Satu Taavitsaisen blogi

Vihdoin alkaa tapahtua taistelussa perintäyhtiöitä vastaan!

Share |

Sunnuntai 6.1.2019 - Satu Taavitsainen


Olen todella tyytyväinen aluehallintoviraston tuoreeseen päätökseen peruuttaa perintäyhtiö Alektum Oy:lta toimilupa.

Perintäyhtiö Alektum on menetellyt toistuvasti lain ja hyvän perintätavan vastaisesti. Se on vuoden 2018 aikana kohdistanut perintätoimenpiteitä sellaisiin saataviin, joiden perintä on todettu lainvastaiseksi. Alektum on perinyt lainvastaisia saatavia ja kohtuuttomia perintäkuluja, laiminlyönyt tiedonantovelvollisuutensa, aiheuttanut kansalaisille tarpeettomia kuluja jättäessään yhdistämättä samaan velkasuhteeseen perustuvat saatavat ja pitkittänyt perintää sekä perinyt ostettujen saatavien perintäkuluja lainvastaisesti.

Kaiken kukkuraksi Alektum on ihan pokkana jatkanut lainvastaista menettelyään aluehallintovirastolta vuonna 2018 saamiensa useiden lainvoimaisten varoitustenkin jälkeen.

Perustin Ulosottoon joutuneiden tukijat eduskunnassa -ryhmän, jonka puheenjohtajana toimin. Ryhmä edistää tarmokkaasti niiden ihmisten asiaa, jotka eivät itse enää jaksa puolustaa oikeuksiaan perintäyhtiöitä ja ulosottoa vastaan vuosiksi venyneissä kiistoissa. Moni häpeää velkaantumistaan eikä puhu siitä edes läheisilleen, mikä on kamala taakka.

Olen käynyt lukuisia keskusteluja kansalaisten kanssa Alektumin ja muidenkin perintäyhtiöiden laittomista toimista. Kansalaisia on käynyt luonani eduskunnassa ja olemme yhdessä miettineet ratkaisuja asioille. Vihdoinkin tämä yksi toimija saatiin pois kiusaamasta ihmisiä. Erityinen kiitos kuuluu niille aktiivisille kansalaisille, jotka jaksoivat vaikeuksiensa keskellä tehdä kanteluja yhtiön toiminnasta. Kiitos teille!

Tämän mahtavammin ei olisi voinut vuosi 2019 alkaa, sillä Alektumin on välittömästi lopetettava kaikki perintätoimintansa. Yhtiön on myös lopetettava perintätoimintansa markkinointi.

Perintätoimintaa on harjoitettava lainmukaisesti. Kansalaisten ei tarvitse sietää vanhentuneiden saatavien ja kiistettyjen laskujen perintää ja kohtuuttoman suuria perintäkuluja.

Laissa on selkeästi sanottu, että perintätoiminnassa on noudatettava hyvää perintätapaa ja saatavien perinnässä ei saa käyttää velallisen kannalta sopimatonta menettelyä. Perintää ei saa jatkaa, jos velallinen kiistää maksuvelvollisuutensa. Hyvä perintätapa tarkoittaa, että perintäasian perustellun riitauttamisen tuomioistuimessa, kuluttajariitalautakunnassa tai muussa ratkaisuelimessä tulee aina keskeyttää perintä.

Hyvää perintätapaa koskevassa perintälain 4 §:ssä on nimenomaisesti kielletty kohtuuttomien tai tarpeettomia kulujen ja tarpeettoman haitan aiheuttaminen velalliselle. Perintälain mukainen lähtökohta on, että mikäli perintätoimisto menettelee hyvän perintätavan vastaisesti, ei velallisella ole velvollisuutta korvata perintäkuluja. Hyvää perintätapaa rikkova yhtiö ei saa korvausta kuluistaan. Suomessa ei ole voimassa viidakon lait ja on erinomainen asia, että saamme laittomasti toimivat yhtiöt pois Suomesta.    

Jokaisen Suomessa toimivan perintäyhtiön on huolehdittava siitä, että sen johto ja työntekijät noudattavat toiminnassaan lakia ja hyvää perintätapaa, ja että kussakin toimipaikassa työskentelevillä työntekijöillä on riittävä ammattitaito. Perintätoimistolla on myös vastuu siitä, että sen perintätoiminnassaan käyttämät tietokonejärjestelmät toimivat lain mukaisesti.

Tänä vuonna meidän kaikkien yhdessä on jatkettava ahkeraa työskentelyä saadaksemme laittomasti toimivat perintäyhtiöt pois Suomesta.

