Satu Taavitsaisen blogi

Liike on lääke!

Torstai 2.3.2023 - Satu Taavitsainen

Lisäämällä liikettä edistämme kansanterveyttä ja tuemme kansantaloutta. Liikunta kohentaa fyysistä ja henkistä hyvinvointia ja ehkäisee kaikkia merkittäviä kansansairauksia.
Kaksi kolmasosaa suomalaisista liikkuu terveytensä kannalta liian vähän. Liikkumattomuuden kustannukset yhteiskunnalle ovat yli 3 miljardia euroa vuodessa.

Liikuntaseurojen toimintaan osallistuu jopa 1,8 miljoonaa suomalaista. Kilpaurheilijat kasvavat seuroissa. Suomalaiset arvostavat ja haluavat huippu-urheilumenestystä. Huippu-urheilu rakentaa yhteishenkeä, synnyttää elämyksiä, antaa esikuvia, kannustaa liikkumaan ja mainostaa Suomea maailmalla. Urheilu yhdistää ja inspiroi meitä.

75 prosenttia suomalaisista on kiinnostunut siitä, että suomalaiset urheilijat menestyvät kansainvälisesti. Jotta upeita urheiluhetkiä ja menestystä saadaan tulevaisuudessakin, pitää seuroja, urheiluakatemioita ja nuoria urheilijoita tukea taloudellisesti. Urheilijoilla tulee olla hyvä toimintaympäristö harjoitteluun ja osaavat valmentajat.

Liikunnalla on positiivinen vaikutus elämään: koulumenestykseen, koulutustasoon, ansiotuloihin ja työmarkkinoille kiinnittymiseen.

Liike on lääke! Liikunta vähentää sairauspoissaoloja, lisää työtehoa ja kohentaa työkykyä, ehkäisee pitkäaikaissairauksia ja auttaa niiden hoidossa ja kuntoutuksessa.

Liikkuvan aivot hoksaavat! Liikunta vaikuttaa myönteisesti tiedollisiin toimintoihin ja oppimiseen.

Liikunta parantaa päivittäistä elämänlaatua ja auttaa palautumaan ja hallitsemaan stressiä sekä parantaa unta ja elämänhallintaa. Liikunta tuottaa mielihyvää. Se on elämyksiä, kokemuksia ja tuntemuksia.

Liikuntaharrastuksiin osallistuminen lisää yhteiskunnallista osallisuutta ja vuorovaikutustaitoja. Liikunnan avulla sosiaaliset taidot kehittyvät. Seurat ovat tärkeitä toimijoita osallisuuden vahvistamisessa ja maahanmuuttajien kotoutumisessa.

Kaikki liikkeelle!

Satu Taavitsainen
Kansanedustajaehdokas (Liike Nyt)
Etelä-Savon aluevaltuutettu
Kaupunginvaltuutettu
Mikkeli

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: liikunta, urheilu

Liike on lääke!

Perjantai 14.1.2022 - Satu Taavitsainen

Liike on lääke moneen vaivaan! Liikunnan palveluketjuun osallistuvat kunnat, hyvinvointialue ja järjestöt. Näiden toimijoiden sujuva yhteistyö mahdollistaa asukkaille saavutettavat lähiliikuntapalvelut omalla paikkakunnalla.

Liikunta tukee kokonaisvaltaisesti ihmisen hyvinvointia. Se vaikuttaa positiivisesti sekä henkiseen että fyysiseen hyvinvointiin. Liikunnan edistämistä ei voi jättää vain kunnille, vaan hyvin toimivan palveluketjun takaamiseksi liikuntaan pitää panostaa myös hyvinvointialueella.

Mielestäni liikunta ja sen lisäämisen tavoittelu on kirjattava Etelä-Savon hyvinvointialueen hyvinvointisuunnitelmaan ja strategiaan. Järjestöjä on avustettava, jotta ne pystyvät tarjoamaan liikuntaryhmiä.

