Satu Taavitsaisen blogi

Rakenteellista korruptiota pitää torjua

Share |

Torstai 11.4.2019 - Satu Taavitsainen


Olen tyytyväinen Mikkelin kaupungin elinvoima- ja konsernijaoston tiistaina tekemään päätökseen, että kaupungin konserniohjeeseen lisätään teksti:

”Riippumattomuuden varmistamiseksi konserniyhtiöiden hallitusten jäsenten ei sallita tekevän yhtiöille hallituksen jäsenyyteen liittymättömiä työ- tai muita suorituksia ilman tavanomaista konsernin hankintasäännön mukaista kilpailutusmenettelyä. Rajoitus koskee ostopalveluna sellaisilta yrityksiltä tehtyjä hankintoja, joissa hankinnan tekevän konserniyhtiön hallituksen jäsen on suoritteen myyvässä yrityksessä johtavassa asemassa ja/tai omistajana.”

Tämä kuuluu sarjassamme niihin asioihin, jotka ovat nousseet esiin kuntalaisten kanssa keskustellessani ja olen vienyt asiaa eteenpäin. Kaupungin konserniyhtiöitä ovat esimerkiksi Metsäsairila Oy, Biosairila Oy, Etelä-Savon Energia Oy.

Rakenteellista korruptiota pitää torjua ja säännöt olla sellaiset, etteivät ne sitä mahdollista. Tämä pieni korjaus antaa toivoa siitä, että on keinoja saada lisättyä kansalaisten luottamusta julkiseen hallintoon sekä lisättyä asukkaiden ja yritysten yhdenvertaista kohtelua.

Tapani toimia kuntalaisten valitsemana kaupunginvaltuutettuna, kansanedustajana perustuu ihmisten kanssa vuorovaikutukseen. Pitää tuntea kaupunkilaisten ajatukset ja muodostaa yhteisö, jossa keskustellaan yhteisistä asioista ja vaikutetaan kaupungin toimintaan. Sadun klinikka on toiminut yhtenä vuorovaikutuskanavana ja olen pitänyt sitä säännöllisesti jo vuodesta 2014. Perjantaina on taas klinikkapäivä ja toivotan Sinut lämpimästi tervetulleeksi keskustelemaan pienistä ja suurista asioista!


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini