Share |

Kuntapolitiikka

Kaupunginvaltuustossa tehdään päätöksiä, jotka vaikuttavat suoraan mikkeliläisten arkeen, koulutukseen, työmahdollisuuksiin ja palveluihin. Lähdin kuntapolitiikkaan mukaan vuonna 2000, koska haluan osallistua ja vaikuttaa asioihin, jotta ne menevät asukkaiden kannalta oikeaan suuntaan.

Sain poliittisen herätykseni vuonna 1999 USA:ssa tehdessäni vapaaehtoistyötä köyhien ja asunnottomien parissa. Silloin päätin, että teen kaikkeni, ettei Suomesta tule ihmisiä eriarvoistavaa yhteiskuntaa.

Teen sekä kaupunginvaltuustossa että eduskunnassa työtä edistääkseni työllisyyttä, parantaakseni pieni- ja keskituloisten palkan- ja eläkkeensaajien, yksinyrittäjien, opiskelijoiden, lapsiperheiden, vanhusten, vammaisten, työttömien ja ulosottoon joutuneiden arkea ja ahdinkoa sekä kehittääkseni julkisia palveluita.

SDP:n politiikan suuntaviivat ovat aina ensisijaisesti lähteneet tavallisten ihmisten elämästä ja elinolojen parantamisesta. Jokainen haluaa tuntea tulevaisuutensa olevan turvattu. Työ ja sen tuoma toimeentulo on perusasia elämässä. Sen puolesta on kamppailtava enemmän.

Kukaan luottamushenkilö ei voi yksin ratkaista asioita. Asiat voivat toteutua vain yhteistyöllä, oikeanaikaisella vaikuttamisella ja asioiden esille nostamisella. Luottamushenkilönä oleminen on mielenkiintoista. Luottamushenkilönä edustan kuntalaisia, vaalin avoimuutta, ideoin ja kehitän sekä tuon oman näkemykseni ja osaamiseni kaupungin päätöksentekoon. Asioihin pitää käydä käsiksi ja hankkia tarvittavat ja riittävät tiedot ja johtaa asioita oikeaan suuntaan sinnikkäästi, päättäväisesti, vilpittömästi ja rohkeasti.

Kansalaisten viestejä on kuunneltava. Ei ole niin hankalaa asiaa, etteikö sitä saisi muutettua paremmaksi. Näin uskon myös kaupunkilaisten ajattelevan. Kunnallishallinto on asukkaiden hallintoa meitä ihmisiä varten.

Motto: "Kotoa lähtiessä on hyvä kysyä itseltään, mitä aikoo tehdä. Palatessaan on hyvä kysyä, mitä on saanut aikaan."