Satu Taavitsaisen blogi

Satu Taavitsaisen vappupuhe 1.5.2019 Mikkelissä ja Savonlinnassa

Share |

Keskiviikko 1.5.2019 - Satu Taavitsainen


Aurinkoa ja aatetta oli tänään Mikkelissä ja Savonlinnassa! Liput liehuivat tuulessa viestien muutoksen tuulten puhaltamista. SAK:n Hannu Jouhkin kanssa pidimme puheet. Kiitos antoisasta päivästä kaikille mukana olleille!

Vappupuhe 1.5.2019 - Satu Taavitsainen, eurovaaliehdokas

Rakkaat toverit!

Vappu on työväen juhlapäivä. Se syntyi amerikkalaisten työläisten kahdeksan tunnin työpäivän vaatimisen mielenosoituksesta ja siitä johtuen vappua alettiin pitämään kansainvälisenä työläisten juhlana. Kahdeksan tunnin työpäivä ja moni muu mahdottomalta tuntunut tavoite on toteutunut. Vaikka työväki on tänään jotain muuta kuin se oli ennen, ovat työväenliikkeen arvot yhteiset ja elävät. Tänään me pidämme puheita, juhlimme ihmisoikeuksien, tasa-arvon ja vapauden puolesta. Huomenna me rakennamme arvomme teoiksi ja paremmaksi yhteiskunnaksi.

Vapussa yhdistyvät monet perinteet vuosisatojen ajalta ollen kuitenkin aina ilon, kevään ja työn juhla. Kevät ja sen tuoma riemu ovat pitäneet pintansa vuodesta toiseen, mutta työ on muuttunut. Esimerkiksi tämän päivän opiskelijoille työ näyttäytyy erilaisena kuin vanhemmille sukupolville. Aiemmin opiskelu takasi varmasti työtä, nykyään näin ei välttämättä ole. Vaikka Suomella on tavoitteena, että jokainen nuori pääsee työelämään, niin käytetyt keinot tavoitteeseen pääsemiseksi ovat eriarvoistaneet, kuten opintotuesta ja työttömyysturvasta leikkaaminen. Siksi suomalaiset äänestivät eduskuntavaaleissa muutoksen puolesta.

SDP:n puheenjohtaja, pääministeri Väinö Tanner piti vuonna 1927 Mäntyharjulla vappupuheen. Tanner tuolloin sanoi: ”Viimeisten kolmen vuoden aikana olemme nähneet, että oikeisto on jälleen astunut asioiden johtoon. Kokoomus on ymmärtänyt pakottaa myös keskustapuolueet, ennen kaikkea maalaisliiton, omia tarkoituksiaan palvelemaan.”. Tanner totesi myös, että ”poliittinen elämä on suurimmaksi osaksi polkenut paikallaan, eikä mitään yhteiskunnallisia reformeja ole aikaansaatu. Myöskään SDP ei ole voinut luottaa pelkän oppositioaseman vievän puoluetta eteenpäin.”

Tilannekuva vastaa hämmästyttävän tarkasti nykyistä. Sipilän hallituksen leikkaava talousajattelu ja eriarvoistava politiikka saivat vaaleissa äänestäjiltä selvän tuomion. SDP voitti vaalit ja vaikka tulos oli niukka niin voitto on aina voitto. Sille on syytä kohottaa malja tänään!

Hyvät ystävät; Osaamisen vahvistaminen on tärkeämpää kuin koskaan aiemmin

Osaaminen on suomalaisen yhteiskunnan tärkein menestysvaltti. Menneinä vuosina koulutuksesta kuitenkin leikattiin miljardeja euroja. Tämä jos mikä on ollut pahinta Suomen tulevaisuudelle. Nyt tarvitsemme koulutuksen, tutkimuksen ja tieteen kunnianpalautuksen. Koulutus ja osaaminen on palautettava takaisin politiikan kovaan ytimeen.

Subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaaminen työttömien lapsilta oli yksi porvarihallituksen käsittämättömimmistä toimista. Me kehitämme varhaiskasvatusta kohti maksuttomuutta ja myös siten, että kaikki lapset pääsevät sen piiriin perheen näin halutessa. Laadukas varhaiskasvatus pystyy parantamaan lapsen oppimismahdollisuuksia koulutiellä.

Jokainen nuori tarvitsee tasa-arvoisen mahdollisuuden oman elämänsä polun rakentamiseen. Nuoret tarvitsevat turvaa ja positiivista erityiskohtelua - eivät lisähuolta huomisesta. Siksi toisen asteen koulutuksen on oltava maksutonta. Peruskoulun todistuksella ei enää tämän päivän, saati tulevaisuuden työelämässä pärjää. Ihmisten kouluttaminen on tehokkain tapa muuttaa maailmaa parempaan suuntaan. Koulutus liittää kansalaiset yhteiskuntaan ja työelämään.

Hyvät kuulijat; lastemme vuoksi pitää tehdä yhdessä töitä

Koin poliittisen herätyksen vuonna 1999 USA:ssa tehdessäni Los Angelesin kaduilla vapaaehtoistyötä köyhien ja asunnottomien parissa. Tuolloin 22-vuotiaana sosionomiopiskelijana päätin, että teen kaikkeni, ettei Suomesta tule ihmisiä eriarvoistavaa yhteiskuntaa. Tuo sisuuntuminen kaduilla ja kurjuudessa elävien ihmisten parissa johti minut politiikkaan ja eduskuntaan ja toivottavasti myös europarlamenttiin, jonne olen ehdolla.

Se opetti myös sen, että nuorten pitää vaikuttaa ja olla niissä pöydissä, joissa keskustellaan tulevaisuudesta. Nuorten näkemyksiä tarvitaan, kun päätetään Euroopan sisäisen turvallisuuden vahvistamisesta ja terrorismin ennaltaehkäisystä, verovälttelyn ja talousrikollisuuden kitkemisestä ja ilmastonmuutoksen torjumisesta, joka koskettaa koko maapalloa.

USA:n, Kiinan tai Suomen päästöillä ei ole kansallisuutta, eikä päästöt kunnioita valtioiden rajoja, vaan ne koskettavat meitä kaikkia. Olemme samassa veneessä. Hirmumyrskyt ja kuivuus sekä merenpinnan nouseminen eivät tunne maiden rajoja myöskään. Olemme suuren haasteen edessä ja se vaatii laajaa kansainvälistä yhteistyötä.

Lapset ja nuoret ansaitsevat tulevaisuudelleen terveellisen ja turvallisen elinympäristön, jossa saa leikkiä lumessa ja jossa on puhdasta vettä ja mahdollisuus elää turvallisesti. Lastemme vuoksi ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi pitää tehdä yhdessä töitä koko maapallolla.

Euroopan pitää olla omavarainen keksinnöissään ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Näin saadaan työpaikkoja Eurooppaan syntymään, emmekä siirrä ympäristöongelmia Euroopan ulkopuolelle. Näiden keksintöjen keksimisessä nuoret, opiskelijat ja tutkijat sekä yrittäjät ovat avainasemassa. Suurten ongelmien ratkaisemisessa tarvitaan niin humanisteja kuin insinöörejä, kasvatustieteilijöitä, kauppislaisia, luonnontieteilijöitä… meitä kaikkia. Puhtaan juomaveden ja kasteluveden turvaaminen Afrikassa ja Lähi-idässä lisää Euroopan turvallisuutta ja vähentää ilmastopakolaisuutta. Meillä Etelä-Savossa on Suomen parasta veden puhdistamisen osaamista ja toivottavasti tulevaisuudessa runsaasti alaan liittyviä työpaikkoja.

Hyvät ystävät; eläkeläisköyhyyttä on vähennettävä

Suomen pitää palauttaa arvopohjamme solidaarisuuden periaatteelle.  Suomella on oltava myötätuntoa kaikkia kansalaisiaan kohtaan. Edistystämme ei mitata sillä, kuinka paljon maan rikkaimmat vaurastuvat, vaan sillä kuinka huolehdimme heistä, joilla on hyvin vähän.
Sipilän hallituksen aikana kuulimme usein puhetta: ”Mitä kaikkia pienituloisille suunnattuja tukia olisi mahdollista leikata?”  ”Kuinka paljon myöntäisimme verohelpotuksia hyvätuloisille?”

On moraalisesti väärin, että sadoilla tuhansilla eläkeläisillä ei ole varaa ostaa lääkkeitä ja ruokaa, kun samaan aikaan 10 % suomalaisista on niin rikkaita, että omistavat yhtä paljon kuin loput 90 % yhteensä.  On moraalisesti väärin, että pienipalkkaisten julkisen sektorin hoitajien ja muiden työntekijöiden lomarahoja leikattiin, kun samaan aikaan varakkaimpien pienessä piirissä kasvatettiin tuloja tuhansilla euroilla. Ei suomalaisen enemmistön täydy tyytyä paikallaan polkeviin palkkoihin ja eläkkeisiin samaan aikaan kun huippujohtajien ja pankkiirien tulot nousevat huimasti.

Pientä eläkettä saavien aseman parantaminen on sosiaalisesti oikeudenmukaista. Joukossamme on paljon sellaisia ihmisiä, joiden työuran ansiot ovat jääneet pieniksi joko matalan palkan, katkonaisen tai lyhyen työuran, tai kaikkien näiden vuoksi. Monesti naiset ovat kantaneet suuremman vastuun perheestä, mikä näkyy myös pienempänä eläkekertymänä.

Tarvitaan rohkeita tekoja eläkeläisköyhyyden vähentämiseksi. Me aiomme nostaa pienituloisten, alle 1400 euroa kuukaudessa eläkettä saavien tuloja sadalla eurolla. Pienten eläkkeiden korotuksen lisäksi indeksitarkistukset pitää tehdä eikä niistä leikkaaminen saa enää jatkua. Näillä toimilla on mahdollista nostaa yli 50 000 ihmistä köyhyysrajan yläpuolelle ja parantaa satojen tuhansien pienituloisten eläkeläisten arkea.

Hyvät toverit; laiton perintä pitää loppua

Ei ole oikein, että suursijoittajat voivat välttää verot Suomesta kertyneistä tuotoista jopa kokonaan, kun palkasta ja eläkkeistä maksetaan verot mukisematta. Hyvinvointivaltiona Suomi ei ole epäonnistunut projekti, mutta rahoituspohjamme on murentunut ja iso osa varallisuudesta on verotuksen ulkopuolella. Harmaa talous, veronkierto ja aggressiivinen verovälttely aiheuttavat valtavat menetykset julkisille talouksille Suomessa ja Euroopassa joka vuosi.

Kansainvälisten suursijoittajien suosiminen on lopetettava, jotta pienet yritykset pääsevät kilpailussa samalle viivalle. Tämä on oltava EU:n ja koko kansainvälisen yhteisön tavoite. EU:n päätehtävä ei ole pankkien ja suuryritysten omistajien varojen turvaaminen. Pääpaino on jatkossa oltava, että edistämme demokraattista kansanvaltaista ihmisten Eurooppaa.

Tänä vuonna meidän kaikkien yhdessä on jatkettava ahkeraa työskentelyä saadaksemme laittomasti toimivat kansainväliset perintäyhtiöt pois Suomesta ja Euroopasta. Laiton perintä ja ihmisten sekä yrittäjien ulosottoon ajaminen pitää loppua. En ymmärrä, miksi julkisessa sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä lasten päivähoidossa käytetään välikätenä kansainvälisiä perintäyhtiötä. Miksi meidän paikalliset sähköyhtiöt käyttävät perintäkumppaninaan kyseenalaisesti toimivaa perintäyhtiötä? Tämä on meidän ratkaistavissa paikallistasolla. On vain oltava rohkeutta puuttua!


Hyvät ystävät; korjataan, ei rikota

EU on yhtä aikaa arvoyhteisö, taloudellinen ja turvallisuusyhteisö, mutta sen tulisi olla enemmän myös sosiaalinen yhteisö. Työttömyys, koulutuksen ja terveydenhuollon puutteet aiheuttavat toivottomuutta ja ovat vihan kasvualusta. EU:n pitää vahvistaa ihmisten turvallisuudentunnetta ja oikeudenmukaisuutta, vähentää köyhyyttä ja syrjäytymistä.

Brexit eli Iso-Britannian ero opettaa muulle Euroopalle kantapään kautta sen, että EU:n on oltava inhimillisempi ja kansalaisten kritiikkiä on kuunneltava. Meidän on yhä vahvemmin ehkäistävä ihmisten köyhtymistä ja eriarvoisuutta. Me sosialidemokraatit korjaamme, emme riko enempää Eurooppaa emmekä Suomea.

