Satu Taavitsaisen blogi

Rahaa tiestöön ja raiteisiin!

Share |

Tiistai 21.2.2023


Valtio tekee Suomen väyläverkon investointiohjelmaa vuosille 2024–2031. Suunnitelmaa pitää muuttaa niin, että se huomioi Itä-Suomen saavutettavuuden ja elinkeinojen, työssäkäynnin ja asumisen tarpeet. 

Ukrainan sota on vaikuttanut sekä Venäjältä Suomen kautta kulkevaan liikenteeseen että rajaliikenteeseen. Teollisuuden logistiikkaketjut on jouduttu järjestämään uudelleen. Sulkeutuneen Saimaan kanavan tavaravirtojen siirtyminen Itä-Suomen maanteille ja raiteille toi lisäkuormaa jo muutenkin korjausvelkaa omaaville raiteille ja tiestölle.

Puuntuonti Venäjältä päättyi ja raaka-aine kuljetetaan kotimaasta tehtaille. Tavara- ja raaka-ainekuljetukset sisämaan ja merisatamien välillä lisääntyvät ja mahdollisimman suuri osa näistä kuljetuksista pitää saada raiteille niin kustannus- kuin ympäristösyistä. 

Teollisuuden kuljetuksilla ei ole varaa odotella ratkaisuja kymmentä vuotta. Rataverkkoa ja tiestöä on parannettava nopeasti.  

Faktoista huolimatta valtion suunnitelmassa Itä-Suomen liikenneinfrastruktuuri jää yhä keskeisten liikenneinvestointien ulkopuolelle ja rahat kohdennetaan muualle. Tähän on tehtävä muutos.  

Itä-Suomen tiestöllä kulkevat Euroopan suurimmat ajoneuvoyhdistelmät. Investointiohjelmaan on lisättävä rahaa tiestön peruskorjauksiin tai muutoin autot ja muu kalusto jatkuvasti hajoavat ja yrittäjät ja asukkaat joutuvat taloudellisesti kärsimään. Matka-ajat pidentyvät erittäin huonokuntoisilla teillä ja tämä tulee yrittäjille kalliiksi. On välttämätöntä saada kelirikon vaikutukset korjattua. Vähäliikenteisemmätkin tiet ovat tärkeitä maa- ja metsätalouden kuljetuksille. 

Rahoitusta on saatava Savon ja Karjalan ratojen välityskyvyn ja palvelutason kehittämiseen liikennepaikkoja lisäämällä ja tasoristeyksiä vähentämällä. Tämä hyödyttää sekä tavara- että henkilöliikennettä. 

Eduskunnan tulee ottaa painokkaammin huomioon elinvoimaisen Itä-Suomen kehittäminen, mikä on koko Suomen huoltovarmuuden ja turvallisuuden kannalta ensiarvoisen tärkeää. Pidetään Itä-Suomi liikkeessä!

Satu Taavitsainen
Kansanedustajaehdokas (Liike Nyt)
Etelä-Savon aluevaltuutettu
Mikkelin kaupunginvaltuutettu
Etelä-Savon maakuntavaltuuston puheenjohtaja
Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnan jäsen v. 2015-2019


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini