Satu Taavitsaisen blogi

Eurovaalit ovat terveysvaalit

Share |

Lauantai 25.5.2019 - Satu Taavitsainen


Melkein kaikilla EU:n päätöksillä on vaikutuksia ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin. Päätökset konkretisoituvat joka päivä esimerkiksi siinä mitä syömme ja mitä lääkkeitä käytämme.

EU:n tarina on tällä hetkellä vähän hukassa. Alkuun EU:n tarina oli olla rauhan asialla, sittemmin kauppapolitiikan ja talouden sekä laajentumisen asialla. Uutta tarinaa ja innostusta on yritetty löytää erilaisissa EU-johtajien avauksissa. Visiota ei tarvitse hakea kaukaa, vaan läheltä: EU:n uusi tarina on olla ihmisten asialla.

EU:n tulee nähdä visionaan eurooppalaiset ihmiset, jotka ovat koulutettuja ja terveitä. Maailma on muuttunut, teknologia on muuttunut, talouselämä ja maailman kauppapolitiikka on muuttunut. Menestyäkseen kovassa kilpailussa Euroopalla pitää olla maailman terveimmät ja parhaiten koulutetut ihmiset. Se on meidän menestystarinamme, josta tulevat sukupolvet voivat olla tyytyväisiä ja huomata asioiden menneen hyvin.

Eriarvoisuutta vähennettävä
Ihmisten eriarvoisuus näkyy sairastavuutena. EU:n on tulevaisuudessa entistä vahvemmin ehkäistävä syrjäytymistä ja eriarvoisuutta sekä pienennettävä ihmisten terveyseroja ennaltaehkäisemällä ylipainoisuuden, vääränlaisen ravitsemuksen, liikunnan puutteen, tupakoinnin, alkoholin väärinkäytön ja stressin aikaansaamia sairauksia.

Koulutusta, koulutusta, koulutusta
EU-maissa nykyisen nuoren ikäluokan syrjäytymisellä koulutuksesta ja työelämästä on negatiivinen vaikutus terveyteen. Sen vuoksi Euroopan pitää olla tiennäyttäjä ja panostaa voimakkaasti EU-kansalaisten kouluttamiseen ja osaamiseen. Tällöin myös kansanterveys vahvistuu, koska ihmisten sosiaalisen aseman parantuessa myös terveydentila kohenee ja terveyteen liittyvät riskit vähenenevät. Koulutuksen on oltava maksutonta, jolloin se on kaikkien oikeus, eikä harvojen etuoikeus. Euroopan on otettava kaikki mukaan, emme voi hukata yhtään lahjakasta insinööriä, tutkijaa, sairaanhoitajaa, yrittäjää, opettajaa sen vuoksi, ettei heidän perheillään ole varaa maksaa lukukausimaksuja, oppikirjoja, tai opintolainan määrä hirvittää.

Köyhyyttä ja huonoja työoloja vähennettävä
Jos ihminen joutuu taistelemaan joka päivä saadakseen ruokaa pöytään ja katon päänsä päälle, terveys kärsii vääjäämättä. Kansanterveyden parantamiseen vaikutetaan pienentämällä tulo- ja varallisuuseroja, köyhyyttä ja huonoja työoloja. Työntekijöiden oikeus liikkua Euroopassa maasta toiseen ei saa tarkoittaa ulkomaisten työntekijöiden hyväksikäyttöä halpatyövoimana. Köyhyyttä poistetaan sillä, että ihmisille maksetaan kunnollisia palkkoja eläkkeitä. Yrittäjienkin paras ystävä on ostovoimainen asiakas.

Ulosottoon joutuneita autettava, laiton perintä loputtava
Eurokriisin vuoksi Suomessa on nykyään massatyöttömyyden lisäksi massaulosotto- ja maksuhäiriöongelma. Vuoden 2018 aikana Suomessa ulosotossa oli noin 577 000 velallista. Vertailuna, että vuonna 2008 ulosottovelallisia oli 231 799. Lähes 400 000 suomalaisella on maksuhäiriömerkintä. Tämä tilanne on korjattava pikaisesti. Kansainvälisten perintäyhtiöiden harjoittama laiton perintä ja pienituloisten ihmisten ja yrittäjien ulosottoon laittaminen pitää saada loppumaan niin Suomessa kuin muuallakin Euroopassa.

Järjestöjä kuultava, vertaistukea arvostettava
EU:n päätehtävä ei ole pankkien ja suuryritysten omistajien varojen turvaaminen. Pääpaino on jatkossa oltava, että edistämme demokraattista  kansanvaltaista ja ihmisten Eurooppaa. Tähän kuuluu sosiaali- ja terveysalan järjestöjen ja muiden hyvinvointijärjestöjen osallisuus ja kuunteleminen, vertaistuen ja  kokemusasiantuntijuuden merkityksen korostaminen.

Terveydenhuoltoa ja julkisia palveluja kaikille
EU:n vyönkiristyspolitiikalla ei saa estää hyvinvointivaltion perusasioita; varhaiskasvatusta, koulutusta ja julkista sosiaali- ja terveydenhuoltoa sekä laadukasta vanhustenhuoltoa. Näiden palveluiden rahoituksen leikkaaminen EU:n budjettikurin nimissä on ollut täysin väärää politiikkaa. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja ja lääkkeiden omavastuita on alennettava. Terveydenhuolto on ihmisten oikeus, se on ihmisoikeus! Terveydenhuollon päämääränä on ihmisten terveydestä huolehtiminen - ei vakuutusyhtiöiden, lääkefirmojen ja hoivayhtiöiden pääjohtajien tilipussin kasvattaminen ja osakkeenomistajien rikastuttaminen.

Tupakointia ja nuuskaamista vähennettävä
Tupakointi on merkittävin vältettävissä oleva terveysriski Euroopan unionissa. Tupakka on yleisin ennenaikaisen kuoleman syy EU:ssa ja aiheuttaa lähes 700 000 kuolemantapausta vuosittain. Noin 50 % tupakoitsijoista kuolee ennenaikaisesti. EU:n pitää jatkaa tupakoinnin  ja nuuskaamisen torjuntaa monin tavoin, muun muassa tupakoinnin vastaisilla kampanjoilla, verotuksellisin toimenpitein ja torjumalla laitonta kauppaa. Erityistä huomiota on yhä kiinnitettävä nuorten tupakointiin ja nuuskan käyttöön.


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini