Share |

Lakialoitteet, talousarvioaloitteet

LAKIALOITTEENI EDUSKUNNASSA

•   Varhaiskasvatuslain 43 §:n muuttamiseksi (taloudellisen voiton tuottamisen kieltäminen)

•   Työneuvostosta ja eräistä työsuojelun poikkeusluvista annetun lain muuttamiseksi

•   Terveydenhuoltolain muuttamiseksi (perusterveydenhuoltoon pääsy 7 päivässä)

•   Saatavien perinnästä annetun lain muuttamiseksi

•   Luottotietolain 33 §:n muuttamiseksi

•   Perusopetuslain 32 §:n muuttamisesta

KIRJALLISET KYSYMYKSENI MINISTEREILLE

•   Esperi Caren laiminlyöntien korvaamisesta

•   kansainvälisten perintäyhtiöiden toimintaan puuttumisesta

•   Opettajien sijaiskäytäntöjen vaikutuksista oppilaiden koulupäivän turvallisuuteen ja oppimiseen

•   Sosiaalisen luototuksen yhtenäisestä toteutumisesta kaikissa Suomen kunnissa

•   Koirien pentutehtailusta

•   Taksikuljetuspalveluiden tulevaisuudesta

•   Päivähoidon henkilöstön määrästä ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana

•   Asiakasmaksulain 11 §:n soveltamisesta sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuihin

•   Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista säädetyn lain 13 §:n soveltamisesta asiakasmaksuihin

•   Tasa-arvon parantamisesta urheilussa

•   Ulosoton suojaososuuden laskemisen käytännöistä

•   Virheellisistä maksuhäiriömerkinnöistä

•   Sosiaaliturva- ja eläkemaksujen kiertämisestä

•   Kelan toiminnasta

• Palkkatukien maksatusten viivästymisestä

•     Potilasasiakirjojen virheistä

•    Lasten yhdenvertaisesta kohtelusta varhaiskasvatuksessa

•   Yleispalvelukirjeiden jakelusta Kaakon Viestinnän toimialueella

•   Koulukuvausten korkeista kustannuksista lapsiperheille ja lasten arjessa tapahtuvan markkinoinnin hillitsemisestä

•   Alaikäisten lasten ulosotosta ja maksuhäiriömerkinnöistä

•   Postin palvelukeskuksen perustamisen omistajaohjauksesta

•   Postin työllisyystavoitteen vastaisesta toiminnasta

•   Nuorten vammaisten painostamisesta eläkkeelle

•   Terveyssyistä ammattia vaihtavan henkilön työllisyyden edistämisestä ja syrjäytymisen ehkäisemisestä

•   Toimeentulotuen myöntämisestä alle 18-vuotiaalle

•   Lapsen päivähoito-oikeuden rajaamisesta

•   Munuaissyöpää sairastavien potilaiden hyvästä hoidosta asuinpaikasta riippumatta ja kansalaisten lääkehoidon yhdenvertaisuuden toteutumisesta Suomessa

•   Ammatillisen koulutuksen tutkintorakenneuudistuksen vaikutuksista laitoshuoltajien ammattitutkintoon ja vastaamisesta sosiaali- ja terveysalan työelämän tarpeisiin

•   Waltti-matkakortista

•   Toimeksiannoista maksettavista työkorvauksista

•   Toimeentulotukiasiakkaan oikeudesta henkilökohtaiseen keskusteluun

•   Lasten ja nuorten psykiatristen palveluiden saatavuudesta

•   Ihmisten arjen sujuvoittamisesta byrokratiaa purkamalla

•   Työttömien terveystarkastuksista

•   Pienituloisten ulosottovelallisten tilanteesta

•   Kustannuskilpailukykyä vahvistavien toimien yhteydessä ilmoitetusta työterveyshuollon osuudesta

•   Turvapaikanhakijoiden lapsiavioliitoista

•   Itä-Suomen oikeuslääketieteellisten tutkimusten keskittämisestä Kuopioon

TALOUSARVIO­ALOITTEENI EDUSKUNNALLE

Muun muassa:

•   Pelloksen havuvaneritehtaalle vievän 2 kilometrin tieosuuden parantamiseen Mikkelissä

•   2-kaistaisen kiertoliittymän rakentamiseen valtatien 13 vilkkaaseen risteykseen Mikkelissä

•   Valtatien 23 perusparantamiseen Etelä-Savossa Pieksämäen kohdalla

•   Mikkelin eteläpuolella sijaitsevan Hurus–Hietanen-tieosuuden (valtatie 5) turvallisuuden parantamiseen ja liikenteen nopeuttamiseen

•   Kouvolan ja Porvoon yhdistävän Itäradan suunnitteluun ja hankkeen käynnistämiseen

•   Varkaudesta Savonlinnaan Rantasalmen taajaman läpi kulkevan maantien 464 päällystämiseen

•   Savonradan raideliikenteen nopeuttamiseen

•   Savonradan pistoraiteen parantamiseen välillä Pellos–Mäntyharju

•   Maantien 455/15323 liittymäjärjestelyn parantamiseen Joroisissa

•   Kehitysvammaisten Hyppy!-teatteritapahtuman kehittämiseksi valtakunnalliseksi Erityisryhmien Hyppy! -näyttämöpäiviksi

•   Mikkelissä toimivan valtakunnallisen Luomuinstituutin toimintaan

•   Kylätoiminnan tukemiseen