Share |

Hei, olen Satu Taavitsainen, tervetuloa kotisivuilleni!

Kiitos 1124:lle äänestäjälleni Etelä-Savon hyvinvointialueen vaaleissa!

Satu_Taavitsainen_24.1.2022.png

Olen Mikkelissä kaupunginvaltuutettu, kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja ja SDP:n valtuustoryhmän puheenjohtaja sekä Etelä-Savossa maakuntavaltuuston puheenjohtaja ja Etelä-Savon hyvinvointialueen aluevaltuutettu.

Olen Kaakkois-Suomessa SDP:n 1. varakansanedustaja ja Euroopan parlamentin varaedustaja. Olen myös SDP:n puoluevaltuutettu.

Kaudella 2015-2019 työskentelin eduskunnassa kansanedustajana. Olen vahva pienituloisten ja lapsiperheiden puolustaja.

Olen 45-vuotias, naimisissa ja kolmen lapsen äiti. Olen koulutukseltani hallintotieteiden kandidaatti HTK ja sosionomi (AMK), työskentelen toiminnanjohtajana sosiaali- ja terveysalan järjestössä ja opiskelen työni ohessa Itä-Suomen yliopistossa Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnassa, oikeustieteiden laitoksella julkisoikeutta, erikoisjuristin tutkintoa, HTM.

Koin poliittisen herätyksen vuonna 1999 USA:ssa tehdessäni Los Angelesin kaduilla vapaaehtoistyötä köyhien ja asunnottomien parissa. Tuolloin 22-vuotiaana sosionomiopiskelijana päätin, että teen kaikkeni, ettei Suomesta tule ihmisiä eriarvoistavaa yhteiskuntaa. Tuo sisuuntuminen kaduilla ja kurjuudessa elävien ihmisten parissa johti minut politiikkaan.

Uskon, että ei ole niin hankalaa asiaa, etteikö sitä saisi muutettua paremmaksi. Siksi olen laittanut itseni likoon heidän puolesta, jotka tarvitsevat puolustajaa. Työskentelen kovasti ja periksiantamattomasti inhimillisyyden toteutumisen eteen. Sinnikkyydelläni olen myös mahdollistanut sellaista, joka muutoin olisi ollut mahdotonta.

Hiellä ja kovalla työllä on mahdollista saavuttaa asioita, näin uskon. Joukossamme on paljon heitä, jotka tarvitsevat apua. Minulle on suotu työn tekemisen ohella tahto ja energia edustaa ja puolustaa tavallisia ihmisiä niin kaupunginvaltuustossa, eduskunnassa kuin monissa muissakin paikoissa ja haluan tuon tarmoni ja voimani ihmisten eteen käyttää.

Pidetään yhteyttä!

 P. 0440905546
satu.taavitsainen@hotmail.com
Tavoitat minut myös facebookista, twitteristä ja instagramista. Aina löytyy aikaa keskustelulle.

Ota minuun yhteyttä, jos tarvitset kokoukseen alustajaa, seminaariin puhujaa, yhdistyksen, seuran tai ammattiosaston tilaisuuteen puhujaa.

Kerro minulle toiveesi teemasta, näkökulmasta, ajasta ja
paikasta.

NATO-ratkaisun aika on tullut

Keskiviikko 11.5.2022 - Satu Taavitsainen

Tulevana lauantaina kokoontuu SDP:n ylimääräinen puoluevaltuuston kokous, jossa käsittelemme puolueen kantaa Suomen Nato-jäsenyyteen. Suhtaudun myönteisesti Nato-jäsenyyteen, koska Nato-maiden voimavarat ennaltaehkäisisivät Suomeen kohdistuvan sotilaallisen painostuksen, hyökkäyksen uhan tai sotilaallisen hyökkäyksen mahdollisuutta. Jäsenyys Natossa vahvistaisi myös Suomen huoltovarmuutta. Vuodesta 2004 asti Suomen ulko-, turvallisuus- ja puolustuspoliittisiin selontekoihin on ollut kirjattuna mahdollisuus hakea Nato-jäsenyyttä. Kansainvälisen turvallisuusympäristön muututtua on jäsenhakemuksen aika.

Nato on toiminut 73 vuotta yhteisen puolustuksen järjestönä. Sen tehtävänä on taata jäsenmaidensa vapaus ja turvallisuus poliittisin ja sotilaallisin keinoin. Naton perustamissopimuksen ydin on sen viides artikla, jolla jäsenmaat sitoutuvat keskinäiseen avunantoon. Jos Suomi Naton jäsenenä joutuisi sotilaallisen iskun tai sen uhkan kohteeksi, voisi Nato-joukkoja saapua pyynnöstämme auttamaan meitä Suomen puolustamisessa. Nato-joukkoja voitaisiin kutsua kiristyneessä tilanteessa paikalle myös ennalta ehkäisevässä tarkoituksessa nostamaan kynnystä sotatoimien aloittamiselle Suomea vastaan tai niillä uhkaamiselle.

Vastavuoroisuuden perusteella Suomi tulisi osalliseksi Nato-maiden vakauden ja turvallisuuden ylläpitämistä jäsenyysvelvoitteiden mukaisesti. Ollessani kansanedustajana viime vaalikaudella ja puolustusvaliokunnan jäsen käsittelimme kansainvälisen avun antamisesta ja vastaanottamisesta koskevaa lakia, jonka yhteydessä lakiin puolustusvoimista lisättiin säännös siitä, ketkä avunantotehtäviin osallistuisivat. Varusmiehiä ei lähetetä tehtäviin ja reserviläisten osallistuminen perustuu aina vapaaehtoisuuteen.

Suomen rajat ovat tällä hetkellä rauhallisia, eikä Suomeen kohdistu sotilaallista uhkaa. Suomen puolustusvoimien suorituskyky on hyvä ja puolustustamme kehitetään jatkuvasti. Nato-jäsenyys on kuitenkin varautumista sotilaalliseen voimankäyttöön Suomea vastaan vahvistaen pidäkevaikutusta. Meidän poliitikkojen keskeinen tehtävä on varmistaa, ettei Suomi joudu sotilaalliseen yhteenottoon. Nato-jäsenyyden tarkoituksena on Suomen turvallisuuden maksimointi.

Satu Taavitsainen
SDP:n puoluevaltuuston jäsen
Kaakkois-Suomen sosialidemokraattisen piirin 1. varapuheenjohtaja
Mikkeli

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: nato

Sadun pääsiäissaarna

Torstai 14.4.2022 - Satu Taavitsainen

Olympiakomiteassa kuohuu ja hyvä niin. Jokaisella alalla niin urheilussa, kulttuurissa kuin politiikassa tapahtuu seksuaalista häirintää. Annan kaiken tukeni niille rohkeille ihmisille, jotka uskaltavat tuoda tapahtumia esille. Olen kuullut juhlapuheita, joissa vakuutetaan, kuinka häirintään puututaan ja tasa-arvon edistäminen on tärkeää. Puheet ja teot tulisi aina kohdata toisensa. Näinhän ei aina ole ja tapahtumia yritetään lakaista maton alle.

Olen ollut politiikassa mukana 22 vuotta, puolet elämästäni. Tämän ajanjakson aikana olen kohdannut monenlaisia asioita. Olen keskustellut useiden ihmisten kanssa siitä, miten vaikea Suomessa on saada oikeutta seksuaali- ja lähisuhdeväkivaltaa koskevissa rikoksissa. Vaikka lakeja on parannettu ja hyvää kehitystä tapahtunut asenteissa, niin silti on vielä paljon tehtävää esimerkiksi siinä, että tutkinnat kestävät vuosia ja uhri voi kokea, ettei häntä uskota ja pelätä esimerkiksi työpaikan menettämisellä.

Johtajilla oletetaan olevan kykyä seistä selkä suorana ja toimia vastuullisesti myös vaikeina hetkinä. On johtajan velvollisuus toimia ja viedä ikäviäkin asioita eteenpäin. Johtajan työpöydälle voi tulla tapaus, jossa henkilön seksuaalista itsemääräämisoikeutta on loukattu. Johtaja voi olla ensimmäinen, jolle uhri asian kertoo ja varmasti viimeinen, jos uhria ei uskota ja jos asenne on vähättelevä ja salailuun pyrkivä. Varmin tapa turvata vanhojen tapojen jatkuminen on se, että asioihin ei puututa.

Olen itse johtaja, joka ottaa asiat vakavasti. Kaikissa tehtävissäni pyrin näyttämään tietä toimintatapojen uudistamiseen ja rohkeuden valamiseen henkilöihin, joiden seksuaalista itsemääräämisoikeutta on loukattu. Suomessa joudumme pureskelemaan vielä pitkään näiden asioiden parissa ennen kuin toimintatavat ovat niin mallikkaat, että loukkauksia ei enää tapahdu ja jos tapahtuu niin uhrit kokevat, että saavat oikeutta.

Puolueet, järjestöt, urheiluseurat, työpaikat ym. eivät voi olla villasella painavia, syyllisiä suojelevia, salailevia, vanhojen tapojen roolimalleja, vaan toimintatavat tulee vastata tämän päivän vaatimuksia.

Pääsiäinen alkaa kärsimyksellä ja päättyy hyvän voittoon. Tähän uskokaamme ja valakaamme toivoa ihmisiin! Kyllä asiat muuttuvat paremmiksi. Hyvää Pääsiäistä!

Kommentoi kirjoitusta.

Hoitajien palkkoja nostettava

Maanantai 4.4.2022 - Satu Taavitsainen

Annan täyden tukeni hoitajien lakolle. Hoitoalan palkat ovat liian pienet. Palkat vaikuttavat suoraan eläkkeisiin ja eläköityvien hoitajien toimeentuloon. Naisvaltainen hoitoala on aivan liian pitkään kyntänyt palkka- ja eläkekuopassa.

Naisten palkat ja eläkkeet ovat poliittinen asia. Niiden muodostumiseen vaikuttavat muun muassa maan hallitus, eduskunta, puolueiden linjaukset, vallitseva talouspoliittinen ajattelu, työmarkkinapolitiikka ja suomalaisen yhteiskunnan sukupuolittunut rakenne. Tasa-arvon edistäminen ei ole pelkästään hoitajien itsensä asia, vaan se on meidän kaikkien yhteinen asia.

Valtion ja kuntien on mahdollista edistää tasa-arvon tavoitteita. Käytännössä valitettavasti valtio ja kunnat usein pyrkivät liittoutumaan työnantajaosapuolen kanssa. Tämä ei kuitenkaan ole mikään luonnonlaki, vaan liittoutuminen riippuu päättäjien linjauksista. Kaikkia linjauksia ei aina tuoda päättäjien pöytään. Olin aivan pöyristynyt, kun Mikkelin kaupunginjohtaja korotti johtajien palkkoja. Tästä en kaupunginvaltuutettuna ja hallituksen varapuheenjohtajana tiennyt lainkaan. Totesin korotuksista luettuani, että Mikkelin kaupungin tulee viestittää valtakunnansovittelijan pöytään Kuntatyönantajia edustavalle Markku Jaloselle, että Mikkelissä aloitettiin jo 5-9 prosentin palkankorotukset ja näytämme vihreää valoa samansuuruisille työntekijöiden palkankorotuksille. On epäoikeudenmukaista, jos vain johtajien palkkoja nostetaan mutta työntekijöiden palkankorotuksilta kieltäydytään.

Puheet siitä, että säädettäisiin laki, jolla hoitajia pakotettaisiin töihin ”potilasturvallisuuden nimissä”, tekee minut todella murheelliseksi. Potilasturvallisuus varmistetaan sillä, että hoitajille maksetaan kunnollista palkkaa työstään, heillä on hyvät työolot ja heitä on riittävästi. Lakko-oikeus on Suomessa vahvasti lailla turvattu. Lakon vesittäminen pakkotyöhön hoitajia laittamalla saa aikaan vain lisää hoitajien irtisanoutumisia ja alalta poistumisen kiihtymään. Suomi käyttää muita Pohjoismaita vähemmän rahaa sosiaali- ja terveydenhuoltoon. Tämä niukkuus selittyy pitkälti hoitajien huonommalla palkalla verrattuna muihin maihin. Palkkojen nosto on aivan välttämätöntä, jos haluamme ammattitaitoisia hoitajia jatkossa.

Toivon työnantajapuolen haluavan tukea kansalaisten oikeutta saada hyvää hoitoa. Se toteutuu, kun työnantaja suostuu nostamaan palkkoja ja sopimaan asiat. Maan hallituksen tulee viestittää neuvottelupöytään, että sovinnon löytymisen taloudellinen puoli turvataan ja hallitus tukee palkkaratkaisua, joka edistää tasa-arvoa ja naisvaltaisten alojen palkkojen kilpailukykyä. Voimia hoitajat!

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: lakko

Huoltovarmuutta vahvistettava Mikkelissä

Perjantai 4.3.2022 - Satu Taavitsainen

SDP:n Mikkelin valtuustoryhmä tuomitsee jyrkästi Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan. Mielestämme on erittäin tärkeää, että tuemme sodan ja hädän keskellä eläviä ukrainalaisia. He tarvitsevat apua. Suomen suurten kaupunkien kesken on valmisteltu yhteistä rahallista avustusta. Tavoitteena on yhdessä tukea Ukrainaa vähintään miljoonalla eurolla. Mikkeli on omalta osaltaan avustuksessa mukana.

Viimeisen viikon aikana huoltovarmuus on noussut uuteen arvoon. Huoltovarmuus on varautumista kurjuuteen. Mikkelin ei pidä myydä edes osittain 100 prosenttisesti omistamaamme Etelä-Savon Energia Oy:tä (ESE). Jos edes käsillä oleva Euroopan tilanne ei saa keskustan, kokoomuksen, perussuomalaisten ja vihreiden silmiä aukeamaan oman energiayhtiön tärkeydestä, niin mikä sitten! Mikkelin on oltava mahdollisimman energiaomavarainen ja pidettävä verkot, putkistot ja kattilat omissa käsissämme.

ESE:n tulevaisuuden näkymät kaupungin omistuksessa ovat valoisat. Sen toiminnan rungon muodostaa mikkeliläisille kohtuuhintaisen kaukolämmön tuotanto ja sähkönsiirto. ESE:n myynnistä jankuttaminen kaupungintalolla on loputtava. Sen sijaan on päivitettävä kaupungin valmiussuunnitelma  kevään 2022 aikana ja saatava lisää Mikkeliin investointeja, jotka tukevat vihreää energiasiirtymää. Tästä ESE teki jo avauksen allekirjoittaessaan Nordic Ren-Gas Oy:n kanssa yhteistyösopimuksen uusiutuvaa metaania ja vihreää vetyä tuottavan tuotantolaitoksen suunnittelusta Mikkelin Pursialan voimalaitosalueelle.

Meillä Mikkelissä riittää onneksi puuta ja vettä. Osaamme myös toimia kylmässä ja lumessa. Huolissani olen ruoan riittävyydestä. Paikallisten ruoantuottajien ahdinkoon on saatava helpotusta välittömästi ennen kuin maidon, lihan, viljan, kasvisten ja marjojen tuottajat lopettavat kannattavuuden heikentymisen vuoksi. On suuri vaara, että huoltovarmuutemme heikkenee ruoansaannin osalta. Kaupan ahneus pitää laittaa kuriin ja kauppojen tulee maksaa tuottajille asianmukaiset hinnat, joissa huomioidaan polttoaineen, sähkönsiirron ja lannoitteiden hintojen nousu.

Mikkelin kaupungin ja yritysten tulee osata ostaa suoraan mahdollisimman paljon paikallisilta ruoantuottajilta jättäen kaupan kyltymätön välikäsi pois. Näin on monet mikkeliläiset jo tehneet ostamalla suoraan lähiruokatuottajilta REKO-Mikkelin kautta. En halua tilannetta, että maatiloja lopettaisi ja jäisimme liikaa ulkomaisen ruoan varaan. On hyvä muistaa, että Suomi on saari. Yli 80 prosenttia ulkomaankaupasta tulee meritse. Siihenkin tulee varautua, että meillä ei olisi Itämerta käytössämme.

Niin Mikkelin kaupungin kuin kuntalaisten ja yritysten tulee kaikessa toiminnassaan huolehtia siitä, että meistä jokainen pärjää siedettävästi, jos Suomea tai sen osaa kohtaa jokin suurempi onnettomuus, pitkäkestoinen häiriötilanne tai poikkeusolot. Yksittäisen mikkeliläisen osalta huoltovarmuus tarkoittaa, että jokaisen tulisi ennakolta varautua niin, että elämisen kannalta välttämättömiä tarpeita riittää 72 tunniksi. Tämä tarkoittaa ruokaa, juomaa, lääkkeitä, puhelimen varavirtaa ja muuta, mitä tarvitsemme päivittäin.

Satu Taavitsainen
SDP:n valtuustoryhmän puheenjohtaja
Kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja
Mikkeli

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Ukraina, huoltovarmuus

Kiitos luottamuksesta!

Torstai 3.3.2022 - Satu Taavitsainen

Kaksi vaalitulosta tuli tällä viikolla peräkkäisinä päivinä. Osuuskunta Tradekan vaalitulos julkistui ja tulin valituksi edustajistoon (246 ääntä)! Lämmin kiitos kaikille minua äänestäneille🥰. Osuustoimintaliike syntyi alun perin köyhyyden poistamiseksi ja riistämisen estämiseksi. Huolehdin omalta osaltani siitä, että näin toimitaan tänäkin päivänä. Työntekijöistä, tuottajista, kuluttajista ja luonnosta on huolehdittava niin kuin on eettisesti ja moraalisesti oikein.

Ammattiliitto JHL:n edustajiston vaalien tulos valmistui ja tulin valituksi edustajistoon (132 ääntä). Kiitos minuun luottaneille! Jatkan kolmannen viisivuotiskauden edustajistossa huolehtien työntekijöiden hyvinvoinnista, JHL:n jäsenlähtöisestä toiminnasta, oikeudenmukaisuudesta ja neuvottelukyvystä. Edistän JHL:n kykyä olla vahva ja osaava toimija työelämäasioiden edunvalvojana ja työelämän asiantuntijana. Lupaan tehdä parhaani molemmissa toimielimissä❤️. Paljon onnea myös muille valituiksi tulleille!

Kommentoi kirjoitusta.

Liikenneköyhyyttä on poistettava

Tiistai 1.2.2022 - Satu Taavitsainen

Polttoaineiden hinnat ovat olleet kovassa nousussa. Tämän meistä jokainen on huomannut, koska liikenne on välttämätön edellytys ihmisten työnteolle, harrastuksille ja arjen pyörittämiselle. Jos liikkumisen tarpeet eivät täyty, voidaan puhua liikenneköyhyydestä. Tällöin ihmisellä ei ole mahdollisuutta liikkua kohtuullisella vaivalla, kohtuullisilla kustannuksilla ja kohtuullisessa ajassa niihin paikkoihin, joita hänen arkensa vaatisi.

Erityisesti Etelä-Savon kaltaisessa maaseutuvoittoisessa, pitkien välimatkojen maakunnassa on kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, että kaikilla ei ole varaa liikenteeseen liittyviin kustannuksiin kohonneiden polttoaineiden hintojen vuoksi tai auton puuttumisen takia. Osalla asukkaistamme pakollisten liikkumiskustannusten jälkeen tulot putoavat alle virallisen köyhyysrajan.  

Liikenteen kohtuuhintaisuuden näkökulmasta ei pitäisi joutua joustamaan muista menoista voidakseen liikkua. Etelä-Savossa tarvitaan arjen sujumiseksi henkilöautoa ja monissa kotitalouksissa voi olla tarve kahdelle autolle, jotta työssäkäyvät pystyvät kohtuullisella vaivalla käymään töissä, mutta tällöin autoilukustannukset johtavat tilanteeseen, jossa liikkuminen ei ole kohtuuhintaista.  

Etelä-Savon tulee puolustaa asukkaitaan ja huomioida edunvalvontatyössään se, että täällä on voitava jatkossakin liikkua. Ilmastonmuutoksen torjunta ei saa tarkoittaa sitä, että eteläsavolaisten ihmisten ja yritysten liikkumisen kustannukset kasvavat ja liikenneköyhyys lisääntyy. Se ei myöskään saa johtaa siihen, että autolla pitkiä matkoja ajavien kustannukset kasvavat eniten, jolloin maaseudun asukkaillamme on suuri riski altistua liikenneköyhyydelle.

Maan hallitukselle on täältä jämäkästi viestitettävä, että ilmastonmuutoksen hidastamiseen liittyvät toimet on oltava oikeudenmukaisia ja huomioitava kaikki suomalaiset, myös meidät täällä harvaan asutuilla alueilla. Johtaminen Suomessa voi helposti vääristyä, jos kuunnellaan liikaa vain pääkaupunkiseudun ihmisiä, jotka pärjäävät arjessaan ilman autoa toimivan joukkoliikenteen ansiosta.  

Satu Taavitsainen
Etelä-Savon maakuntavaltuuston puheenjohtaja (sd.)
Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnan jäsen 2015-2019
Mikkeli

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: liikenneköyhyys, polttoaine, autoilu

1124 x KIITOS!

Maanantai 24.1.2022 - Satu Taavitsainen

kukat.jpg

Kiitos äiti kauniista kukkalähetyksestä! Sydäntä lämmittää sadat huomionosoitukset, joita olen tänään saanut. Yhdessä onnistuminen ja iloitseminen on parasta❤️

Etelä-Savon aluevaltuustoon ei ollut helppoa päästä, ei mikään läpihuutojuttu kenellekään ehdokkaalle. Olen aina sanonut äänestäjille, ettei ole varmoja läpimenijöitä, vaan pitkäänkin mukana olleet tarvitsevat ääniä. Äänet lasketaan joka vaaleissa erikseen nollasta. Tästä karvas opetus tuli eduskuntavaaleissa -19, kun Mikkelistä ei saatu ketään läpi, kun minua pidettiin varmana läpimenijänä. Ilman ääniä se ei kuitenkaan onnistu - edes 5419 ei riittänyt eduskuntaan!

Eilen niitä tuli riittävästi; 1124 kpl. Olen jokaisesta todella kiitollinen. Äänien takana on toivo hyvistä peruspalveluista, arvokkaasta vanhuudesta, vammaisten oikeuksien suojelemisesta, henkilöstön hyvinvoinnista. Valtuutetun vastuun otan vakavasti ja teen joka päivä parhaani ollakseni äänestäjieni luottamuksen arvoinen.

Otathan rohkeasti yhteyttä sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen asioissa niin ratkotaan niitä yhdessä.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: aluevaalit, etelä-savo

Liike on lääke!

Perjantai 14.1.2022 - Satu Taavitsainen

Liike on lääke moneen vaivaan! Liikunnan palveluketjuun osallistuvat kunnat, hyvinvointialue ja järjestöt. Näiden toimijoiden sujuva yhteistyö mahdollistaa asukkaille saavutettavat lähiliikuntapalvelut omalla paikkakunnalla.

Liikunta tukee kokonaisvaltaisesti ihmisen hyvinvointia. Se vaikuttaa positiivisesti sekä henkiseen että fyysiseen hyvinvointiin. Liikunnan edistämistä ei voi jättää vain kunnille, vaan hyvin toimivan palveluketjun takaamiseksi liikuntaan pitää panostaa myös hyvinvointialueella.

Mielestäni liikunta ja sen lisäämisen tavoittelu on kirjattava Etelä-Savon hyvinvointialueen hyvinvointisuunnitelmaan ja strategiaan. Järjestöjä on avustettava, jotta ne pystyvät tarjoamaan liikuntaryhmiä.

Nyt on aika äänestää! Ennakkoäänestys tiistaihin 18.1.2022 saakka. Varsinainen vaalipäivä on 23.1.2022. Voit äänestää minua, jos olet kirjoilla Mikkelissä, Savonlinnassa, Pieksämäellä, Juvalla, Mäntyharjulla, Kangasniemellä, Pertunmaalla, Enonkoskella, Rantasalmella, Puumalassa, Hirvensalmella tai Sulkavalla.

Mitä voit odottaa minulta?
Voit olla varma siihen, että teen parhaani joka päivä ollakseni luottamuksesi arvoinen. Olen vastuullinen ja minulla on sydämen paloa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen asioihin. Olen kaikkien eteläsavolaisten asialla. Sinulla on oikeus luottaa edustajaasi. Äänestä 163!

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: liikunta

Lisää osallisuutta!

Perjantai 14.1.2022 - Satu Taavitsainen

Pitkään jatkuneet vaikeudet, kuten pienituloisuus, työttömyys, riippuvuudet, kivut ja sairaudet heikentävät monia osallisuuden ja hyvinvoinnin edellytyksiä ja voivat suistaa ihmisen noidankehään, jossa elämää kannatteleva voima heikkenee.

Tällöin osallistuminen yhteiseen tekemiseen vähenee ja merkityksellisyyden kokemukset hiipuvat ja tulevaisuuden suunnittelu on vaikeaa, kun ihminen joutuu keskittymään päivästä toiseen vain selviytymiseen ja ennakoimaan pahinta. Silloin hän ei myöskään havaitse tarjolla olevia myönteisiä mahdollisuuksia eikä lähde tavoittelemaan asioita, joita ei koe mahdollisiksi saavuttaa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n tutkimuksissa on osoitettu, että keskeisiä tekijöitä, jotka tukevat ihmisen mahdollisuuksia elää omannäköistä elämää, tavoitella itselleen tärkeitä asioita ja tehdä hyvinvointiaan tukevia ratkaisuja ovat oman elämän ja ympäröivän maailman hallittavuus ja ennakoitavuus, taloudelliset resurssit, yhteenkuuluvuuden tunteet, yhdenvertaiset osallistumismahdollisuudet sekä kokemus elämän merkityksellisyydestä.

”Kun elämässä on taloudellista, sosiaalista ja psyykkistä vakautta ja liikkumavaraa, kielteisten riskien sijaan aletaan nähdä enemmän myönteisiä mahdollisuuksia. Myös arvottomuuden kokemukset ovat vähäisempiä, kun ihminen kykenee elämään omannäköistä, mutta myös muiden odotusten mukaista elämää”, kuvailee THL:n tutkija Lotta Virrankari.

Sosiaaliturva tuo nimensä mukaisesti turvaa, ja sen on havaittu luovan uskoa tulevaan. Parhaimmillaan suomalainen sosiaaliturva on ennakoitavaa, mutta erityisesti toimeentulotuki ja työttömyysturva näyttäytyivät tutkimuksissa toisinaan hallitsemattomina.

Vaarana on, että tukien menettämisen pelossa ihminen ei uskalla tehdä esimerkiksi vapaaehtoistyötä, mikä pitäisi kiinni yhteisessä tekemisessä ja toisi elämään merkityksellisyyttä. Vähitellen osallistuminen muuhunkin yhteiseen toimintaan vähenee ja epävarmuus alkaa lopulta nakertaa luottamusta myös itseen.

THL:n tutkimusprofessori Heikki Hiilamon mukaan sosiaaliturvan riittävyyttä on arvioitava suhteessa siihen, miten hyvin se mahdollistaa osallistumisen vallitsevaan elämäntapaan. Tästä negatiivisena esimerkkinä vaikkapa nuorisovaltuuston kokouksiin osallistuminen ja siitä saatavan kokouspalkkion myötä toimeentulotuen pieneneminen. Näinhän ei tulisi olla, vaan aina tulee kannustaa osallisuuteen.

Julkisten palveluiden, työn ja koulutuksen lisäksi tarvitaan järjestötaloja, avoimia tiloja ja tilaisuuksia, joihin on helppo tulla ja tavata muita ihmisiä, ja joissa erilaiset ihmisryhmät kohtaavat toisiaan ja tekevät asioita yhdessä. Mahdollisuus liikkua kaupungilla, osallistua kulttuuritapahtumiin ja mahdollisuus käydä silloin tällöin ulkona syömässä voivat luoda merkitsellisyyden kokemuksia, jotka rohkaisevat ihmisiä parantamaan hyvinvointiaan.
Pelkkä sosiaaliturva ja sen puitteissa tarjottavat palvelut eivät pysty tarjoamaan ihmisille riittävästi merkityksellisyyden kokemuksia. Siihen tarvitaan toimivia järjestöjä. Tasavertaiset ihmisten väliset kohtaamiset purkavat myös heikoimmassa asemassa olevien kannalta haitallisia asenteita ja uskomuksia.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: yksinäisyys, pienituloisuus, köyhyys, sairaus, työttömyys

Mielenterveyspalveluita on parannettava

Maanantai 27.12.2021 - Satu Taavitsainen

Eteläsavolaisten mielenterveysongelmat ovat olleet kasvussa jo vuosia, ja pitkään jatkunut poikkeusaika on vain vaikeuttanut tilannetta. Mielestäni on tärkeää, että mielenterveysongelmien kanssa kamppailevaa ihmistä ei jätetä yksin, vaan apua ja tukea on oltava saatavilla aina tarvittaessa. Mielenterveyden haasteiden kanssa kiireettömään hoitoon pitää päästä viikossa. Myös Kelan kuntoutuksen kautta saatavan terapian kriteereitä tulee keventää hoitovelan purkamiseksi.

Mielenterveyden ongelmien tunnistaminen aikaisemmassa vaiheessa ja nopeampi avun saanti estävät ongelmien vaikeutumista ja monimutkaistumista. Samalla mahdollistetaan myös useampien ongelmien hoitaminen perusterveydenhuollon piirissä, lyhyemmillä hoitojaksoilla ja kevyemmillä toimenpiteillä.

Mielenterveys- ja päihdepalveluiden ei tule olla vain matalan kynnyksen takana, vaan niiden on oltava kynnyksettömiä. Palveluita tulee olla tarjolla niin kouluissa ja oppilaitoksissa kuin työterveydenhuollossa, eli siellä, missä ihmiset yleensäkin arjessaan ovat. Opintojen ja työn ulkopuolella oleville nuorille palveluita on oltava saatavilla esimerkiksi Ohjaamoissa tai muiden palveluiden yhteydessä.

Mielestäni myös digitaalisia palveluita kannattaa hyödyntää mielenterveyspalveluissa. Nuorille sähköisten palvelujen kautta avun luo hakeutuminen on luontevaa, ja toisinaan voi olla helpompaa hakea apua sähköisesti kuin kasvotusten. On kuitenkin tärkeää huolehtia siitä, että digitaalisia palveluita ei tarjota vain kustannussyistä, vaan niiden tulee aidosti hyödyttää sekä asiakasta että työntekijää. Lisäksi haluan varmistaa, että myös fyysisiä palveluita on jatkossakin saatavilla.

Kommentoi kirjoitusta.

Sosiaali- ja terveydenhuollon maksuja on alennettava

Torstai 16.12.2021 - Satu Taavitsainen

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut ja lääkkeiden omavastuut ovat merkittävässä roolissa ihmisten arjessa. Eniten maksut kohdistuvat eläkeläisiin, työttömiin, lapsiperheisiin ja vammaisiin henkilöihin. Työssäkäyvät ovat pääosin maksuttoman työterveyshuollon piirissä. Maksujen vuoksi ulosottoon ajautuneiden laskujen määrä on jo noin 400 000. Asiakasmaksuja on alennettava ja joitakin poistettava kokonaan, kuten terveyskeskusmaksu.

Kaikki sairastuneet eivät tällä hetkellä saa tarpeidensa mukaista terveydenhuoltoa. Hyvin monet eivät voi ostaa lääkkeitään, tilata ambulanssia, yöpyä sairaalassa tai hoidattaa hampaitaan, koska ei ole rahaa. Liian korkeat asiakasmaksut ovat este peruspalvelujen käytölle. Kun vaivat pitkittyvät, niin ne myös mutkistuvat. Tutkimuksen mukaan 10 prosenttia pienituloisista vanhuksista säästää rahaa niin, ettei mene lääkäriin, vaikka olisi tarve ja 25 prosenttia heistä jää vaille riittävää kotihoitoa. Pitkäaikaissairaista lähes 60 prosenttia kokee kalliiden lääkkeiden aiheuttavan taloudellisia vaikeuksia.

Erittäin hankalassa tilanteessa ovat useat lapsiperheet, jotka eivät ole saaneet terveydenhoitoa ahdistuksesta, masennuksesta, nepsy-vaikeuksista tai päihdeongelmista kärsivälle lapselleen, ja kun lastensuojelun kautta lapsi sijoitetaan kodin ulkopuolelle, joutuvat vanhemmat maksamaan siitä satoja euroja kuukaudessa. Terveydenhuolto ei maksaisi perheelle, mutta lastensuojelu maksaa. Tämä tuntuu olevan myös keino välttää maksuttomien terveyspalvelujen antamista, kun ohjataan lapsia maksulliseen sijoitukseen ja tätä kautta voidaan laskuttaa lapsiperheitä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tekemän raportin mukaan kiireellisesti sijoitettujen ja huostassa olevien lasten määrä väestöön suhteutettuna on suurinta Etelä-Savossa.

Kansainvälisten perintäyhtiöiden käyttäminen julkisten palveluiden laskujen perijänä on lopetettava ja ihmisten ajaminen ulosottoon asiakasmaksujen vuoksi on päätyttävä. Tällä hetkellä, jos ihminen ei kykene maksamaan soten asiakasmaksua, annetaan lasku kansainvälisen perintäyhtiön ja ulosoton perittäväksi. Perintäkulujen, korkojen ja ulosottomaksujen vuoksi laskut paisuvat niin suuriksi, etteivät ihmiset niistä selviä, saati että kykenisivät selättämään sairautensa laskujen aiheuttaman huolen keskellä.

Samaan aikaan, kun teemme Etelä-Savossa sote-uudistusta, on meidän tehtävä myös asiakasmaksu-uudistus. Maksuista ja perintäyhtiöiden käytöstä päättävät hyvinvointialueelle valitut aluevaltuutetut.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: asiakasmaksut

Hyvää itsenäisyyspäivää!

Maanantai 6.12.2021 - Satu Taavitsainen

Kiitos sotainvalideille, sotaveteraaneille, lotille, leskille, puolisoille, evakkoon joutuneille, sotaorvoille ja muille kotirintamalla olleille sekä suomenhevosille!

Kiitos, että me jälkipolvet olemme saaneet kasvaa vapaassa ja itsenäisessä maassa sekä rakentaa Suomesta maailman parasta yhteiskuntaa.

Olen laskemassa 6.12.2021 klo 11 alkaen seppeleet kaikkien mikkeliläisten puolesta kaupungin edustajana yhdessä kaupunginjohtajan, seurakunnan ja puolustusvoimien edustajien kanssa Pitäjän kirkon sankarihaudalle, Karjalaan jääneiden vainajien muistomerkille, Harjun hautausmaan Mikkelin Tuomiokirkkoseurakunnan sankarihaudalle, Vapaussodassa kaatuneiden muistomerkille ja vakaumuksensa puolesta kaatuneiden muistomerkille sekä hallitustorin Päämajapatsaalle.

Hyvää itsenäisyyspäivää!

Kommentoi kirjoitusta.

Terveydenhuollon puutteet lasten sijoitusten syynä

Perjantai 3.12.2021 - Satu Taavitsainen

Etelä-Savossa tulee kehittää lasten ja nuorten tarpeista lähteviä, helposti saavutettavia tukitoimia ja palveluita, joita tuotetaan lapsia ja nuoria kuunnellen.

Paikallisilla järjestötoimijoilla ja muilla ei viranomaisroolissa toimivilla on jatkossa oltava suurempi rooli täydentää viranomaistoimintaa ja rakentaa paikallisesti uusia ja helposti saavutettavia palvelukokonaisuuksia lastensuojelun asiakkaana olevien sekä erityisesti kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten elämäntilanteen ja pärjäämisen vahvistamiseksi.

THL:n raportin mukaan kiireellisesti sijoitettujen ja huostassa olevien lasten määrät vaihtelevat huomattavasti maakunnittain, ja erot kasvoivat entisestään vuoden 2020 aikana. Vuonna 2020 vastaavaan väestöön suhteutettuna huostassa olleita lapsia oli eniten Etelä-Savossa (1,6 %). Suomen koko väestön 0–17-vuotiaisiin suhteutettuna eniten lastensuojeluilmoituksia tehtiin Etelä-Savossa (9,7 %).

Etelä-Savossa on ollut erittäin vaikea päästä terveyspalveluihin, saada terapiaa ja saada tukea ja apua koulutyöhön ja kotiin. Siinä on mielestäni yksi syy noille korkeille luvuille. Kuntaliiton selvityksen mukaan kolmasosa lastensuojelun järjestäjäorganisaatioista arvioi sijoittavansa usein lapsia kodin ulkopuoliseen sijoituksiin, siksi, että lapsen mielenterveyspalvelut eivät jostain syystä ole järjestyneet. Ongelmaksi perheille muodostuu myös se, että mielenterveyspalvelut ovat lapsille ja nuorille maksuttomia, mutta lastensuojelun sijoitus on maksullista ja perheet joutuvat maksamaan siitä jopa 500 euroa kuukaudessa.

Teini-ikäiset eivät saa riittävästi apua ahdistukseen, masennukseen, peli- ja päihderiippuvuuksiin, vaan joutuvat aivan liian usein lastensuojelun asiakkaiksi ja jopa sen laitospalveluihin. Palvelujärjestelmässä ja sen vaikuttavuudessa on vakavia puutteita ja siksi Etelä-Savossa on tarpeen edistää terveyspalveluiden, vammaispalveluiden ja lastensuojelun avo-, sijais- ja jälkihuollon sisällöllistä uudistamista kehittämällä vaikuttavia toimintatapoja.

Uudenlaisia toimintatapoja tarvitaan etenkin yläkouluikäisten ja peruskoulunsa päättäneiden kiireellisiin sijoituksiin ja huostaanottoihin liittyen. Näihin tilanteisiin olisi löydettävä terveyspalveluja, vammaispalveluja ja avohuollon palveluja ja osaamista uudella tavalla, jotta teini-ikäisten tarpeisiin voitaisiin tehokkaasti vastata muutenkin kuin huostaanotolla.

Oppimisvaikeudet ja negatiiviset koulukokemukset ovat yksi taustatekijä sille, että sijaishuollossa olevista lapsista ja nuorista huomattavan suuri osa jää ilman jopa perusopetuksen päättötodistusta tai toisen asteen tutkintoa.

Toinen keskeinen kehittämiskohde Etelä-Savossa tulee olla lastensuojelun jälkihuollon uudistaminen, jossa tulee vahvistaa lastensuojelun henkilöstön kehittämistyöosaamista sekä yhteiskehittämistä koulujen ja oppilaitosten, sosiaali- ja terveystoimen, nuorten palvelupisteiden ja järjestöjen yms. kanssa.

Erityisesti tulee tarttua oppimisvaikeuksiin ja edistää jatkokoulutukseen hakeutumista ja työmarkkinoille kiinnittymistä. Tulee huomioida oppimisen, osaamisen ja kannustamisen haasteet nuorten siirtyessä työelämään ja tunnistaa yksilöllisen ohjauksen tarpeet työelämävalmiuksien pitkäjänteiseksi vahvistamiseksi.

Kommentoi kirjoitusta.

Mikkeli suosii kotimaista ruokaa

Perjantai 3.12.2021 - Satu Taavitsainen

Tein kaupunginhallituksessa esityksen, että Mikkelin kaupungin tilaisuuksissa luovutaan ulkomaisista ruoista ja kertakäyttöastioista. Se oli kaupunginjohtajankin mielestä niin hyvä esitys, että hän lisäsi tekstini omaan pohjaesitykseensä ilmasto-ohjelmasta ja sitä esitetään yksimielisesti kaupunginvaltuustolle.

Haluan, että Mikkelin kaupungin tilaisuuksissa tarjoillaan vain suomalaisista kotimaisista raaka-aineista valmistettua ruokaa, mieluiten lähiruokaa. Linjaus koskee kaikkia kokouksia, seminaareja, työpajoja, vastaanotto/-edustustilaisuuksia ja yleisötilaisuuksia, joissa on tarjoiluja. Näin huolehdimme, että ympäristöasiat ja liikenteen päästöjen vähentäminen tulevat huomioiduksi kaupungin tilaisuuksissa.

Olen iloinen, että Savonlinnan kaupunki otti mallia ja heidän kaupunginhallitus esittää samaa linjausta valtuustolle.

Kotimainen ruoka on terveellistä, turvallista ja lähellä tuotettua. Sen käyttäminen on ilmastoteko.

Kommentoi kirjoitusta.

Olen ehdokkaana aluevaaleissa (sote-vaalit) Etelä-Savossa

Maanantai 15.11.2021 - Satu Taavitsainen

Olen SDP:n aluevaaliehdokkaana (sote-vaalit) Etelä-Savossa. Valtuustoon valitaan 59 valtuutettua. Minua voivat äänestää mikkeliläiset, savonlinnalaiset, pieksämäkeläiset, enonkoskelaiset, hirvensalmelaiset, juvalaiset, kangasniemeläiset, mäntyharjulaiset ja pertunmaalaiset, puumalalaiset, rantasalmelaiset ja sulkavalaiset.

Jos haluat kotiäänestyksen, niin sinun tulee ilmoittautua siihen viimeistään 11.1.2022 klo 16 mennessä. Ennakkoäänestys kotimaassa on 12.–18.1.2022, ennakkoäänestys ulkomailla on 12.–15.1.2022, vaalipäivä on sunnuntai 23.1.2022. Valtuustot aloittavat työnsä 1.3.2022.

Minulla on pitkä kokemus sosiaali- ja terveydenhuollon asioista. Ollessani eduskunnassa työskentelin sosiaali- ja terveysvaliokunnassa. Tunnen sote-uudistuksen tarkoituksen hyvin perusteellisesti. Olen ollut Mikkelin kaupunginvaltuutettuna vuodesta 2005 ja toiminut sosiaali- ja terveyslautakunnassa ja ollut myös Essoten valtuutettuna.

Työskentelen sote-järjestössä toiminnanjohtajana ja olen koulutukseltani sosionomi (AMK). Tällä hetkellä opiskelen Itä-Suomen yliopistossa oikeustieteiden laitoksella erikoisjuristiksi. Koulutukseeni on sisältynyt mm. sosiaalihuolto-oikeus, vammaisoikeus, mielenterveys- ja päihdehuolto-oikeus, toimeentuloturvaoikeus, lastensuojeluoikeus, lapsi- perhe ja edunvalvontaoikeus ja kunta- ja maakuntaoikeus.

Minulle tärkeitä asioita ovat:

Vanhusten ja vammaisten asiakaslähtöisen palvelut.

Erityislapsiperheiden tukeminen ja heille terveyspalvelujen turvaaminen, erityisesti mielenterveyspalveluiden saatavuuden parantaminen.

Lastensuojelun kehittäminen kohti kotiin annettavia palveluita ja pois laitossijoituksista ja huostaanotoista. 

Henkilöstön hyvinvoinnoista, asiallisesta palkkauksesta ja oikeuksista huolehtiminen.

Hallinnon keventäminen ja johtamisen parantaminen.

Inhimillisyyden ja käyttäjälähtöisyyden lisääminen.

Peruspalvelujen saatavuuden parantaminen.

Ennaltaehkäisyyn panostaminen.

Ajattelen, että sote-uudistuksen punainen lanka on nykyisten palveluiden parantaminen erityisesti vanhusten, vammaisten, lasten ja työttömien ihmisten osalta. He eivät ole työterveyshuollon piirissä ja tosiasiallisesti heitä varten sote-uudistusta tehdään. Yksi erityinen huomioitava ryhmä on omaishoitajat. Omaishoitajien jatkuva kamppailu läheisen tarvitsemien palveluiden tai tuen saamiseksi on erittäin uuvuttavaa, sillä ympärivuorokautinen hoitaminen ja läsnäolo vievät aikaa ja voimia. Tärkeä sote-uudistuksen onnistumisen mittari onkin se, toimivatko jatkossa ihmisten tarvitsemat palvelut matalalla kynnyksellä, yksilöllisesti ja oikea-aikaisesti.

Haluaisin myös, että uudessa sotessa työntekijöiden kokema johdon ja käytännön työtä tekevien välimatka pienenisi, järjestelmän jäykkyys ja lääkärijohtoisuus poistuisi. Haluaisin, että sekä työntekijät että potilaat kokisivat, että heitä kuunnellaan ja heidän asiantuntemukseensa luotetaan.

Yksi suuri ilonaiheeni on se kun kansanedustajana tein lakialoitteen 7 päivässä lääkäriin pääsemiseksi ja puhuin sen puolesta niin paljon, että se on Sanna Marinin hallitusohjelmassa ja se on nyt toteutumassa. Tämä tulee olemaan merkittävä muutos nykyisen 3 kuukauden aikarajan sijaan lääkäriin pääsemiseksi.

Olet lämpimästi tervetullut tukijoukkooni! Liity täällä.

2 kommenttia .

Varhaiskasvatuksen henkilöstömitoituksen kiertäminen on loputtava

Keskiviikko 27.10.2021 - Satu Taavitsainen

Vaikka varhaiskasvatuksessa ryhmäkoot ja henkilöstön määrä lasta kohden on lailla säädetty, on säännösten kiertäminen arkipäivää. Käytännössä henkilöstömitoitus ei toteudu varhaiskasvatuksessa. Esimerkiksi usein aamuisin tai iltapäivisin sekä iltaisin työntekijöitä on ryhmissä lasta kohden vähemmän kuin laki edellyttäisi. Tämä johtuu siitä, että lasten ja aikuisten suhdelukua katsotaan usein koko päiväkodin, eikä yksittäisen ryhmän tarkkuudella. Ryhmistä siirretään herkästi aikuisia muualle sijaiseksi.

Nykyinen tapa vaarantaa lasten turvallisuuden ja aiheuttaa ahdistusta ja uupumista varhaiskasvatuksen lastenhoitajissa ja opettajissa. Olen huolissani lasten hyvinvoinnista ja turvallisuudesta, varhaiskasvatussuunnitelmien toteutumisesta, erityistä tukea tarvitsevista lapsista ja henkilöstön jaksamisesta. Aikuisten vähyys ja vaihtuminen näkyy lasten levottomuutena, turvattomuuden tunteena ja itkuisuutena.

Tilanteen ei voi antaa jatkua tällaisena. Ammattilaiset väsyvät ja menettävän työkykynsä. Lastenhoitajat ja opettajat eivät pysty enää tekemään työtään työmoraalinsa ja arvojensa mukaisesti. He kokevat riittämättömyyttä ja huonoa omaatuntoa, kun työtä lasten parhaaksi ei voi tehdä niin kuin vanhemmille on luvattu ja kuten laki velvoittaa. Lapsia on liikaa, aikuisia liian vähän, kiire ja kaaos jatkuvaa. Myös työpäivän jälkeen on oltava voimia elää, olla omien lastensa kanssa ja harrastaa. Työntekijät kuvaavat työtään varhaiskasvatuksessa niin uuvuttavaksi, ettei työpäivän päätteeksi jaksa tehdä enää mitään. Moni aikoo vaihtaa alaa.

Laadukkaan varhaiskasvatuksen takaamiseksi lapsia kohden on kaikissa tilanteissa oltava riittävästi koulutettuja, turvallisia, lapsille tuttuja aikuisia. Henkilöstöä tarvitaan, jotta jokainen lapsi saisi varhaiskasvatuksessa mahdollisimman hyvää ja laadukasta hoitoa. Lasten ja aikuisten välisen suhdeluvun tarkastelu koko päiväkodin tasolla tulee lopettaa ja muuttaa suhdeluku ryhmä- ja tuntikohtaiselle tasolle. Jos tähän tarvitaan eduskunnassa lakimuutos, niin se on tehtävä pikaisesti.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: varhaiskasvatus, lastenhoitaja, päiväkoti, varhaiskasvatuksen opettaja

Vanhusten olot ja kohtelu Mikkelissä

Keskiviikko 15.9.2021 - Satu Taavitsainen

Itä-Suomen aluehallintovirasto keskeytti 3.9.2021 Mikkelin Vanhainkotiyhdistys r.y.:n Pietarinpirtin toiminnan vakavien puutteiden vuoksi. Vanhusten perushoivasta ja -hoidosta ei ollut riittävällä tavalla huolehdittu johtuen henkilöstön ja perustarvikkeiden liian vähäisestä määrästä. Muun ohella vanhusten saunominen, viriketoiminta ja ulkoilut eivät olleet toteutuneet pitkään aikaan. Tilanne on jatkunut vuosia ja hoitajat ovat joutuneet selviytymään itse, kun kukaan ei ole ottanut vastuuta tilanteesta.

Jo vuonna 2016 kaksi Pietarinpirtin hoitajaa teki työpaikastaan epäkohtailmoituksen. Kumpikin hoitaja sai potkut. Silloinen johtaja uhkaili hoitajia, koska hoitajat olivat tuoneet esiin palvelutalon toimintaan liittyviä epäkohtia ja tekivät huoli-ilmoituksen. Tuomioistuin totesi johtajan rikkoneen työturvallisuusmääräyksiä kohtelemalla sairaanhoitajia epäasiallisesti.

Vastikään tehdyn väitöstutkimuksen mukaan hoitajilla on korkea kynnys paljastaa väärinkäytöksiä työpaikalla. Syy vaikenemiseen on usein pelko itselle koituvista seurauksista.

Meille sosialidemokraateille on tärkeää laadun ja luottamuksen palauttaminen vanhustenhuoltoon. Aiomme elvyttää asiakasturvallisuuden sekä hoivan ja hoidon asianmukaisen toteutumisen. Tahdomme varmistaa koulutetun henkilökunnan riittävyyden työvuoroissa. Huolehdimme asianmukaisesta valvonnan toteutumisesta, terveen valvontakulttuurin kehittämisestä ja epäkohtiin puuttumisesta nopeasti. Takaamme sen, ettei lainmukaisen ilmoitusvelvollisuuden täyttämisestä koidu rangaistuksia työntekijöille, omaisille ja asiakkaille.

Vanhustenhuollon lainvastaisen toiminnan taustalla on usein taloudellisia syitä. Riittämättömistä taloudellisista resursseista seuraa merkittäviä puutteita ihmisten perusoikeuksien toteutumiseen. Tämä on korjattava. Vanhukset on hoidettava hyvin ja arvokkaasti. Se kuuluu ihmisyyteen.

Kommentoi kirjoitusta.

Honkamaa kirjoittaa valheita

Keskiviikko 18.8.2021 - Satu Taavitsainen

Päätoimittaja Tapio Honkamaa jälleen kerran Peräpään valvoja -kolumnissaan (18.8.2021) kirjoittaa täysin perättömiä valheita. Kuten aikaisemminkin Honkamaa kirjoituksissaan väheksyy ja halveksii erityisesti sosiaalidemokraattisia naisia, varsinkin minua.

Ensinnäkään en ole mikään "draaman keskipiste", vaan sain eniten ääniä (988) Mikkelissä, koko Etelä-Savon maakunnassa ja tästä syystä, kuntalaisten toiveesta, SDP on asettanut minut vastuullisiin johtotehtäviin.

Toisekseen demarit eivät ole luopuneet kaupunginvaltuuston varapuheenjohtajan paikasta, vaan olemme valinneet kasvatus- ja opetuslautakunnan puheenjohtajan paikan, jonka näemme poliittisesti tärkeämpänä paikkana. Aivan samoin teki kokoomus, joka ei puolueiden välisissä paikkaneuvotteluissa valinnut valtuuston varapuheenjohtajuutta, vaan he ottivat kaupunkiympäristölautakunnan puheenjohtajuuden.

Kolmanneksi Tapio Honkamaalla on väärä käsitys Arto Seppälän (sd.) tulevista tehtävistä. Hänestä on tulossa Essoten hallituksen puheenjohtaja ja Miksei Oy:n hallituksen jäsen.

Neljänneksi Tapio Honkamaa mollaa entistä Mikkelin kaupunkilehden ahkeraa työntekijää, SDP:n kunnallisjärjestön varapuheenjohtaja Jukka Rossia ja kierolla tavalla antaa ymmärtää, että minä olisin päättänyt Jukalle tulevasta luottamustehtävästä. Tämä ei pidä paikkansa. SDP:n paikkojen jako on tapahtunut puolueosastojen puheenjohtajien neuvotteluissa (yksimielisesti), kunnallisjärjestön hallituksessa (yksimielisesti) ja kunnallisjärjestön edustajistossa (yksimielisesti). Kaikille ehdokkaina olleille on pyritty saamaan luottamustehtävä ja paikkojen jakaminen on sujunut myönteisessä ja hyvässä ilmapiirissä.

Kaupunkilehden päätoimittaja näyttäytyy minulle henkilönä, joka antaa omien henkilökohtaisten tunteidensa ja poliittisen taustansa vaikuttaa työhönsä. Olen ollut hänen maalittamisensa kohteena noin 10 vuotta. Se alkoi hänen ollessa Länsi-Savon päätoimittaja ja hänen kirjoittaessa kolumnin ”Sekaisin Sadusta”. Hän todella on mennyt sekaisin Sadusta ja sittemmin hän sai Länsi-Savosta potkut. Tein viime keväänä kantelun julkisen sanan neuvostolle Tapio Honkamaan kirjoituksista ja hän sai JSN:ltä langettavan tuomion. Journalistin ohje 4 kieltää toimittajaa käyttämästä asemaansa väärin. Julkisen sanan neuvosto katsoi, että Mikkelin Kaupunkilehti on rikkonut Journalistin ohjetta 4, ja antoi sille huomautuksen. Sääli, että ennen niin hyvä Mikkelin kaupunkilehti on pilaantunut Tapio Honkamaan tultua päätoimittajaksi.

Satu Taavitsainen
Sosialidemokraattinen nainen,
oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvon edistäjä
Mikkeli

Kommentoi kirjoitusta.

Uusi valtuustokausi polkaistiin tänään käyntiin

Maanantai 16.8.2021 - Satu Taavitsainen

Kuntavaalien jälkeiseen aikaan on kuuluneet neuvottelut tulevista luottamustehtävistä. Heinä- ja elokuun helteissä on ollut useita kokoontumisia. Neuvottelut sujuivat hyvässä hengessä. Kaupunginvaltuusto valitsi tänään minut Mikkelin kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtajaksi ja konserni- ja elinvoimajaoston 1. varapuheenjohtajaksi. Kiitän saamastani luottamuksesta ja lupaan tehdä parhaani joka päivä asukkaiden etua edistäen.

Koska kesän aikana useat kuntalaiset olivat ao. asiasta minuun ja muihin valtuutettuihin yhteydessä, niin kirjoitin asiasta valtuustoaloitteen, jonka yhdessä parinkymmenen muun valtuutetun kanssa tänään valtuuston kokouksessa jätimme.
Aloite kuuluu seuraavasti:

Uimarannat säilytettävä ja uimista Mikkelissä kehitettävä

Kesä 2021 oli helteinen ja kaupunkilaiset virkistäytyivät kaupungin uimarannoilla. Mikkeli on Saimaan kaunis kaupunki ja upeilla rannoillamme kelpaakin viettää kesäpäiviä niin vakituisten asukkaiden kuin matkailijoidenkin. Uimarannat ovat aina kuuluneet olennaisena osana Mikkeliin. Ne ovat olleet ja ovat yhä tärkeitä vapaa-ajanviettopaikkoja ja liikuntapaikkoja. Lisäksi ne ovat maksuttomia ja sellaisetkin kuntalaiset, joilla ei ole mökkiä tai venettä pääsevät nauttimaan järvestä.

Oli harmillista, että keskellä kauneinta kesää tuli asukkaille tietoon kaupungin linjaus poistaa käytöstä osa suosituista uimarannoista. Kyseisiltä uimarannoilta aiotaan poistaa / on poistettu opasteet, laituri ja muut uimarannan varusteet.

Mikkelin tulee nähdä järvessä uiminen ja veden äärelle helposti pääseminen kaupunkimme elinvoimaa vahvistavana asiana ja positiivisen mainekuvan ylläpitäjänä. Se raha, joka menee uimarantojen turvallisuudesta huolehtimiseen, on pieni kaupungin taloudessa, mutta sillä saadaan aikaan paljon kuntalaisten hyvinvointia.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että aiottuja uimarantojen sulkemisia ei tehdä, (esimerkiksi Kalevankangas ja Laajalampi), vaan kaupunki jatkaa edelleen uimarantojen ylläpitäjänä ja seuraa rakenteiden kuntoa korjaten rikkoutuneet laiturit ja muut rakenteet. Pidämme tärkeänä, että uimarannat ympäristöineen ja muine palveluineen ovat viihtyisiä ja turvallisia.

Esitämme myös, että kaupunki kehittää uimarantojaan kesä- ja talvikäyttöön yhdessä asukkaiden ja kaupunginosaseurojen, aluejohtokuntien ja järjestöjen kanssa kuunnellen ihmisten toiveita. Uimarannoistamme voi kehittää monipuolisia ja liikunnallista aktiivisuutta lisääviä kaiken ikäisten viihtymis- ja rentoutumiskeskuksia. Myös maauimalan perustamista Mikkeliin tulisi edistää esimerkiksi Rantakeitaan yhteyteen.

Lisäksi esitämme, että kaupunki huolehtii siitä, että vähintään yksi kaupungin uimarannoista täyttää esteettömän uimarannan kriteerit ja näin liikuntarajoitteisetkin henkilöt pääsevät nauttimaan kaupungin uimarannalla luonnon vedessä uimisesta.

***
Toivon aloitteelle myötätuulta!

Kommentoi kirjoitusta.

Tuhannet kiitokset!

Keskiviikko 16.6.2021 - Satu Taavitsainen

Rakkaat ystävät!
Viime sunnuntaina huipentui pitkä kuntavaalikampanjointi ja itsensä likoon laittaminen demokratian toteutumiseksi rakkaassa kotikaupungissamme Mikkelissä. On ollut jälleen ilo ja kunnia saada jutella kaupunkilaisten kanssa ja kokea, että niin moni oli mukana juuri oikeasta syystä, halusta vaikuttaa kotikaupunkimme asukkaiden arjen sujuvuuteen ja hyvään elämään Mikkelissä sekä heikoimmista huolehtimiseen. Otan nöyränä ja kiitollisena vastaan sen luottamuksen, jonka sain teiltä liki tuhannelta äänestäjiltäni ja lupaan tehdä parhaani ja ahkerasti töitä joka päivä ollakseni luottamuksenne arvoinen. Kolmannen kerran kuntavaaleissa eniten ääniä saaneena henkilönä Mikkelissä ja koko Etelä-Savon maakunnassa antaa uskoa ja toivoa sille peruspalveluita ja heikoimpia ihmisiä puolustavalle linjalle, jota olen tuonut toiminnassani esille. Jatkossakin olen käytettävissänne myös vaalien välillä. Aina on aikaa keskusteluille!
Kiitos❤️

kiitos.png

Kommentoi kirjoitusta.

Vanhemmat kirjoitukset »