Share |

Valtuustoaloitteet 2021->

VALTUUSTOALOITE 28.3.2023, Etelä-Savon hyvinvointialueen aluevaltuusto

Huoneet sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille, joiden työhön kuuluu salassa pidettäviä asioita

Lehdissä on uutisoitu, kuinka avokonttorit piinaavat sosiaali- ja terveysalan työntekijöitä pääkaupunkiseudulla. Avokonttorit aiheuttavat ongelmia ja jopa uupumusta ammattilaisille, joiden työhön kuuluu salassa pidettäviä asioita.

Haastateltujen työntekijöiden mukaan he joutuvat puhumaan puheluita vessoissa silloin, kun niitä ei voi puhua muiden kuullen. Välillä asiakkaiden puheluihin ei voi vastata siksi, että liian monella kollegalla on puhelu kesken vierellä.

Ammattilaisten mielestä avokonttorit ja monitilakonttorit ovat yleistyneet ja tiloja hiljaiseen työskentelyyn, ja puheluita varten ei ole tarpeeksi. Melu, tekniset ongelmat laitteissa, huono ilmanvaihto ja työvälineiden kuljettaminen turhauttaa ammattilaisia. Hartiat kipeytyvät, kun työtuoli ja -pöytä vaihtuvat päivittäin ja keskittyminen on vaikeaa.

Vaikeimmaksi monet kokevat salassa pidettävien asioiden käsittelyn avoimissa tiloissa. Asiakkaan asioista kuulee puheluista kaikki työntekijät. Asiakkaat saattavat kuulla toistensa asioita. Kuormittuminen aiheuttaa pahoinvointia ja ihmiset eivät viihdy työssään.  

Esitän, että Etelä-Savon hyvinvointialue Eloisa luopuu avokonttoreista ja monitilakonttoreista. Jokaisella salassa pidettävien asioiden parissa työskentelevälle on taattava oma rauhallinen huone. Esitän myös, että asiakkaiden näkökulmasta varmistetaan, ettei kenenkään tarvitse pelätä sitä, että soittaessaan Eloisan ammattilaiselle, kuulee hänen yksityisasioitaan muut ympärillä olevat Eloisan työntekijät tai muut asiakkaat.  

Mikkelissä 28.3.2023
Satu Taavitsainen, Liike Nyt

VALTUUSTOALOITE 26.9.2022, Mikkelin kaupunginvaltuusto

Tein kaupunginvaltuuston kokouksessa valtuustoaloitteen tehokkaan ja vaikuttavan energiansäästöohjelman aloittamiseksi Mikkelin kaupungin ja sen konsernin toiminnassa.
Mikkelin kaupungin v. 2021 tilinpäätöksen mukaan kaupungilla oli sähkökuluja yhteensä 3,26 milj. euroa. Ensi vuoden budjettiin ennakkotietojen mukaan joudutaan varaamaan noin 10 miljoonaa euroa ja voi olla että jopa enemmän. Nousu johtuu kohonneesta sähkön hinnasta. Tämän lisäksi tulee lisäkustannuksia kaukolämmöstä ja vedestä, joiden hinnat ovat myös nousseet.

Nämä miljoonat ovat poissa muusta kaupungin käyttömenoista, kuten esimerkiksi perusopetuksesta, varhaiskasvatuksesta, kulttuurista, liikunnasta ja nuorisotyöstä. Mielestäni peruspalvelut on toteutettava laadukkaasti, eikä henkilöstöä tule lomauttaa säästöjen aikaansaamiseksi, eli mielummin on säästettävä energialaskusta.

Mikkeliläisten kanssa keskustellessa on jo nyt tullut ehdotuksia energian säästämiseksi. Kuntalaiset ovat muun ohella ehdottaneet kaupungin työntekijöiden etätyön lisäämistä, lämpötilojen alentamista kaupungin kiinteistöissä, joka toisen lampun irrottamista kiinteistöissä ja katuvaloissa, aukioloaikojen lyhentämistä tai osittain kiinni laittamista sellaisista kohteista, jotka kuluttavat paljon energiaa ja valaistuksen laittamista pois päältä nykyistä aiemmin. Kuntalaiset ymmärtävät tilanteen ja ovat valmiita joustamaan.

Esitän, että Mikkelin kaupunki konserniyhtiöineen tekee hyvin pikaisesti tehokkaan ja vaikuttavan energiansäästöohjelman pienentääkseen tulevan talven energiakulujaan. Esitän myös, että kaupunki kysyy asukkailtaan ideoita ja ehdotuksia energian säästämiseksi.


Mikkelissä 26.9.2022
Satu Taavitsainen