Euroopan pitää myös ryhdistäytyä. EU ei ole onnistunut edesauttamaan rauhaa ja vakautta lähialueilleen. Samalla, kun EU-maiden keskinäistä avun antamista ja saamista parannetaan, tulee Euroopan toimia sen puolesta, että Välimeren toisella puolella hallitukset luopuvat omien kansalaistensa sortamisesta ja opposition tukahduttamisesta sekä ympäristön tuhoamisesta.

Aseiden myynti sota-alueille on lopetettava. On laitettava rauha tärkeämmäksi kuin raha. Tällöin ihmiset voivat elää rauhassa omissa maissaan.

Hyvä kuulijat; työntekijöitä on tuettava

Olen suuren ammattiliiton - SAK:laisen Julkisten ja  hyvinvointialojen liiton JHL:n edustajiston jäsen. Minulle erittäin tärkeitä ovat ne päätökset, joilla parannetaan työntekijöiden työoloja, taloudellista toimeentuloa sekä turvataan työehtosopimusten säilyvyys ja kehittäminen työntekijöitä kunnioittaen. Kiky pitää lopettaa ja lomarahat palauttaa entiselleen.

Pidän erittäin tärkeänä EU:n "pilliin puhaltaja" eli väärinkäytösten ilmoittajien suoja -direktiiviä, joka tulee uuden EU-parlamentin hyväksyttäväksi. Yritysten ja julkisyhteisöjen toiminta ei aina ole asiallista ja väärinkäytöksiä sekä laittomuuksia tapahtuu, kuten Suomessa esimerkiksi vanhustenhuollossa. Nythän vanhusten hoivakotien laiminlyönteihin puuttuneet hoitajat on poikkeuksetta irtisanottu! Monessa maassa, kuten Suomessa, ei ole minkäänlaista lainsäädäntöä tai lain suojaa ilmoittajille.

Direktiivillä taataan, että työpaikkansa väärinkäytöksiä esille tuovat työtekijät uskaltavat turvallisesti ja seuraamuksitta antaa tietonsa eteenpäin ja suojaa, että kaikenlaiset vastatoimet työntekijää kohtaan on kielletty.

Työntekijöiden oikeus liikkua Euroopassa maasta toiseen ei saa tarkoittaa ulkomaisten työntekijöiden hyväksikäyttöä halpatyövoimana. Suomessa tehdystä työstä kuuluu maksaa suomalaisen TES:n mukainen palkka ja noudattaa suomalaisia työehtoja. Maatalouden liikkuva työvoima on suuri riiston ja orjuuttamisen kohteeksi joutunut ryhmä Euroopassa. Työtä teetetään esimerkiksi Italiassa pimeästi, eikä työsuhteen ehdoissa noudateta lakia. Nämä on korjattava.

Vapaakaupan ehdoista Suomelle varmasti yksi tärkein asia on velvoite noudattaa kaikkia työntekijöiden perusoikeuksia, jotka on sovittu kansainvälisessä työjärjestössä ILO:ssa. Kaupan vapauttaminen sellaisten maiden kanssa, joissa sosiaaliset standardit ovat hyvin alhaiset, on riski.  Jos ihmisoikeuksia ja ympäristön suojelua ei turvata, ei pidä tehdä sopimuksia. Esimerkiksi Kolumbia-sopimuksen yhteydessä ei juurikaan vaadittu parannuksia, vaikka maan ay-tilanne oli järkyttävä. Guatemalalle EU myönsi kauppaetuudet samalla kun maassa tapettiin ammattiyhdistysaktiiveja. Näiden kokemusten vuoksi meidän suomalaisten on vaadittava työelämäasioiden ja ympäristön parempaa huomioimista EU:n kauppapolitiikassa.

Rakkaat toverit!

Toivon myös, että tuotte esille arjen ongelmia täällä Mikkelin seudulla/Savonlinnan seudulla. Etsitään yhdessä niihin ratkaisuja ja lisätään vuorovaikutusta. Hyvä tulee kun yhdessä tehdään!

Iloista vappua ja eteenpäin kohti valoisampaa huomista!


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini