Satu Taavitsaisen blogi

Puhdas luonto kuuluu lapsillemmekin

Share |

Tiistai 19.7.2016


Järvet ovat kansallisaarteemme, jotka meidän tulee säilyttää puhtaina ja kirkkaina myös tuleville sukupolville. Turvetuotanto heikentää vesistöjemme laatua. Siksi en hyväksy Mikkelin kaupunginhallituksen päätöstä antaa myöntävä lausunto Vapon hakemukselle turvetuotantoon Haukivuoren Emostensuolle.

Kuivatusvedet sieltä laskisivat pääosin Kyyveteen, joka on Mikkelin, Kangasniemen ja Pieksämäen alueilla sijaitseva kaunis iso vesialue. Kyyvesi tarjoaa maakuntamme asukkaille ja mökkeilijöille monenlaiset mahdollisuudet virkistyskäyttöön, kuten uimiseen, melontaan, kalastukseen, metsästykseen ja retkeilyyn.

Kyyveden kalastuksellinen merkitys on suuri. Alueella on ammattikalastajia ja satoja virkistys- ja kotitalouskalastajia. Kyyveden tärkeimmät saaliskalat ovat kuha, hauki, ahven, lahna ja made.

Turvetuotannon kuivatusvesien mukanaan tuomat kiintoaine- ja humusjäämät kiihdyttävät järvien rehevöitymistä ja aiheuttavat vakavia paikallisia ympäristöhaittoja. Myös metsätalouden ojitus ja maatalous vaikuttavat järvien puhtauteen. Näitä haittoja on kovalla työllä korjattu Kyyvedellä ja vesistön tilannetta saatu parannettua.

Vapo ilmoittaa hakevansa ympäristölupia ja avaavansa uusia tuotantoalueita ”vain luonnontilaltaan muuttuneille ojitetuille turvemaille”. Emostensuon lupahakemuksessa Vapo virheellisesti väittää Emostensuon olevan luonnontilaltaan muuttunut suo. Näin ei ole, vaan Emostensuo on keskeisiltä osiltaan luonnontilainen, jonka luonto on herkkää ja se on useiden uhanalaisten eläin- ja kasvilajien potentiaalista esiintymisaluetta.

Vapo Oy:n osakkeista Suomen valtio omistaa 50,1 % ja Suomen Energiavarat Oy (SEV) 49,9 %. Suur-Savon Sähkö Oy:n omistus SEV:stä on 26,2 prosenttia. Vapo jakaa omistajilleen vuosittain miljoonia euroja osinkoa. Vapon hallituksen varapuheenjohtajana toimii Suur-Savon Sähkön toimitusjohtaja. Kaupunginhallituksen pöydän ympärillä on Suur-Savon Sähkön hallintoneuvoston jäseniä. Näyttää sille, että kaupunginhallituksen käsittelyssä turve-elinkeinon lobbarit saivat äänensä voimakkaammin kuuluville. Äänestystulos oli 7-6 ja 2 tyhjää. Päätöksestä jätettiin onneksi kolme eriävää mielipidettä.  Alemmissa asiantuntijatoimielimissä Mikkelin Seudun ympäristölautakunnassa ja Haukivuoren aluejohtokunnassa suhtauduttiin lupaan yksimielisen kielteisesti.

Vesistöjen pilaaminen ja niiden yleisen käyttöarvon heikentäminen ovat vastoin Mikkelin kaupunginvaltuuston ympäristötavoitteita. Kaupunki on myös sitoutunut Eduskunnan asettamiin tavoitteisiin uusiutuvan energian edistämiseksi.

Me ihmiset olemme osa luontoa, josta meidän on kannettava vastuu. Jokaisella on oikeus nauttia luonnon moninaisuudesta ja sen tuottamasta hyvinvoinnista. Ympäristöarvoista ei tule tinkiä. Uskon vahvasti, että talouskasvu on yhdistettävissä ympäristönsuojelun korkeaan tasoon.

Toivottavasti Aluehallintovirasto tehtyään eri tahojen kuulemisen päätyy kielteiseen lopputulokseen, eikä myönnä Vapolle ympäristölupaa Emostensuolle.


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini