asiakasmaksulain  11 §:n  soveltamisesta sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuihin

Kirjallinen kysymys varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista säädetyn lain 13 §:n soveltamisesta asiakasmaksuihin

Kirjallinen kysymys tasa-arvon parantamisesta urheilussa

Kirjallinen kysymys ulosoton suojaososuuden laskemisen käytännöistä

Kirjallinen kysymys virheellisistä maksuhäiriömerkinnöistä

Kirjallinen kysymys sosiaaliturva- ja eläkemaksujen kiertämisestä

Kirjallinen kysymys Kelan toiminnasta

Kirjallinen kysymys palkkatukien maksatusten viivästymisestä

Kirjallinen kysymys potilasasiakirjojen virheistä

Kirjallinen kysymys lasten yhdenvertaisesta kohtelusta varhaiskasvatuksessa

Kirjallinen kysymys yleispalvelukirjeiden jakelusta Kaakon Viestinnän toimialueella

Kirjallinen kysymys koulukuvausten korkeista kustannuksista lapsiperheille ja lasten arjessa tapahtuvan markkinoinnin hillitsemisestä

Kirjallinen kysymys alaikäisten lasten ulosotosta ja maksuhäiriömerkinnöistä

Kirjallinen kysymys Postin palvelukeskuksen perustamisen omistajaohjauksesta

Kirjallinen kysymys Postin työllisyystavoitteen vastaisesta toiminnasta

Kirjallinen kysymys nuorten vammaisten painostamisesta eläkkeelle

Kirjallinen kysymys terveyssyistä ammattia vaihtavan henkilön työllisyyden edistämisestä ja syrjäytymisen ehkäisemisestä

Kirjallinen  kysymys toimeentulotuen myöntämisestä alle 18-vuotiaalle

Kirjallinen kysymys lapsen päivähoito-oikeuden rajaamisesta

Kirjallinen kysymys munuaissyöpää sairastavien potilaiden hyvästä hoidosta asuinpaikasta riippumatta ja kansalaisten lääkehoidon yhdenvertaisuuden toteutumisesta Suomessa

Kirjallinen kysymys ammatillisen koulutuksen tutkintorakenneuudistuksen vaikutuksista laitoshuoltajien ammattitutkintoon ja vastaamisesta sosiaali- ja terveysalan työelämän tarpeisiin

Kirjallinen kysymys Waltti-matkakortista

Kirjallinen kysymys toimeksiannoista maksettavista työkorvauksista

Kirjallinen kysymys toimeentulotukiasiakkaan oikeudesta henkilökohtaiseen keskusteluun

Kirjallinen kysymys lasten ja nuorten psykiatristen palveluiden saatavuudesta

Kirjallinen kysymys ihmisten arjen sujuvoittamisesta byrokratiaa purkamalla

Kirjallinen kysymys työttömien terveystarkastuksista

Kirjallinen kysymys pienituloisten ulosottovelallisten tilanteesta

Kirjallinen kysymys kustannuskilpailukykyä vahvistavien toimien yhteydessä ilmoitetusta työterveyshuollon osuudesta

Kirjallinen kysymys turvapaikanhakijoiden lapsiavioliitoista

Kirjallinen kysymys Itä-Suomen oikeuslääketieteellisten tutkimusten keskittämisestä Kuopioon

2018

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä kehitysvammaisten Hyppy!-teatteritapahtuman kehittämiseksi valtakunnalliseksi Erityisryhmien Hyppy! -näyttämöpäiviksi

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Mikkelissä toimivan valtakunnallisen Luomuinstituutin toimintaan

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Euroopan suurimmalle havuvaneritehtaalle vievän 2 kilometrin tieosuuden parantamiseen Mikkelissä

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä 2-kaistaisen kiertoliittymän rakentamiseen valtatien 13 vilkkaaseen risteykseen Mikkelissä

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä valtatien 23 perusparantamiseen Etelä-Savossa Pieksämäen kohdalla

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Mikkelin eteläpuolella sijaitsevan Hurus—Hietanen-tieosuuden (valtatie 5) turvallisuuden parantamiseen ja liikenteen nopeuttamiseen voimassa olevan tiesuunnitelman mukaisesti

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Kouvolan ja Porvoon yhdistävän Itäradan suunnitteluun ja hankkeen käynnistämiseen

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Varkaudesta Savonlinnaan vievän maantien 464 päällystämiseen

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Kouvola—Mikkeli—Pieksämäki—Kuopio—Iisalmi välillä kulkevan Savonradan raideliikenteen nopeuttamiseen

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Savonradan pistoraiteen parantamiseen välillä Pellos—Mäntyharju Euroopan suurimman vaneritehtaan toiminnan turvaamiseksi ja kehittämiseksi

Lisätalousarvioaloitteet vuonna 2018

Talousarvioaloitteet vuonna 2017

Talousarvioaloitteet vuonna 2016

Talousarvioaloitteet vuonna 2015