Satu Taavitsaisen blogi

Sinun äänesi ratkaisee!

Share |

Sunnuntai 19.5.2019 klo 9:00 - Satu Taavitsainen


Otan paikan vastaan, jos tulen valittua. Ei ole oikein, että ehdokkaat kikkailevat eduskunnan ja EU-parlamentin välillä. On oltava tosissaan ja oltava ehdolla siinä vaalissa, jonka paikan ottaa vastaan.

Olen täysin sitoutunut työskentelemään sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävän ja köyhyydestä vapaan Euroopan saavuttamiseksi. Turvaa antavat, riittävät ja kestävät palkat ja eläkkeet on taattava niin Suomessa kuin muissa EU:n jäsenvaltiossa sekä nykyisille että tuleville sukupolville.

Suomalainen köyhyys juontuu useimmiten syistä, joihin ihminen ei ole voinut itse juurikaan vaikuttaa. Esimerkiksi lisääntynyt työttömyys, matalapalkka- ja osa-aikatyö ovat heikentäneet toimeentuloa ja saaneet aikaan matalia eläkkeitä. Korkeat asumiskustannukset, sähkön kova hinta, korkeat lääkekustannukset, korkeat sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakasmaksut ja perintäyhtiöt sysäävät köyhyyteen heitäkin, joilla on vakituista työtä tai kohtuullista eläkettä. Vakavinta ihmisen ja yhteiskunnan kannalta on köyhyys, joka on muuttunut tilapäisestä olotilasta pysyväksi.

Tiukka ja kurinalainen julkisesta taloudesta leikkaaminen ja palveluiden yksityistäminen ovat kasvattaneet yhteiskunnallista kahtiajakoa, tuloeroja, sosiaalisia ongelmia ja pienituloisten hätää joka puolella Eurooppaa. Leipäjonoissa jaetaan sitä armeliaisuutta, joka on säästetty muualta pois.

Ihmisten hyvinvoinnin keskeiset tekijät ovat terveys, koulutus, työstä tai eläkkeestä tuleva toimeentulo, hyvä asuminen, turvallisuus ja sosiaaliset suhteet. Köyhyyden torjuminen on otettava viimein tosissaan. Tarvitsemme toimia, joilla ehkäistään ja vähennetään köyhyyttä, yhteiskunnan ulkoreunoille ihmisten ulossulkemista ja huono-osaisuuden kasautumista.

Minä uskon sinuun ja suomalaisten enemmistöön, että kannatamme tasa-arvoista Suomea ja tasa-arvoista Eurooppaa, johon kuuluu köyhyyden vähentäminen.


Kommentit

21.5.2019 14:57  Lilja Väänänen

Olen täysin samaa mieltä. Toivottavasti pääset edustajaksi. Olen itse pankkien ja valtiovallan toimenpiteiden uhri devalvaatioiden johdosta, jolloin itse menetin asunnon, maineeni ja yrityksen myin pilkkahinnalla, ja loput vei pankki. Itse jäin täysin tyhjän päälle, työttömyysturvaa ei silloin yrittäjällä ollut, eikä entisellä Metalliliittoon kuulumisellani ollut mitään merkitystä..Voisin kertoa aiheesta vaikka kuinka paljon,mutta tämä saa nyt riittää. Olen sinnitellyt eteenpäin ja olen vielä elossa. Työeläkkeeni on tosin vain alle 700 ?, vaikka olen tehnyt ikäni töitä, ja lopun aikaa työttömänä. Toivon sinulle pääsyä EU edustajaksi..


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini