Satu Taavitsaisen blogi

Terveydenhuollon puutteet lasten sijoitusten syynä

Share |

Perjantai 3.12.2021 - Satu Taavitsainen


Etelä-Savossa tulee kehittää lasten ja nuorten tarpeista lähteviä, helposti saavutettavia tukitoimia ja palveluita, joita tuotetaan lapsia ja nuoria kuunnellen.

Paikallisilla järjestötoimijoilla ja muilla ei viranomaisroolissa toimivilla on jatkossa oltava suurempi rooli täydentää viranomaistoimintaa ja rakentaa paikallisesti uusia ja helposti saavutettavia palvelukokonaisuuksia lastensuojelun asiakkaana olevien sekä erityisesti kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten elämäntilanteen ja pärjäämisen vahvistamiseksi.

THL:n raportin mukaan kiireellisesti sijoitettujen ja huostassa olevien lasten määrät vaihtelevat huomattavasti maakunnittain, ja erot kasvoivat entisestään vuoden 2020 aikana. Vuonna 2020 vastaavaan väestöön suhteutettuna huostassa olleita lapsia oli eniten Etelä-Savossa (1,6 %). Suomen koko väestön 0–17-vuotiaisiin suhteutettuna eniten lastensuojeluilmoituksia tehtiin Etelä-Savossa (9,7 %).

Etelä-Savossa on ollut erittäin vaikea päästä terveyspalveluihin, saada terapiaa ja saada tukea ja apua koulutyöhön ja kotiin. Siinä on mielestäni yksi syy noille korkeille luvuille. Kuntaliiton selvityksen mukaan kolmasosa lastensuojelun järjestäjäorganisaatioista arvioi sijoittavansa usein lapsia kodin ulkopuoliseen sijoituksiin, siksi, että lapsen mielenterveyspalvelut eivät jostain syystä ole järjestyneet. Ongelmaksi perheille muodostuu myös se, että mielenterveyspalvelut ovat lapsille ja nuorille maksuttomia, mutta lastensuojelun sijoitus on maksullista ja perheet joutuvat maksamaan siitä jopa 500 euroa kuukaudessa.

Teini-ikäiset eivät saa riittävästi apua ahdistukseen, masennukseen, peli- ja päihderiippuvuuksiin, vaan joutuvat aivan liian usein lastensuojelun asiakkaiksi ja jopa sen laitospalveluihin. Palvelujärjestelmässä ja sen vaikuttavuudessa on vakavia puutteita ja siksi Etelä-Savossa on tarpeen edistää terveyspalveluiden, vammaispalveluiden ja lastensuojelun avo-, sijais- ja jälkihuollon sisällöllistä uudistamista kehittämällä vaikuttavia toimintatapoja.

Uudenlaisia toimintatapoja tarvitaan etenkin yläkouluikäisten ja peruskoulunsa päättäneiden kiireellisiin sijoituksiin ja huostaanottoihin liittyen. Näihin tilanteisiin olisi löydettävä terveyspalveluja, vammaispalveluja ja avohuollon palveluja ja osaamista uudella tavalla, jotta teini-ikäisten tarpeisiin voitaisiin tehokkaasti vastata muutenkin kuin huostaanotolla.

Oppimisvaikeudet ja negatiiviset koulukokemukset ovat yksi taustatekijä sille, että sijaishuollossa olevista lapsista ja nuorista huomattavan suuri osa jää ilman jopa perusopetuksen päättötodistusta tai toisen asteen tutkintoa.

Toinen keskeinen kehittämiskohde Etelä-Savossa tulee olla lastensuojelun jälkihuollon uudistaminen, jossa tulee vahvistaa lastensuojelun henkilöstön kehittämistyöosaamista sekä yhteiskehittämistä koulujen ja oppilaitosten, sosiaali- ja terveystoimen, nuorten palvelupisteiden ja järjestöjen yms. kanssa.

Erityisesti tulee tarttua oppimisvaikeuksiin ja edistää jatkokoulutukseen hakeutumista ja työmarkkinoille kiinnittymistä. Tulee huomioida oppimisen, osaamisen ja kannustamisen haasteet nuorten siirtyessä työelämään ja tunnistaa yksilöllisen ohjauksen tarpeet työelämävalmiuksien pitkäjänteiseksi vahvistamiseksi.


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini