Share |

Valtuustoaloitteet 2021 alkaneella kaudella

Tein kaupunginvaltuuston kokouksessa valtuustoaloitteen tehokkaan ja vaikuttavan energiansäästöohjelman aloittamiseksi Mikkelin kaupungin ja sen konsernin toiminnassa.
Mikkelin kaupungin v. 2021 tilinpäätöksen mukaan kaupungilla oli sähkökuluja yhteensä 3,26 milj. euroa. Ensi vuoden budjettiin ennakkotietojen mukaan joudutaan varaamaan noin 10 miljoonaa euroa ja voi olla että jopa enemmän. Nousu johtuu kohonneesta sähkön hinnasta. Tämän lisäksi tulee lisäkustannuksia kaukolämmöstä ja vedestä, joiden hinnat ovat myös nousseet.

Nämä miljoonat ovat poissa muusta kaupungin käyttömenoista, kuten esimerkiksi perusopetuksesta, varhaiskasvatuksesta, kulttuurista, liikunnasta ja nuorisotyöstä. Mielestäni peruspalvelut on toteutettava laadukkaasti, eikä henkilöstöä tule lomauttaa säästöjen aikaansaamiseksi, eli mielummin on säästettävä energialaskusta.

Mikkeliläisten kanssa keskustellessa on jo nyt tullut ehdotuksia energian säästämiseksi. Kuntalaiset ovat muun ohella ehdottaneet kaupungin työntekijöiden etätyön lisäämistä, lämpötilojen alentamista kaupungin kiinteistöissä, joka toisen lampun irrottamista kiinteistöissä ja katuvaloissa, aukioloaikojen lyhentämistä tai osittain kiinni laittamista sellaisista kohteista, jotka kuluttavat paljon energiaa ja valaistuksen laittamista pois päältä nykyistä aiemmin. Kuntalaiset ymmärtävät tilanteen ja ovat valmiita joustamaan.

Esitän, että Mikkelin kaupunki konserniyhtiöineen tekee hyvin pikaisesti tehokkaan ja vaikuttavan energiansäästöohjelman pienentääkseen tulevan talven energiakulujaan. Esitän myös, että kaupunki kysyy asukkailtaan ideoita ja ehdotuksia energian säästämiseksi.


Mikkelissä 26.9.2022
Satu Taavitsainen