Nyt on aika äänestää! Ennakkoäänestys tiistaihin 18.1.2022 saakka. Varsinainen vaalipäivä on 23.1.2022. Voit äänestää minua, jos olet kirjoilla Mikkelissä, Savonlinnassa, Pieksämäellä, Juvalla, Mäntyharjulla, Kangasniemellä, Pertunmaalla, Enonkoskella, Rantasalmella, Puumalassa, Hirvensalmella tai Sulkavalla.

Mitä voit odottaa minulta?
Voit olla varma siihen, että teen parhaani joka päivä ollakseni luottamuksesi arvoinen. Olen vastuullinen ja minulla on sydämen paloa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen asioihin. Olen kaikkien eteläsavolaisten asialla. Sinulla on oikeus luottaa edustajaasi. Äänestä 163!

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: liikunta

Liikunnan, kulttuurin ja nuorison lähipalvelut ovat tärkeitä

Maanantai 16.6.2014

Viime viikolla valmistui Mikkelin kaupungin kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalveluiden palveluselvitys. Tavoitteena on, että selvityksen linjauksia voidaan käyttää vuoden 2015 talousarvion valmistelussa. Säästöjä ja toiminnan järkevöittämistä on selvityksessä ansiokkaasti haettu. Erityisen hyvänä pidin ehdotusta etsivien nuorisotyöntekijöiden vakinaistamisesta. Verrattuna sosiaali-ja terveystoimen palveluselvitykseen, on tässä hyvin pienistä rahasummista kyse. Säästö, joka palveluselvityksen myötä tulevien toimenpiteiden osalta saataisiin aikaan, olisi ensi vuonna 71 000 euroa, jossa olisi mm. avustuksiin vähennystä 6200 euroa.

Hyvin valitettavaa on, että samaan aikaan näiden säästösuunnitelmien kanssa on niin, että kaupungin tilinpäätösasiakirjojen mukaan Jukurit HC Oy/Jukurit ry on jättänyt maksamatta jäämaksujaan noin 85 000 euron edestä kaupungin liikuntatoimelle. Summa on kertynyt useiden vuosien aikana. Jos nämä maksut saataisiin, ei tarvitsisi edes tällaisista muista säästöistä niin paljon puhua. Mielestäni uusia jäävuoroja ei pidä myöntää ennen kuin vanhat maksut on maksettu. Tämä olisi oikeudenmukaista ja tasavertaista seurojen kohtelua. Jääajoille löytyy varmasti maksavia ottajia. Maksujen saamisen jälkeen voitaisiin katsoa tarkemmin palveluselvityksen summia. Siellä varmasti on jotain, josta ei kannata säästää.

Vaikka kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntatoimi ei ole kaupungin talousarviossa iso rahallinen organisaatio, on sen merkitys kansalaisten hyvinvoinnin kannalta merkittävä. Meidän on pidettävä huoli, että lasten, nuorten, aikuisten ja ikäihmisten psyykkisen ja fyysisen hyvinvoinnin kannalta tarpeelliset liikunnan, kulttuurin ja nuorison lähipalvelut toimivat ja myös avustuksilla voidaan yhdistysten toimintaedellytykset turvata. On hyvä muistaa, että tarpeellista toimintaa on jäähallin ulkopuolellakin. Liikkuvassa Mikkelissä kaikki pelaa. Tuntuu pahalle, että isojenkin kaupunginosien lähiliikuntapaikat ovat "tarkkailulistalla".

Lähiliikuntapaikkojen ylläpito vaatii laajentuneen Mikkelin (kuntaliitokset) myötä enemmän rahaa ja tekeviä käsiä. Ennaltaehkäisyyn panostaminen ja liikunnan lisääminen maksaa itsensä takaisin ihan varmasti. Paikkojen säännöllisen hoidon osalta on syytä kehittää nykyistä enemmin yhteistoimintaa kumppanuusperiaatteella paikallisten seurojen ja kaupunginosaseurojen sekä kyläyhteisöjen kanssa.

12 kommenttia . Avainsanat: Liikunta, kulttuuri, nuoriso