Avainsanat: perintäyhtiö, laiton perintä, alektum, perintäkulut


Kommentit

7.1.2019 19.15  seppo

Hyvä alku,kiitos siitä. Muille tiukka linja myös,esim onko ihan reilua peliä että perintäfirma ja velkoja ovat käytännössä samaa puljua niinkuin blue finance tekee..ja korot juoksee. Muutenkin suomalaisuus on kirosana näissä ja varsinkin pikavippifirmoissa ,suomalainen on suomalaiselle verenimijä

7.1.2019 21.04  Rainer Partanen

Hyvä Satu Taavitsainen, tämä oli ensimmäinen pitkässä ketjussa jolla parannetaan oikeiden perimisten asiaa joka asiassa pitää olla asiakirjat velasta ja lyhennyksistä. Toinen juttu jota toivon että virkamies rikollisia ei enää suojeltaisi vaan ryhdyttäisiin tutkimaan tehtyjä tutkintapyyntöjä virkamiehistä.

7.1.2019 22.33  nimetön

Hyvä Satu! Olen hoitanut erään toisen henkilön velka-asioita, koska hän ei itse enää kykene, ja on ollut haaste saada juuri tämä nimenomainen yritys vastaamaan viesteihin.

8.1.2019 9.26  Hanna

Kiinnostaa tietää, kuka, ketkä ovat tämän Alektumin takana. Olen nähnyt kovia perintäkuluja myös OK-perinnällä, jota mm. Wihuri käyttää. Hurjat min. 200 euron perintäkulut, pienestä summasta ja lyhyeltä ajalta. Ilmeisesti joku asianajaja koki heidän perintäänsä ja nosti jutun, joka puolitti perintäkulun samantien. Yksityisten tahojen omistama oli silloin tuo OK-perintä. Muistan, että se olisi myyty jonnekin.

8.1.2019 10.20  helena

Kuulostaa hyvältä, mutta soitin tänään Alektumiin koska olen yksi uhreista, sieltä sanottiin että kaikki on ennallaan että vuoden vaihteessa on tullut vain joku pieni uusinta asia ja velkaa pitää maksaa ihan samanlailla kuin ennenkin, muutaman kympin lasku vuodelta 2007 jota en edes muista ja omasta mielestä maksanutkin noussut yli 1000?:n euroon

8.1.2019 10.26  Joni

Hei Satu,Onko nyt siis niin että ei tarvitse jatkossa maksaa Alektumin kanssa tehtyä maksusopimusta vai mitä tämä tarkoittaa?

8.1.2019 10.59  Sari Laine

Kiitos! Hyvä aloitus. Perintä- ja ulosottotoiminta meillä kuin villissä lännessä.

Avin 17.12.2018 päivätystä tiedotteesta perintätoimistoille otteita alla, koko tiedote löytyy linkin takaa:


?TIEDOTE 17.12.2018
ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON TIEDOTE PERINTÄLUVAN HALTIJOILLE

1. Etelä-Suomen aluehallintoviraston (ESAVI) tietoon on tullut merkittäviä puutteita perintätoimistojen tiedonantovelvollisuuden noudattamisessa. ESAVI on ottanut kantaa asiaan myös useassa päätöksessään eri perintätoimistoja koskien.

Aluehallintovirasto kiinnittää luvanhaltijoiden huomiota lain ja hyvän perintätavan mukaiseen menettelyyn velalliselle perinnässä annettavien tietojen osalta seuraavasti: Lain saatavien perinnästä (513/1999, perintälaki) 4 a §:n mukaan velallisella on pyynnöstä oikeus saada velkojalta maksutta ajantasainen tieto velkojensa kokonaismäärästä ja perusteista, erittely maksamattomista veloista ja niiden lyhennyksistä sekä selvitys velkapääomalle kertyneiden korkojen ja kulujen määräytymisestä.

Jos velallinen pyytää erittelyn tai selvityksen useammin kuin kerran vuodessa, velkojalla on oikeus saada velalliselta kohtuullinen korvaus erittelyn tai selvityksen laatimisesta aiheutuvista kustannuksista?.

?Aluehallintoviraston tietoon saatetuissa tapauksissa on esimerkiksi vastattu velallisen tietopyyntöön perintäkulujen muodostumisesta lähettämälle tälle saldotodistus, josta käy ilmi ainoastaan perintäkulujen kokonaissumma. Aluehallintovirasto korostaa, että velallisen pyytäessä erittelyä perintäkuluista tai selvitystä kulujen muodostumisesta, velalliselle on tämä selvitys perintälain 4 a §:n mukaisesti annettava. 2 (3)

Useassa aluehallintoviraston tietoon tulleessa tapauksessa perintätoimistolta on vaadittu alkuperäisiä laskuja. Aluehallintovirasto toteaa, ettei perintätoimistolla ole 4 a §:n nojalla velvollisuutta toimittaa alkuperäisiä laskuja velalliselle. Jos perintätoimistolla on lasku hallussaan, sen voi toimittaa velalliselle tämän pyynnöstä. Mikäli perintätoimistolla ei ole laskua hallussaan, perintätoimiston tulee ohjeistaa velallista pyytämään lasku tai laskun tarkemmat tiedot toimeksiantajalta.

Kaikissa tapauksissa velalliselle tulee kuitenkin antaa tämän pyytämät tiedot velan perusteesta sekä velan perusteena oleva asiakirja, kuten velkakirja tai tilaussopimus nähtäväksi tai puhelintilausta koskeva tallenne kuunneltavaksi, jos hän tätä pyytää??

https://www.avi.fi/documents/10191/111919/ESAVIn+tiedote+perint%C3%A4toimistoille+17.12.18%2C%2035+kt%2C%20muokattu/75d60518-ac48-4f02-b080-8412482a94b7

8.1.2019 11.10  AtteA

Tämä on hyvä! Uskotko Satu, että lakivaliokunta ja eduskunta ehtii käsittelemään maksuhäiriömerkintöjen vanhenemista käsittelevän lakialoitteen 28/2018? Sille olisi kovasti tarvetta.

8.1.2019 12.59  Markku Koho

Hurraa!! Olen "taistellut" Alektumin kanssa pienestä perinnästä, jonka saajana olisi ollut virolainen firma, joka olisi velkoja kiertäen eri toiminimien kautta ja lopullinen perijä olisi ollut Alektum. Alektumille olen tehnyt reklamaatioita mutta asia ei mennyt perille vaan jälleen tuli uusi lasku. Tein tutkintapyynnön Kuluttajariitalautakuntaan, missä asia on nyt.
Tapahtunuthan on vain jäävuoren huippu.

Totean, että olen saanut perintäkirjeen OK Perinnältä ja vastannut siihen puhelimitse sekä kirjallisesti ilman vastausta. Puhelimitse olen saanut vain vastauksen, että en voi sopia ja maksaa vaatimuksen summaa kuin vasta sitten, kun olen saanut haasteen tai KO:n päätöksen asiassa. Ihmettelen. Kuitenkin tänään sain viestin, jossa pahoiteltiin asiaa ja sen pitkittymistä ja asian siirtämisestä perintäosastolle. Lieneekö sattumaa viitaten juttuun Alektum.Kuka on kyseisen viivyttämisen maksaja. Kuluttaja eli minä.
Jos tarpeen astun kuorestani ja kerron tapahtumien koko kirjon älyttömien ostettujen lainojen perintäkuluista ja tuplaantuneista koroista, joita olen vastustanut KO:lle kirjallisesti.

8.1.2019 13.11  Hulivilipoika

Toivottavasti muutkin perintäyhtiöt kiinnittävät huomiota toiminnan laillisuuteen. Vanhentuneita velkoja peritään, koska perinnän kohteet eivät enää jaksa pitää kiinni oikeuksistaan. Tuomioistuimet tekevät yksipuolisia päätöksiä eivätkä selvitä velan oikeellisuutta. Aika hyvä konsti, eikä se veisi edes paljon aikaa, olisi pyytää asiaa ratkaistaessa velkaan liittyvät asiakirjat ratkaisun tueksi. Siitä, riittääkö ammattitaito, en ole ihan varma.

Ja kiitos, Satu, kun ajattelet meitä huonompiosaisia ja toimit meidän etuamme ajaen.

8.1.2019 13.53  Heikki

Hyvä Satu loistavaa työtä!

Miten saataisiin vallassa olevat viranomaiset tekemään tällaista valvontatyötä?

Näyttää siltä, että oikeuslaitos, tuomarit ja ylimmät valvontaviranomaiset eivät hoida heille kuuluvia töitä.
Perustuslain mukaista viranomaisten valvontatehtävää ei hoida kukaan.
Perustuslaissa tehtävät on kyllä mainittu 108 § ja 109 §, mutta käytännössä oikeuskansleri ja oikeusviranomaiset eivät hoida kuin pikkuasioita ja
tiedotusvälineiden esille tuomia asioita.

8.1.2019 17.32  Satu

Hieno asia. Teitä demareita neuvoisin huomaamaan vielä yhden tavan, jolla tällaiset alektumit tekevät kansalaisten elämästä hel****iä. Olen ollut aikoinaan töissä tuossakin firmassa. Aika nopeasti toiminnan huomasi ainakin epäeettiseksi. Meinasi iskeä epätoivo, kun uuden työn saaminen kesti. Pois ei voinut lähteä karenssin takia sitä ennen, vaikka nyt on sentään jo virallinen päätös, että firma toimii vastoin lakia.

Jos käytössä olisi teidän demarien kiihkeästi vastustama perustulo, tuollaisesta firmasta voisi lähteä heti, kun huomaa, että oma oikeudentaju ei kestä siellä työskentelyä.

10.1.2019 11.56  Olli Puolitaival

Ja kiitos, Satu; Tällaisia; aivan oikeita kansanesdustajia tulevaan eduskuntakokoonpanoon. Vapamatkustajat pudotkoot jo viimeinkin pois.


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini