Satu Taavitsaisen blogi

Euroopan pitää ryhdistäytyä

Perjantai 26.4.2019 - Satu Taavitsainen

EU on yhtä aikaa arvoyhteisö, taloudellinen ja turvallisuusyhteisö, mutta sen tulisi olla enemmän myös sosiaalinen yhteisö. Työttömyys, koulutuksen ja terveydenhuollon puutteet aiheuttavat toivottomuutta ja ovat vihan kasvualusta.

Brexit eli Iso-Britannian ero opettaa muulle Euroopalle kantapään kautta sen, että EU:n on oltava inhimillisempi ja kansalaisten kritiikkiä on kuunneltava. EU:n on tulevaisuudessa entistä vahvemmin ehkäistävä ihmisten syrjäytymistä ja eriarvoisuutta.

EU:n päätehtävä ei ole pankkien ja suuryritysten omistajien varojen turvaaminen. Pääpaino on jatkossa oltava, että edistämme demokraattista kansanvaltaista ja ihmisten Eurooppaa. Toivon, että Suomessa suunnataan keskustelua Euroopan Unionin korjaamiseen, ei siitä eroamiseen.

Euroopan pitää myös ryhdistäytyä. EU ei ole onnistunut edesauttamaan rauhaa ja vakautta lähialueilleen. Samalla, kun EU maiden keskinäistä avun antamista ja saamista parannetaan, tulee Euroopan toimia sen puolesta, että Välimeren toisella puolella hallitukset luopuvat omien kansalaistensa sortamisesta ja opposition tukahduttamisesta sekä ympäristön tuhoamisesta.

Aseiden myynti sota-alueille on lopetettava. On laitettava rauha tärkeämmäksi kuin raha. Tällöin ihmiset voivat elää rauhassa omissa maissaan. Puhtaan juomaveden ja kasteluveden turvaaminen Afrikassa ja Lähi-idässä lisää Euroopan turvallisuutta ja vähentää ilmastopakolaisuutta.

Kommentoi kirjoitusta.

Asunnottomuutta ja köyhyyttä vähennettävä

Torstai 25.4.2019 klo 7:18 - Satu Taavitsainen

Haluan kertoa tositarinan siitä, mitä tapahtui Yhdysvalloissa ilmaisten muovipussien jälkeen. Vieraillessani Etelä-Kaliforniassa sukulaisteni luona olen pitänyt silmäni auki ympäröivään yhteiskuntaan. Katsellut kaupunkia ja kuunnellut paikallisia ihmisiä ja uutisia.

Kodittomien määrä on viime vuosina lisääntynyt rajusti Kaliforniassa. Heitä istui lasten leikkipuistoissa, kaduilla ja erityisesti Santa Ana joen varrella. Vierailullani vuonna 2017 Santa Anan kaupunginjohtajan mukaan kodittomuus ei ole koskaan aiemmin ollut heillä näin paha ja tilanne on jo karannut viranomaisten käsistä. Hänen mukaansa kodittomat hiipivät ihmisten takapihoille ja nukkuvat siellä öitään. Aamulla he eivät lähde pois. Ihmiset pelkäävät asuinalueittensa huonontumista ja asuntojensa arvon romahtamista. Lapsiperheet kokevat turvattomuutta ja monet pelkäävät kävellä kaduilla. Pienet ravintolayrittäjät ovat pulassa, kun kodittomat käyvät kyselemässä savukkeita ja ruokaa asiakkaiden pöydistä.

Yksi tekijä Kalifornian paisuneeseen ongelmaan on ollut se, ettei vankilasta vapautuneille ole asuntoja. Uusien järjestelyiden myötä kymmeniä tuhansia väkivallattomia rikoksentekijöitä on vapautettu, mutta heillä ei ole paikkaa mihin mennä ja he päätyvät kodittomiksi kaduille. Tästä on seurannut se, että väkivaltainen rikollisuus ja huumeidenkäyttö ovat lisääntyneet. Myös Suomessa vangeista noin kolmannes vapautuu asunnottomana. Tämä tarkoittaa, että satoja vankeusrangaistuksensa suorittaneita vapautuu vuosittain kadulle vailla kattoa pään päällä. Asunnottomuus lisää uusintarikollisuutta.

Lisäksi USA:ssa suuri osa kodittomasta väestöstä on mielenterveysongelmaisia. Yhdysvalloissa ei hoideta psyykkisiä sairauksia samalla tasolla kuin muita sairauksia, joten pitkäaikaisia ​​tukipalveluja ei ole saatavilla. Tämän seurauksena he päätyvät kadulle.

Santa Anan kaupunki on keksinyt hätäapukeinoja, kuten ensisuojia ja Santa Anan kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti asunnottomuuden ehkäisysuunnitelman ja palkkasi asunnottomien palvelujen johtajan syyskuussa.

Ollessani Irlannissa liikenne- ja viestintävaliokunnan virkamatkalla, oli Dublinissa meneillään samanlainen tilanne. Siellä oli lapsiperheitä hätämajoituksessa hotelleissa ja puistot olivat täynnä kodittomia ihmisiä. Tämä oli seurausta sille, että vuoden 2007 finanssikriisin jälkeen Irlanti ei ole rakentanut asuntoja. Nyt tilanne on kriisiytynyt ja päässyt todella pahaksi.

Kaliforniassa kaupat ovat lopettaneet muovipussien antamisen ilmaiseksi. Ympäristöystävällisellä teolla on ollut seurauksia, joita moni ei tule ajatelleeksi. Kun muovipusseja oli helposti saatavilla, tekivät kodittomat ihmiset tarpeensa niihin ja heittivät roskiin. Nyt kun pusseja ei enää entiseen malliin ole ilmaiseksi saatavilla, on ulosteiden myötä leviämässä tartuntatauteja, kuten hepatiittia, norovirusta, salmonellaa. Tämä on suuri uhka kansanterveydelle. Virukset ja bakteerit leviävät kaikkiin ihmisiin ja vesi saastuu herkästi ja sairastuttaa tuhansia.

Ratkaisuna ei ole ilmaisten muovipussien palauttaminen, vaan avain pulmaan on kohtuuhintaisten asuntojen rakentaminen. Asuntoja pitää rakentaa jatkuvasti ja tulee huolehtia siitä, ettei ongelma pitkity ja ihmiset jumiudu kaduille. Kuten kalifornialainen paikallinen poliisi minulle kertoi, on todella vaikeaa saada ihmisiä enää kadulta takaisin asuntoihin, kun heille on muodostunut sinne jo oma elämänrytmi ja kadulla eläminen alkaa olla osa sinua ja elämäntapaasi ja yhteisö ympärilläsi on kuin tuttu naapurusto.

Lääkkeenä asunnottomuuteen ja köyhyyteen niin USA:ssa kuin Euroopassa pidän myös hyvinvointivaltion perusasioita; maksutonta varhaiskasvatusta, koulutusta, harrastuksia, julkista sosiaali- ja terveydenhuoltoa, päihdekuntoutusta, työvoimapalveluita, työtä sekä julkisia investointeja. On työskenneltävä tavallisten ihmisten, inhimillisen ja hyvän elämän sekä sosiaalisesti oikeudenmukaisemman maailman puolesta.

Kommentoi kirjoitusta.

Pilliin puhaltajien suojelu etenee!

Keskiviikko 24.4.2019 klo 7:13 - Satu Taavitsainen

Olen suuren ammattiliiton - SAK:laisen Julkisten ja  hyvinvointialojen liitto JHL:n edustajiston jäsen. Minulle erittäin tärkeitä ovat ne EU:n päätökset, joilla parannetaan työntekijöiden työoloja, taloudellista toimeentuloa sekä turvataan työehtosopimusten säilyvyys ja kehittäminen työntekijöitä kunnioittaen.

Haluan olla hyväksymässä EU:n "pilliin puhaltaja" (whistle blowers) eli väärinkäytösten ilmoittajien suoja -direktiiviä. Väärinkäytösten ilmoittajat ovat tärkeitä yhteiskunnan turvallisuudelle, luotettavuudelle ja avoimuudelle. Yritysten ja julkisyhteisöjen toiminta ei aina ole asiallista ja väärinkäytöksiä ja laittomuuksia tapahtuu, kuten Suomessa esimerkiksi vanhustenhuollossa ja perintäyhtiöissä. Nythän vanhusten hoivakotien laiminlyönteihin puuttuneet hoitajat on poikkeuksetta irtisanottu!

Direktiivi turvaa työntekijöitä, jotka ilmoittavat ja paljastavat työympäristöönsä tai työpaikkaansa liittyviä väärinkäytöksiä. Direktiivillä taataan, että väärinkäytöksiä esille tuovat työtekijät uskaltavat turvallisesti ja seuraamuksitta antaa tietonsa eteenpäin.

Valitettavan usein väärinkäytöksestä ilmoittanut joutuu kostotoimenpiteiden tai vainon kohteeksi, jopa oikeudenkäyntikulujen korvaajaksi. Työpaikka ja näin ollen toimeentulo voi lähteä alta. Julkisuudessa tapauksia puidaan usein skandaalihakuisesti.

Väärinkäytösten ilmoittajien suoja -direktiivi takaa sen, että kun työntekijä huomaa väärinkäytöksiä tai ongelmia, hän voi ilmoittaa niistä joko sisäisiä kanavia pitkin tai suoraan viranomaiselle. Mikäli kumpikaan taho ei reagoi tietyssä määräajassa, henkilö voi ilmoittaa tietonsa myös julkisesti. Direktiivi suojaa, että kaikenlaiset vastatoimet työntekijää kohtaan on kielletty.  

Eurovaalien jälkeen kokoontuva uusi parlamentti vielä muodollisesti hyväksyy direktiivin, mutta melkein se on jo valmis. Ehdottomasti tarvitaan sellaiset edustajat europarlamenttiin, jotka vievät sen maaliin. Useat kansalaisjärjestöt ovat tehneet todella paljon työtä asian eteen.

Laskelmien mukaan direktiivillä on julkiseen talouteen miljardiluokan positiinen vaikutus. EU menettää 120 miljardia euroa vuodessa korruption takia, josta 5,8 miljardia julkisten hankintojen yhteydessä.

Jäsenmailla on direktiivin hyväksymisen jälkeen kaksi vuotta aikaa saattaa se kansalliseen lainsäädäntöön. Organisaatioiden tulee perustaa sisäiset raportointikanavat ja lisäksi tulee nimittää viranomainen organisaation ulkopuolisille paljastuksille. Monessa maassa, esimerkiksi Suomessa, ei ole minkäänlaista lainsäädäntöä tai lain suojaa ilmoittajille.

Direktiivin soveltamisalat koskevat ainoastaan EU-säädöksiä:
-Julkiset hankinnat
-Rahoituspalvelut
-Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen ehkäisy
-Tuoteturvallisuus
-Kuljetusturvallisuus
-Ympäristönsuojelu
-Ydinturvallisuus
-Ruoka- ja rehuturvallisuus
-Eläinten terveys ja hyvinvointi
-Kansanterveys
-Kuluttajansuoja
-Yksityisen ja yksityisyyteen liittyvän datan suojelu
-Verkostojen ja informaatiojärjestelmien turvallisuus

On tärkeää, että kansallisessa toimeenpanovaiheessa soveltamisalaa laajennetaan. Suomella on mahdollisuus vaikuttaa EU-puheenjohtajuuskaudellaan asian myönteiseen etenemiseen ja kannustaa jäsenmaita ulottamaan direktiivi koskemaan myös kansallisten lakien väärinkäytöksiä. Suomalaisiin arvoihin sopii korruptiovastaisuus, ympäristönsuojelu, kansanterveyden vaaliminen ja yleinen turvallisuus. Naapurimaistamme Ruotsi ja Norja ovat jo hyväksyneet omaan kansalliseen lainsäädäntöönsä ilmoittajien suojan.

Esimerkkejä viime vuosina paljastuneista väärinkäytöstapauksista:
-Öljytankkerista päästetään öljyä mereen.
-Kotiväkivallan uhriksi joutunut lapsi kuolee sosiaaliviranomaisten resurssipulan vuoksi.
-Sairaalassa potilaat jäävät toistuvasti ilman asianmukaista hoitoa koska verikoetuloksia ei käydä läpi ajoissa.
-Poliitikko tai virkamies ottaa vastaan lahjuksia.
-Kananmunatuottaja käyttää kiellettyjä ja ihmisille vaarallisia kemikaaleja, mutta vie tuotteet markkinoille.
-Työpaikan johtoryhmä tekee aggressiivista veronkiertoa.

Kommentoi kirjoitusta.

Postipalvelut turvattava ihmisille ja yrityksille

Tiistai 23.4.2019 - Satu Taavitsainen

Postin toiminnan turvaamiseksi tarvitaan EU:n tiukempaa valvontaa jäsenmaissa postidirektiivin noudattamiseksi.

EU:n postidirektiivi edellyttää postin jakelua viitenä päivänä  viikossa. Suomessa ei kuitenkaan enää tätä viisipäiväisyyttä noudateta  ja postin kulkua on hidastettu. Näin ollen postin kulkuun ei voi enää  entisen lailla luottaa.

Syynä ovat Postin johdon ajamat säästöt ja postinjakajien liian  vähäinen määrä. Osa Postin työntekijöistä ollaan johdon päätöksellä  siirtämässä Viroon, jotta palkkoja voi entisestään alentaa samaan aikaan  kun Postin johtaja saa 82 000 euroa palkkaa kuukaudessa.  Aivan moraalitonta! Meitä kriittisiä ei ole kuunneltu, vaan on viety  heikennyksiä sumeilematta eteenpäin.

Postin kulkemattomuudella aiheutetaan valtavia taloudellisia  haittoja pienyrittäjille, kun he joutuvat soittamaan asiakkailleen, onko  lasku tullut perille ja tavarantoimittajilleen, ovatko lähettäneet  laskua. Sairaaloiden työntekijät joutuvat soittamaan  toimenpiteeseen kirjeitse kutsutuille varmistaakseen, onko kutsu tullut  perille. Tästä aiheutuu aivan valtava määrä ylimääräistä työtä ja  kustannuksia julkisessa terveydenhuollossamme!

Postin toiminnalla on myös yhteys puolustusvoimiin ja  turvallisuuteemme, joka kriisitilanteessa perustuu luotettavaan postin  kulkuun. Postitse on saatava sana ihmisille, kutsu reserviläisille.  Digiverkot ovat haavoittuvia, joten siksi huoltovarmuudesta  on huolehdittava.

Uusia välttämättömiä kustannuksia; internettiä, tietokonetta,  älypuhelinta eivät ihmiset suinkaan aina maksa siksi, että voisivat  huvitella, vaan koska postin, verottajan, VR:n, Kelan, pankkien ym.  virastojen paperiset ja henkilökohtaiset palvelut ovat  kadonneet. Kaikki eivät rakasta tällaista maailmaa.

Suomessa on noin 400 000 sellaista henkilöä, joilla ei ole lainkaan  digivälineitä ja sähköisiä pankkitunnuksia. Heidät on pikkuhiljaa  syrjäytetty yhteiskuntamme ulkoreunoille. Tämä ei ole oikein. EU:n on  pidettävä kiinni postin jakelusta jäsenmaissa ja  puolustettava ihmisten peruspostipalveluita.

2 kommenttia .

Olen SDP:n eurovaaliehdokas

Torstai 18.4.2019 - Satu Taavitsainen

SDP:n puoluehallitus asetti tänään minut eurovaaliehdokkaaksi.

Ilman Iso-Britanniaa jatkava uusi Euroopan Unioni tarvitsee uuden edustajan ja jatkan mielelläni työtä suomalaisten hyväksi. Olen kiitollinen saatuani palvella Suomen kansaa Eduskunnassa neljä vuotta. Ne olivat työntäyteiset vuodet. Olin hyvin omistautunut Eduskunnassa pienituloisten palkan- ja eläkkeensaajien sekä työttömien asioihin ja erityisesti ulosottoon joutuneiden auttamiseen. Tahdon saada kansainväliset perintäyhtiöt ja pikavippifirmat kuriin ja olisi upeaa päästä europarlamenttiin työskentelemään näiden asioiden kuntoon laittamiseksi. Laiton perintä ja pienituloisten ihmisten ja yrittäjien ulosottoon laittaminen pitää saada loppumaan.

EU:ssa pitää selvittää, onko pikavippijärjestelmä lainkaan tarpeellinen ja tarkoituksenmukainen ja ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin. Koronkiskonnan lopettamiseksi Suomi pääsi jo eteenpäin, kun eduskunta sääti pikavippeihin 20% korkokaton.

EU:n voimaa ja kansainvälistä yhteistyötä tarvitaan, sillä perintäyhtiöt toimivat häikäilemättömästi Suomen lisäksi muissakin EU-maissa. Esimerkkinä perintäyhtiö Alektum, jonka toiminta Suomessa kiellettiin laittoman perinnän takia. Tavallisten ihmisten velkoja myydään ympäri maailmaa ja ihmiset ovat joutuneet kaikenlaisten väärinkäytösten uhriksi. Tälle on tultava loppu.

Tavoitteenani on, että Itä- ja Pohjois-Suomeen tulee vähintään nykyistä tasoa vastaava rahoitus. Itä- ja Pohjois-Suomella on Suomen EU-liittymissopimukseen kirjattu erityisasema, joka perustuu harvan asutuksen, pitkien etäisyyksien ja kylmän ilmaston aiheuttamaan pysyvään kilpailukykyhaittaan. Itä- ja Pohjois-Suomelle on korvamerkitty EU:n aluepolitiikan rahoitusta näihin erityishaasteisiin, mutta siivu on kaventunut ohjelmakaudesta toiseen.

Tiet ja rautatiet ovat Suomessa rapistuneet, joten infran korjauksiin tulee EU:sta saada nykyistä enemmän rahaa. On kumma, kun me Suomessa emme saa käyttää EU-ohjelmarahaa teiden kunnostukseen, samaan aikaan kun Itä-Euroopan maat saavat. Tämä on mielestäni väärin ja olen tämän usein nostanut esille liikenne- ja viestintävaliokunnassa työskennellessäni. Vaikka Suomi on hyvinvointivaltiona vauraampi kuin osa EU-maista niin meillä on paikoittain varmasti yhtä huonokuntoisia teitä.

Muutoinkin liikenneasiat ovat minulle tärkeitä ja uskon, että minulla on niihin annettavaa europarlamentissa. Tavaran kuljetusten tarve tulee lähivuosina lisääntymään. Ongelmina Suomessa ovat kotimaisen kuljetusyritysten toiminnan turvaaminen ja kabotaasiliikenteen valvonta. Sipilän hallitus lievensi kabotaasisääntelyä ja nyt Suomessa on lisättävä ulkomaisten kuljetusyritysten valvontaa. Olen huolissani ajo- ja lepoaikalain noudattamisesta ja ulkomaisten rekkojen renkaiden ja jarrujen kunnosta sekä oikeasta kuormansidonnasta. Kilpailuetua ei saa havitella lakia rikkomalla. Liikkuvan poliisin lakkauttamisen jälkeen valvonta on käytännössä jäänyt Tullin ja Rajavartiolaitoksen tehtäväksi. Paikallispoliisilla ei ole riittävästi työntekijöitä ja osaamista raskaan liikenteen valvontaan. Ulkomaisille rekoille on laitettava tienkäyttömaksu, joka on ohjattava tiestön kunnostamiseen.

Kutsun Sinut eurovaalikampanjaani osallistumaan, vaikuttamaan ja äänestämään. Toimitaan yhdessä tavallisten ihmisten, hyvän elämän ja sosiaalisesti oikeudenmukaisemman Euroopan puolesta!

1 kommentti .

Jakautuneet työmarkkinat

Keskiviikko 17.4.2019 - Satu Taavitsainen

Maatalouden liikkuva työvoima on suurin riiston ja orjuuttamisen kohteeksi joutunut ryhmä Meksikossa, maatalouden päivätyöläisten verkoston maaliskuussa julkaistu raportti kertoo.

Samaa tapahtuu Euroopassa. Esimerkiksi Italian työmarkkinat ovat totaalisen jakautuneet ja ulkomaalaisen työvoiman hyväksikäytöstä on muodostunut laitonta järjestelmällistä toimintaa, jonka parissa on 3-4 miljoonaa työntekijää. Työtä teetetään Italiassa pimeästi, työsuhteen ehdoissa ei noudateta lakia.

Noin 80 prosenttia näistä hyväksikäytön kohteena olevista työntekijöistä on ulkomaalaisia. Erityisesti riistetään maataloustyöntekijöitä. Yrittäjät tilaavat työvoimaa välittäjältä, joka rekrytoi työntekijät ja kuljettaa heidät työpaikalle. Palkka on yleensä alle puolet työehtosopimuksen edellyttämästä ja työ kestää keskimäärin 8-12 tuntia päivässä.

Noin 60 prosentilla Italian maatalouden työntekijöistä ei ole käytössään juoksevaa vettä tai wc-tiloja. Kyydistä, majoituksesta, ruoasta ja muista perustarpeista peritään maksu. Pahimmissa tapauksissa työntekijöitä kohtaan käytetään väkivaltaa, heidän henkilöllisyyspaperinsa viedään ja heidät majoitetaan ala-arvoisiin oloihin. Tilanne on todella paha.

Ihmisten toimeentulo on eri puolilla Eurooppaa heikentynyt ja työehdot ja olosuhteet ovat heikentyneet. Kaikkien työntekijöiden palkat ovat laskeneet, kun yritykset maksavat ulkomaisille työntekijöille vähemmän. Esimerkiksi Iso-Britanniassa ulkomaisen työvoiman tulo maahan on auttanut yrityksiä, mutta se ei ole vaurastuttanut Britannian väestöä. Työnantajat ovat vain laskeneet palkkoja alaspäin. Tämä ei ole ulkomaalaisten ihmisten vika, vaan järjestelmän vika, joka mahdollistaa tällaiset ahneet ja itsekkäät työmarkkinat. Ihmiset kuitenkin syyttävät ulkomaalaisia tilanteesta.

Nykytilanne Italiassa johtuu ennen kaikkea poliittisista päätöksistä. Viimeisten 20 vuoden aikana siellä on työntekijöiden suojelua koko ajan purettu ja työvoimatoimistoja karsittu. Kun valtion roolia on heikennetty, tyhjiön on täyttänyt rikollisuus. Välittäjät tarjoavat tehokkaan palvelun yrittäjille, jotka etsivät työvoimaa.

Hyväksikäyttöä on Suomessakin. Aivan Italian tasolle työmarkkinoiden jakautumisessa ei Suomessa ole (vielä) vajottu, mutta meilläkin on aloja, joilla todistettavasti tapahtuu ulkomaalaisten työntekijöiden hyväksikäyttöä. Esimerkiksi vastikään suomalaismies sai ihmiskaupasta ehdollisen vankeustuomion, kun toi Suomeen 26 thaimaalaista marjanpoimijaa.

Alipalkkausta esiintyy Suomessa esimerkiksi siivous-, rakennus- ja ravintola-alalla. Teollisuudessa on myös ollut yrityksiä, joissa on ollut ongelmia ja ihmiskaupaksi luettavia tilanteita. Ulkomaalaisillle on joko maksettu palkka alle työehtosopimuksen, tai kikkailtu niin että osan palkasta on joutunut maksamaan takaisin työnantajalle. Voi olla että työsopimusta ei ole ollut lainkaan, tai on ollut kaksi erikielistä sopimusta joissa on eri työehdot. On myös tapauksia joissa ei ole maksettu lisiä, vaan joku tietty könttäsumma.

Ilmiöön liittyy myös työntekijän kontrollointia. Pitkien työpäivien lisäksi työntekijää saatetaan estää luomasta suhteita suomalaiseen yhteiskuntaan, opiskelemasta kieltä ja ymmärtämästä omia oikeuksiaan. Työntekijät saattavat asua ala-arvoisissa olosuhteissa ja olla riippuvaisia työnantajastaan.

Vuonna 2014 julkaistiin Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) tutkimus, jossa kaksi taloustutkijaa paljasti yhteyden työvoiman järjestäytymisasteen laskun ja ylimmän tuloluokan tulojen lisääntymisen välillä länsimaissa vuosina 1980-2010. Sen mukaan arviolta puolet tuloerojen kasvusta johtuu ammattiliittojen heikentyneestä asemasta. Kun ihmiset eivät kuulu liittoon, mahdollistuu työolojen heikentyminen ja palkat alenee.

Järjestäytyminen ammattiliittoihin on ratkaisu. Esimerkiksi Kanadassa työnantaja ei ota töihin sairaanhoitajaa, joka ei kuulu ammattiliittoon. Siellä työnantaja katsoo, että on kaikkien etu, että työntekijät kuuluvat ammattiliittoon. Siellä sairaanhoitajien palkat ovatkin paljon paremmat kuin Suomessa; käteen jää noin 4300 euroa.

On puututtava järein toimin

Näihin kuvaamiini työelämän ongelmiin pitää tiukasti puuttua sekä kotimaassa että EU:n tasolla. Työtä toisen hyväksi tekeville ihmisille tulee maksaa asianmukainen palkka ja kaikenlainen vilunki ja hyväksikäyttö tulee saada loppumaan.

Suomessa on lisättävä aluehallintovirastojen työsuojeluun ulkomaalaistarkastajien määrää ja poliisin on saatava lisää ihmiskauppatutkintaan erikoistuneita poliiseja. Myös julkisten toimijoiden; valtion, kuntien ja niiden konserniin kuuluvien yhtiöiden, virastojen ja liikelaitosten tekemiä hankintoja ja tilaamia urakoita ja alihankintaketjuja on tarkasteltava suurennuslasilla ja laitettava asiat kuntoon.

Verohallinnon otetta tulee tiukentaa, sillä nykyisillä ohjeilla yritykset ovat alkaneet kikkailla niin, etteivät maksa enää työntekijöistään sosiaaliturva- ja eläkevakuutusmaksuja. Jättämällä työnantajamaksut maksamatta, ne hakevat kilpailuetua. Työtä ilman sotu- ja eläkemaksuja teetetään jatkuvasti mm. ruokalähettiyrityksissä, Helsingin Sanomien jakamista Itä-Uudellamaalla, toimistotöitä, siivoustyötä, kaupassakäyntiä vanhuksille, muuttoapua, pihatöitä jne jne.

Yritykset, jotka eivät maksa työnantajamaksuja kilpailevat epäreilusti sellaisten yritysten kanssa, jotka hoitavat työnantajamaksut asiallisesti. Oikein toimivat yritykset häviävät kilpailutuksia ja vähentävät työntekijöitä ja negatiivinen kierre syntyy koko yhteiskuntaan ja Eurooppaan.

Tämä kotimainen ilmiö on pahentunut valtiovarainministeri Petteri Orpon (kok) johdolla. Hänen aikanaan on verohallinnon suhtautumista työnantajamaksujen maksamatta jättämiseen löysytetty. Vuonna 2016 verohallinto poisti kokonaan ohjeestaan lauseen: ”Työsuhde syntyy verotuksessa aina tilanteessa, jossa myös työoikeudellisen työsuhteen tunnusmerkit täyttyvät." Linja on ollut tietoinen valinta. Saada kilpailukykyä yrityksille. Keino on väärä ja epäreilu. Se johtaa siihen, että valtion kassaan ei kerry sosiaaliturvamaksuja, eläkerahastoihin ei kerry rahaa ja lehdenjakajalle ei kerry eläkettä ja näin ollen työntekijä on eläkkeellä köyhä, vain takuueläkkeen varassa elävä. Tämä suunta on muutettava.

1 kommentti .

Kiitos

Maanantai 15.4.2019 - Satu Taavitsainen

Kiitos äänestäjilleni luottamuksesta. Kiitos kaikista ihanista viime viikkojen keskusteluhetkistä ja viesteistä ja halaukset vielä aivan upealle tukitiimilleni. Teimme parhaamme!

Äänimääräni oli täsmälleen sama kuin neljä vuotta sitten: 5416. Ne eivät tällä kertaa ihan riittäneet kansanedustajan paikkaan. Usein kuitenkin on niin, että kun yksi ovi sulkeutuu niin toinen avautuu. Lämpimät onnittelut kaikille valituiksi tulleille!

Osa teistä on ollut tietoisia siitä, että kesken vaalikampanjan perhettäni kohtasi yhtäkkiä suru lasteni ihanan mummon, mieheni äitin sairastuttua. Vaalipäivän aattoon asti hän jaksoi pinnistellä, mutta sitten voimat ehtyivät ja hän lähti taivaan kotiin. Kuolema ei kysele, se tulee kutsumatta järkyttäen. Sen vuoksi pitää rakastaa. Tärkeintä elämässä ei ole pitkälle pääseminen, vaan lähelle tuleminen.

Valtakunnallinen vaalitulos on mielenkiintoinen ja puhututtaa varmasti vielä pitkään. Äänestäneet ovat kuitenkin sanansa sanoneet ja näillä mennään. Aika näyttää, joten eteenpäin.

Jälkikirjoitus: Tarkastuslaskennan jälkeen äänimääräni oli 5419.

Kommentoi kirjoitusta.

Tehdään yhdessä vastuuntuntoinen Suomi!

Perjantai 12.4.2019 - Satu Taavitsainen

Olen nähnyt paljon sellaisia ihmisiä, jotka yrittävät tulla toimeen niin niukoilla tuloilla, että romahduksen vaara vaanii päivästä toiseen.

Olen tavannut lukuisia ihmisiä, joilla ei ole vaaa ostaa tarvitsemiaan tavaroita, vaatteita, lääkkeitä ja ruokaa. Nykyinen hallitus on pahentanut tilannetta. Tulevan eduskunnan on tartuttava toimeen ja korjattava ihmisten elämisen mahdollisuuksia. Meidän on työskenneltävä ahkerasti sitä hirvittävää epätoivoa vastaan, joka pienituloisilla tämän päivän Suomessa on. Meidän on tehtävä loppu köyhyydelle.

Meidän on muutettava se, että koko ajan enemmän ihmisiä ajautuu ulosottoon ja maksuhäiriömerkintöihin, ja se että työttömien lapset eivät saa samanarvoisesti varhaiskasvatusta, pienituloisten perheiden nuoret joutuvat keskeyttämään opintonsa, että pienituloiset eläkeläiset eivät saa ostettua reseptilääkkeitään ilman pikavippiä, että tiet rapistuvat ja asutus keskittyy vai muutamaan suureen kaupunkiin.

On luotava vastuuntuntoinen Suomi, joka huolehtii kaikkien asukkaidensa hyvinvoinnista - ei vain harvojen ja valittujen. Gallupeilla ei vielä muutosta tehdä, vaan se tehdään sunnuntaina 14.4., vaalipäivänä, jolloin toivon, että SINÄ annat äänesi Suomen uudelle suunnalle; paremmalle huomiselle. Minua voit äänestää Kaakkois-Suomessa numerolla 148. Jokaisesta vaalipiiristä löytyy upeita muutoksen puolesta työskenteleviä ehdokkaita ja kannustan rohkeasti äänestämään!

Kommentoi kirjoitusta.

Rakenteellista korruptiota pitää torjua

Torstai 11.4.2019 - Satu Taavitsainen

Olen tyytyväinen Mikkelin kaupungin elinvoima- ja konsernijaoston tiistaina tekemään päätökseen, että kaupungin konserniohjeeseen lisätään teksti:

”Riippumattomuuden varmistamiseksi konserniyhtiöiden hallitusten jäsenten ei sallita tekevän yhtiöille hallituksen jäsenyyteen liittymättömiä työ- tai muita suorituksia ilman tavanomaista konsernin hankintasäännön mukaista kilpailutusmenettelyä. Rajoitus koskee ostopalveluna sellaisilta yrityksiltä tehtyjä hankintoja, joissa hankinnan tekevän konserniyhtiön hallituksen jäsen on suoritteen myyvässä yrityksessä johtavassa asemassa ja/tai omistajana.”

Tämä kuuluu sarjassamme niihin asioihin, jotka ovat nousseet esiin kuntalaisten kanssa keskustellessani ja olen vienyt asiaa eteenpäin. Kaupungin konserniyhtiöitä ovat esimerkiksi Metsäsairila Oy, Biosairila Oy, Etelä-Savon Energia Oy.

Rakenteellista korruptiota pitää torjua ja säännöt olla sellaiset, etteivät ne sitä mahdollista. Tämä pieni korjaus antaa toivoa siitä, että on keinoja saada lisättyä kansalaisten luottamusta julkiseen hallintoon sekä lisättyä asukkaiden ja yritysten yhdenvertaista kohtelua.

Tapani toimia kuntalaisten valitsemana kaupunginvaltuutettuna, kansanedustajana perustuu ihmisten kanssa vuorovaikutukseen. Pitää tuntea kaupunkilaisten ajatukset ja muodostaa yhteisö, jossa keskustellaan yhteisistä asioista ja vaikutetaan kaupungin toimintaan. Sadun klinikka on toiminut yhtenä vuorovaikutuskanavana ja olen pitänyt sitä säännöllisesti jo vuodesta 2014. Perjantaina on taas klinikkapäivä ja toivotan Sinut lämpimästi tervetulleeksi keskustelemaan pienistä ja suurista asioista!

Kommentoi kirjoitusta.

Tarvitsemme kansallisen liikennepoliisin

Maanantai 8.4.2019 - Satu Taavitsainen

Liikenne- ja viestintävaliokunnan jäsenenä on ollut mielenkiintoista olla kuluneet neljä vuotta. Liikennevalvonta tuntuu kuitenkin vähentyneen Itä-Suomen tiestöltä Liikkuvan poliisin lakkauttamisen (vuonna 2013) jälkeen.

Olen sitä mieltä, että eduskunnan pitää tulevalla kaudella perustaa kansallinen liikennepoliisi sisäministeriön alaisuuteen. Perustelen tätä sillä, että tavaran kuljetusten tarve tulee lähivuosina entisestään lisääntymään.

Sipilän hallitus lievensi kabotaasisääntelyä ja nyt Suomessa on yhä enemmän ulkomaisia kuljetusyrityksiä. Olen huolissani mm. ajo- ja lepoaikalain noudattamisesta ja ulkomaisten rekkojen renkaiden ja jarrujen kunnosta sekä oikeasta kuormansidonnasta. Kilpailuetua ei saa havitella lakeja rikkomalla.

Normaalia pidemmille ja raskaammille HCT-rekoille on saatava tiukemmat liikenneturvallisuusvaatimukset ja linjaus, että ainoastaan Suomeen rekisteröidyt ajoneuvot saavat käyttää isoja kuormia. Liikkuvan poliisin lakkauttamisen jälkeen raskaan liikenteen valvonta on käytännössä jäänyt Tullin ja Rajavartiolaitoksen tehtäväksi. Paikallispoliisilla ei ole riittävästi työntekijöitä ja osaamista raskaan liikenteen valvontaan.

Tarvitsemme siis kansallisen liikennepoliisin yleisen liikenneturvallisuuden parantamiseksi ja harmaan talouden vähentämiseksi.

Lisäksi kuljetusalalla on otettava käyttöön henkilökortti ja veronumero. Alustatalous on tuonut tullessaan epärehellisyyden kuljetusalalla esim. Ukko.fi -palvelu, jossa yrittäjän ja työntekijän väliin on luotu epäselvä "kevytyrittäjä" käsite, jossa eläke- ja ympäristövastuu kysymykset eivät ole kenenkään vastuulla.

On tehtävä selkeäksi se, että kuljettaja on joko y-tunnuksella toimiva yrittäjä tai palkansaaja, jonka puolesta työnantaja maksaa eläke- ja sosiaaliturva- ja vakuutusmaksut. Kaikenlaiset välimallin toimeksiantosuhteet ja vilunki on saatava loppumaan.

Kommentoi kirjoitusta.

Äänestä!

Keskiviikko 3.4.2019 - Satu Taavitsainen

Ajat ovat niin vakavat, ettei politiikkaan voi suhtautua kevyesti. Tänään alkoi eduskuntavaalien ennakkoäänestys. Kyse on jokaisella ihmisellä olevasta yhdestä äänestä ja siitä, että jokaisella täysi-ikäisellä suomalaisella on yhtäläinen oikeus vaikuttaa asioihin. Tulevan eduskunnan on oltava sellainen, että se korjaa vallitsevia epäkohtia pienituloisten, palkansaajien ja tavallisten ihmisten näkökulmasta ja johtaa meidät parempaan tulevaisuuteen.

Sadat tuhannet suomalaiset joka puolella maata kärsivät huomattavaa taloudellista hätää. Meidän on tehtävä loppu maamme lapsi- ja eläkeläisköyhyydestä. Emme voi sallia sitä, että vanhuksia ja vammaisia ei hoideta arvokkaasti ja turvallisesti. Meidän on muutettava nykyinen tilanne, että eläkeläisillä ja työttömillä ei ole varaa hankkia tarvitsemiaan reseptilääkkeitä ja käydä lääkärissä korkeiden asiakasmaksujen vuoksi. Emme voi sallia ulosottoon joutuneiden ahdingon jatkumista. Meidän on helpotettava liian pienellä palkalla työskentelevien yksinhuoltajien ja perheiden tilannetta. Meidän on korjattava nykyinen tilanne, jossa nuoret joutuvat keskeyttämään toisen asteen opintonsa rahapulan vuoksi.

Kun ihmiset asettuvat yhteen rintamaan puolustamaan perusasioita, kaikki on mahdollista. Meidän on vielä mahdollista rakentaa hyvä Suomi. Tehdään muutos yhdessä ja äänestetään niin että tuntuu. Pyydän teitä liittymään kampanjaani, osallistumaan ja äänestämään sellaisen tulevaisuuden puolesta, joka huomioi kaikki ihmiset, eikä pelkästään harvalukuista hyvätuloisten joukkoa. Meidän Suomemme on vastuuntuntoinen ja kiinnostunut kaikkien hyvinvoinnista. Numeroni on 148. Käy äänestämässä.

Kommentoi kirjoitusta.

Painajainen keskellämme

Perjantai 29.3.2019 - Satu Taavitsainen

Lapsiin kohdistuneet hirvittävät seksuaalirikokset ylittävät normaalin ymmärryksen ja julmuudet saavat kysymään, kuinka ihmiset ovat kyenneet tällaisiin synkkiin tekoihin. Uutisia lukiessa alkaa puistattaa ja oksettaa.

Näiden rikollisten on täytynyt täysin vaientaa itsestään inhimilliset reaktiot ja rapauttaa moraali-identiteettinsä. Kaikki lämpimät tunteet ja inhimillisyys toista ihmistä, uhria, lasta kohtaan on täytynyt kuolla ja myötätunnon tilalle tulla kovuus. Kunnioitus ja empatia uhria kohtaan on jäätynyt, aivan kuten sotien hirmuteoissa, natsismissa.

Lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten rangaistuksia pitää tuntuvasti koventaa ensi vaalikaudella. Näistä hirvittävistä, julmista rikoksista ei voi selvitä ehdollisella rangaistuksella. Normaalit ihmiset kokevat vastenmielisyyttä lapsiin kohdistuneita seksuaalirikoksia kohtaan ja lakien uudelleen kirjoittamisessa tämä ihmisten oikeustaju, terve järki on otettava huomioon. Suomeen tarvitaan myös lisää poliiseja, jotta rikolliset saadaan kiinni ja vastuuseen teoistaan ja rikoksia pystytään ennaltaehkäisemään.

Rangaistusten lepsuus tai ankaruus lapsiin kohdistuvissa rikoksissa antaa kuvan myös yhteiskunnan asenteesta. Tällä hetkellä liian löysät rangaistukset kuvastavat yhteiskunnan selän kääntämistä uhreille ja yhteiskunnan omantunnon äänen hiljaisuutta. Yhteiskunnan moraalisäännöstö luo pohjan kansalaisten moraalille. Ihmisten eettisiä pidäkkeitä pitää Suomessa vahvistaa ja osoittaa kaikin keinoin se, että Suomi ryhtyy vahvemmin suojelemaan lapsia.

Kommentoi kirjoitusta.

Rakenteellista korruptiota torjuttava

Lauantai 23.3.2019 - Satu Taavitsainen

Kirjoitin viime viikon torstaina Mikkelin kaupungin viranhaltijoille kuntalaisten esittämiä epäilyjä teknisen toimen toiminnasta. Siitäpä ryöpsähti mediassa iso juttu, kun viranhaltija itse julkisti asian tekemällä viikonloppuyönä päivityksen facebookkiin syyttäen minua kunnianloukkauksesta. Olen esittänyt kaupungin sisäisissä keskusteluissa jo pitkään teknisen toimen asioiden selkiyttämistä, mutta nyt kun asiasta tuli julkinen niin se antaa mahdollisuuden keskustella asiasta muillakin foorumeilla.    

Avoimuus ja läpinäkyvyys ovat aseita rakenteellista korruptiota vastaan, joka voi ottaa vallan kunnissa silloin, jos yritystoiminnan tarpeet alkavat ohjata kunnan päätöksentekoa ja horjuttaa sen uskottavuutta.    

Mikkeliläisten kuntalaisten ja yrittäjien luottamusta kaupungin maankäytön suunnitteluun, tonttien myyntiin ja poikkeamislupien ja rakennuslupien myöntämiseen on viime vuosien aikana vahingoitettu.    

Tontin varaaminen äskettäin Saksalan kaupunginosassa kaavan vastaiseen toimintaan hoivayritykselle, oli mikkeliläisille selkeästi viimeinen niitti.    

Räikeitä tapauksia on ollut esimerkiksi Pankalan kerrostalojen rakentaminen rakennusluvan ja kaavan vastaisesti, jota tutki myös poliisi. Poliisin esitutkinnassa on kerrottu kaupungin asianomaisten johtavien viranhaltijoiden olleen alusta alkaen tietoisia siitä, että tarkoitus on ollut rakentaa kaksi asuntoa myös alimpaan kerrokseen kaavan vastaisesti ja että taloon tulee siten kuusi asuinkerrosta. Se, jos viranhaltijat tiesivät luvan vastaisesta rakentamisesta ja nimenomaan esittivät menettelyä jälkikäteiseen luvittamiseen, on vakava asia, joka on Mikkelin kaupungin selvitettävä. Miten tällaista on voinut tapahtua? Menettely on kaikkinensa täysin lainsäädännön vastainen. On myös tullut ilmi, että kaupungin luottamushenkilöä on painostettu ja peloteltu mm. taloudellisella seuraamuksella, jos tässä Pankalan tapauksessa asettuu poikkeamisluvan myöntämistä vastaan.    

Rakenteellisessa korruptiossa päätöksentekoprosessissa on lainvastaisuuksia ja oikeudellisia puutteita. Siinä suositaan jotakin osapuolta päätöksenteossa, ja sen ohjenuorana on yksityisen edun vaaliminen.    

Muita kuntalaisten luottamusta heikentäneitä tapauksia on mm. Sammonkadun kerrostalotontin ja muiden kerrostalotonttien hinnoittelu virkamiehen toimesta valtuuston päätöksen vastaisesti, joiden osalta kaupunki on nyt velvollinen purkamaan jo tehtyjä kauppoja ja palauttamaan liikaa otettuja rahoja taloyhtiöille, Muurikin rantapuiston epäselvyydet Ristiinassa, Siilokorttelin tonttien myynnissä tapahtuneet kuntalain vastaisuudet, jotka korjattiin vasta kun kieltäydyin ottamasta asiaa valtuuston käsittelyyn, ja viimeisimpänä esiin noussut Jääkärinkadun case, jossa on kyse kaavan vastaisesti kerrostalon rakentamisesta. Tästä on jätetty kuntalaisten taholta kaupungille hallintokantelu 18.3.2019 (liitteenä, asiakirja on julkinen ja saatavilla kaupungin kirjaamosta).

Tilanne kansalaisten yhteydenottojen osalta on kiihtynyt ja tulkintani on, että kuntalaisten luottamus kaupungin tekniseen toimeen on heikentynyt. Asukkaidemme taholta on meille luottamushenkilöille heitetty ilmaan kysymys virkamiesten korruptoitumisesta. Ihmiset eivät ymmärrä, miksi virkamiehet toimivat niin kuin toimivat. En ymmärrä sitä itsekään.    

Olen kysynyt tekniseltä johtajalta, milloin on tulossa meille luottamushenkilöille luvatut prosessikuvaukset maankäytön suunnittelun, poikkeamislupien ja rakennustarkastustoiminnan osalta. Nämä on luvattu tuoda kaupunginhallituksen käsittelyyn mahdollisia hallinto- ja toimintasääntömuutoksia varten. Näitä selkeyttämällä sekä avoimuutta ja läpinäkyvyyttä lisäämällä voitaisiin parantaa nykyistä tilannetta. Prosessit ja päätöksenteko pitää saada pikaisesti teknisessä toimessa kuntoon ja kuntalaisten ja yrittäjien luottamusta kaupungin tekniseen toimeen lisättyä.

Poikkeamisluvat kaavan vastaiseen rakentamiseen tulee tehdä monijäsenisessä toimielimessä, eikä olla yksittäisen virkamiehen päätöksiä. Näin varmistettaisiin parempi luottamus päätöksiin ja kaikkien tasapuolinen kohtelu. Poikkeamiset kaavasta on sananmukaisesti poikkeamia, eikä niillä voi muuttaa kaavoituksen sisällöllisiä perusteita. Näissä on kyseessä usein isot taloudelliset hyödyt.

Rakenteelliseen korruptioon tulee suhtautua vakavasti ja torjua epäeettisen ja laittoman toiminnan pesiytyminen laillisiin rakenteisiin. Asiaa ei tule vähätellä. On tärkeää vahvistaa Suomen kunnissa ja valtion hallinnossa demokratiaa, luottamusta ja hyvää hallintotoimintaa.

2 kommenttia .

Postin töitä ei pidä siirtää Viroon!

Tiistai 12.3.2019 - Satu Taavitsainen

Posti on ilmeisesti siirtämässä töitään Tallinnaan (https://www.is.fi/taloussanomat/art-2000006026578.html). Arvelen tämän olevan samaa asiaa, johon kiinnitin huomiota jo vuonna 2017, jolloin aikeesta tuli julkisuuteen tieto ja tuli ilmi Postin koodinimellä ”Tokio” olevasta projektista, johon oli palkattu PWC-konsulttiyhtiö touhuamaan henkilöstöjohtajan rinnalla.

Postin tavoite tuossa salamyhkäisessä projektissa on, että 314 henkilöä työskentelisi Tallinnassa vuoden 2020 loppuun mennessä. Ne olisivat taloushallinnon, henkilöstöhallinnon ja tietotekniikan työpaikkoja. Säästöksi tälle töiden siirtämiselle on kirjattu 8 miljoonaa euroa vuodessa.

Minulle tämä näyttäytyy niin, että Postin tarkoituksena on selkeästi säästää työvoimakustannuksissa. Tällainen 314 ihmisen töiden siirtäminen ulkomaille valtion omistamalta yhtiöltä on täysin moraalitonta.

Kun tämä asia vuonna 2017 nousi julkisuuteen, niin Postin johto kielsi asian jyrkästi. ”Emme suunnittele työpaikkojen siirtämistä Tallinnaan”, sanottiin tuolloin Postin tiedotteessa. Silloin näköjään julkisuuteen sanottiin muunneltua totuutta, valehdeltiin.

Sipilän hallituksen omistajaohjauksen linjauksinko valtion yhtiön on annettu salassa suunnitella tällaista? Eikö Sipilän mielestä valtion yhtiön pidä työllistää suomalaisia TES:n mukaisin palkoin ja saada näin Suomelle verotuloja ja saada työttömyyttä vähennettyä Suomessa?

Suomessa tarvitaan työpaikkoja ja nimenomaan sellaisia, joissa palkka on sellainen, että sillä pystyy itsensä ja perheensä elättämään, ja jotka ovat kokoaikaisia, vakituisia työsuhteita. Tässä tavoitteessa pitää eduskuntavaalien jälkeen olla myös valtion yhtiöt mukana mieluiten omasta tahdostaan mutta jos eivät ymmärrä rooliaan, niin tällöin ne on napakasti hallituksen taholta omistajaohjattava oikeille raiteille. Suomalaisten etu on työpaikat Suomessa. 

2 kommenttia . Avainsanat: posti

Juha Sipilän porvarihallitus on epäonnistunut ja eroaa

Perjantai 8.3.2019 - Satu Taavitsainen

Juha Sipilän porvarihallitus on epäonnistunut ja eroaa. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa oltiin menossa kohti tuhoa. Kokoomuksen markkinamalli ja Keskustan maakuntamalli yhdessä eivät olleet Suomen perustuslain mukaisia.

Perustuslakia tulee aina ja kaikkialla kunnioittaa, vaikka olisi millaisia männistöjä ja rätyjä lobbaamassa yritysten taloudellinen voiton tekemisen kiilto silmissään.

Ihmisten tarpeet jäivät markkinoiden ja valtapelin jalkoihin. Sipilän hallitus ei neljään vuoteen pystynyt tekemään perustuslain mukaista sote-uudistusta.

Jatkossa on keskityttävä juurisyiden korjaamiseen, eli on parannettava sosiaali- ja terveydenhuollon sisältölakeja. Hallintohimmeleiden parissa puuhastelu on loputtava. Ne tulevat tärkeysjärjestyksessä viimeisenä. Sipilän sote on ollut vain "kananmunan kuorien", maakuntahallinnon ja hoivajättien maksimaalisen voiton tuottamisen kimpussa. Eduskuntavaaleissa toivon eduskuntaan valittavan enemmistön, joka keskittyy "keltuaiseen", ytimeen, eli soten sisältölakien korjaamiseen ihmisen hyvinvointi punaisena lankanaan.

Kolme asiaa, joilla saadaan korjattua 80% soten juuriongelmista. Nämä on tehtävä heti vaalien jälkeen vuoden 2019 aikana:

1.    Asiakasmaksulakia on muutettava niin, että maksuja alennetaan ja joitakin poistetaan kokonaan, muun muassa terveyskeskusmaksu. Tällöin ihmisten hoitoon pääsy ja kuntoutuminen helpottuu. Perintäyhtiöiden käyttäminen on lopetettava ja ihmisten ajaminen ulosottoon asiakasmaksujen vuoksi on loputtava. Valtion on rahoitettava asiakasmaksujen alentaminen ja poistaminen.

2.    On muutettava terveydenhuoltolain § 51, jossa säädetään perusterveydenhuollon hoitoon pääsystä. Tätä lakia on muutettava niin, että potilaan on päästävä lääkärin vastaanotolle viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä hoidon tarpeen arvioinnista nykyisen kolmen kuukauden sijaan.

3.    Nopeampaa perusterveydenhuollon hoitoon pääsyä toteuttamaan on palkattava tuhat lääkäriä ja tuhat hoitajaa lisää tekemään vastaanottotyötä ja valtion on annettava kunnille ja kuntayhtymille tähän riittävä rahoitus.

1 kommentti .

Hengenhädässä

Maanantai 4.3.2019 - Satu Taavitsainen

Pidän säännöllisesti Mikkelin kauppakeskus Stellassa SADUN KLINIKKAA, jossa aina useamman tunnin ajan keskustelen kansalaisten kanssa. Viime lauantaina klinikalla jälleen yhtenä keskustelun aiheena olivat sosiaali- ja terveydenhuollon korkeat asiakasmaksut ja kalliiksi käyneet lääkkeet. Ihmiset tulivat pyytämään apua, kun heillä tai heidän omaisillaan ei ole ollut rahaa maksaa sote-laskuja ja sairaalamaksuja on päätynyt ulosottoon.

En voi kerta kaikkiaan käsittää julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon ymmärtämättömyyttä siitä, että ihmisen elämä on kokonaisuus. Sairaala kotiuttaa ihmisen mutta ei huolehdi sitä, että hänellä on mahdollisuus selvitä asiakasmaksuista ja ostaa lääkkeet ja näin kuntoutua takaisin toimintakykyiseksi. Sairaalasta tulevat laskut kuormittavat pienituloisia ihmisiä niin paljon, että viime vuonna eräs hautaustoimisto oli hakenut 20 itsemurhan tehneen vanhuksen ruumista heidän kotoaan. Näiden itsemurhien taustalla olivat olleet vaikeudet ostaa lääkkeitä ja maksaa laskuja. Erityisesti vanhukset pelkäävät ulosottoon joutumista. Sen ajatteleminen ahdistaa heitä valtavasti. He ovat sote-laskujen takia hengenhädässä.

Julkisen sosiaali- ja  terveydenhuollon asiakasmaksujen vuoksi ulosottoon ajautuneiden laskujen määrä on kasvanut. Vuonna 2018 ulosottoon laitettiin 386 471 julkisen puolen soten asiakasmaksua. Ne olivat aivan tavanomaisia terveyskeskusmaksuja, hammashoitomaksuja ja sairaalamaksuja.

Pääministeri Juha Sipilän (kesk) kauden, eli vuodesta 2015 lähtien ulosottoon menneiden soten asiakasmaksujen määrä on kasvanut 45 prosentilla, mikä tarkoittaa 121 000 sote-laskua enemmän meni vuonna 2018 ulosottoon kuin vuonna 2014. Tähän on vaikuttanut se, että Sipilän hallitus on korottanut asiakasmaksuja liki 30 prosenttia ja nosti lääkkeiden omavastuuhintoja.

Kuntien, kuntayhtymien ja sairaanhoitopiirien talousjohtajat ja hallintojohtajat ovat omaksuneet kylmäverisen toimintatavan olla alentamatta maksuja, vaikka asiakasmaksulaki tähän velvoittaa ja antaa mahdollisuuden. Lain mukaan on pakollista alentaa maksua tai vapauttaa ihminen siitä kokonaan, jos kyse on tulosidonnaisista maksuista ja se vaarantaa asiakkaan tai hänen perheensä toimeentulon. Sen sijaan kiinteät maksut, joihin kuuluvat esim. terveyskeskusmaksu, hammashoidon maksut, erikoissairaanhoidon lääkärikäynnit ja sairaalan päivämaksut, ovat lain mukaan kunnan, kuntayhtymän ja sairaanhoitopiirin omassa harkinnassa, että alennetaanko ja poistetaanko niitä, jos maksu vaarantaa ihmisen toimeentulon.

Tätä harkintaa käytetään hyvin harvoin ihmisen eduksi. Päätöksiä maksuista tekevät talous- ja hallintohenkilöt, eivätkä ihmisen hoidosta ja kuntoutuksesta vastaavat henkilöt, joilla luulisi olevan sanansa sanottavana siinä, kuinka heidän tekemäänsä työtä nollataan. Ihminen ei voi ostaa lääkkeitään, koska sairaalasta tulee satojen eurojen lasku ja näin yhteiskunnan maksama hoidollinen toimenpide mitätöidään. Näin siis toimitaan, vaikka Suomen perustuslain 22 §:n mukaan julkisen vallan on turvattava perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutuminen. Viranhaltijoiden on sovellettava lakeja siten, että niiden päätökset ovat perustuslain mukaisia ja tulkinnat perusoikeusmyönteisiä.

Lisäksi Kuntaliitto on mennyt suosittelemaan kunnille, että maksuja ei kannata alentaa, vaan ihminen pitää ohjata hakemaan toimeentulotukea, josta osan maksaa valtio. Näin kuntien talousosastot siis laskelmoivat kuntien taloudenpitoa välittämättä lainkaan ihmisistä. Esimerkiksi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS on tehnyt asiakasmaksuohjeen, että kiinteät maksut peritään kaikilta asiakkailta ja HUS:n hallintopäälliköltä tulee suunnilleen saman sisältöinen hylkäävä päätös kaikille maksuhuojennuksen hakijoille. Harkintaa ei käytetä. Pöyristyttävän julmaa. Pidän tätä lainvastaisena toimintana.

Eduskunnan Oikeusasiamies on antanut päätöksen koskien erästä sairaanhoitopiiriä. Oikeusasiamiehen käsitys on, että kaikki sosiaali- ja terveydenhuollon maksut ovat muutoksenhakukelpoisia ja oikaisumahdollisuudesta tulee ilmoittaa asiakkaalle myös kiinteiden maksujen yhteydessä.

Oikeusasiamies: ”Kun kysymys on haavoittuvassa asemassa olevista henkilöistä, on syytä kiinnittää erityistä huomiota siihen, ettei julkisoikeudellisten maksujen laskutusprosessista aiheudu aiheetonta velkaantumista. Näin ollen järjestelmien tulisi olla sellaisia, että ne tukevat ratkaisuja, joissa joustavasti otetaan huomioon asiakkaiden tarpeet. Julkisen vallan on turvattava perusoikeuksien toteutuminen.”  

Tästä oikeusasiamiehen ratkaisusta huolimatta kunnat, kuntayhtymät ja sairaanhoitopiirit lähettävät useiden satojen eurojen, jopa tuhansien eurojen laskuja, jolloin pienituloisen ihmisen toipuminen sairaudestaan hidastuu. Jos ihminen ei kykene maksamaan, annetaan lasku kansainvälisen perintäyhtiön perittäväksi, jolloin kulut nousevat valtavasti ja kun ihminen vielä vähemmän kykenee laskua perintätoimistolle maksamaan, niin kunta, kuntayhtymä tai sairaanhoitopiiri kylmästi laittaa laskun ulosottoon. Siinä vaiheessa se onkin jo perintäkulujen ja korkojen kertymisen takia niin suuri, että ihminen ei siitä pienen eläkkeensä ulosmittauksen myötä selviä, saati että selättäisi sairautensa laskun aiheuttaman huolen keskellä.

Asiakasmaksut ovat este peruspalvelujen käytölle ja aiheuttavat köyhyyttä, perintää ja ulosottoa. Perustuslakivaliokunta on todennut, että kansalaisten saatavilla täytyy olla palveluita, eivätkä ne saa maksujen takia jäädä saamatta. Nyt näin käy ja tämä vallitseva tilanne pitää pikaisesti muuttaa.

Suomi ei tarvitse massiivista sote-uudistusta maakuntiin. Riittää, että korjaamme sisältölakeja. Asiakasmaksulakia on muutettava niin, että maksuja alennetaan ja joitakin poistetaan kokonaan, muun muassa terveyskeskusmaksu. Tällöin ihmisten hoitoon pääsy ja kuntoutuminen helpottuu. Perintäyhtiöiden käyttäminen on lopetettava. Lisäksi kun muutamme terveydenhuoltolain perusterveydenhuollon hoitotakuuta niin, että vähintään seitsemässä arkipäivässä on päästävä lääkäriin ja palkkaamme tuhat lääkäriä ja hoitajaa lisää, niin 80 % sote-uudistuksesta on tehty.

2 kommenttia .

Karkotus häikäilemättömälle rahaeliitille!

Sunnuntai 24.2.2019 - Satu Taavitsainen

Pääministeri Juha Sipilän (kesk) ja Anne Bernerin (kesk) markkinahenki, rahaeliitin yritys kävellä ihmisten perusoikeuksien ylitse on häikäilemätöntä.

Onneksi perustuslakimme suojaa ihmisiä. Hämmästyttävää on ollut Sipilän hallituksen uppiniskaisuus vänkyttää perustuslakiamme vastaan.

Perustuslakivaliokunta on ollut koko ajan tyytymätön samoihin sote-uudistuksen osa-alueisiin ja tehnyt niistä valtiosääntöoikeudellisia ponsia, joissa on huomautettu mm. rahoituksen riittävyydestä, kaikkein heikoimmassa asemassa olevien palveluiden turvaamisesta ja ihmisten tietosuojasta.

Kuitenkaan Sipilän johtama hallitus ei ole juurikaan muuttanut sosiaali- ja terveydenhuollon lakiesitystensä sisältöä, vaan yrittää väkisin, väsytystaktiikalla viedä tahtonsa läpi.

Tämä toimintatapa on sama kuin pääomasijoittajien omistamilla vanhusten hoivajäteillä, joiden laajamittainen lakien ja valvonnan väheksyminen on loukannut suomalaisia. Valviran johtaja kertoi sosiaali- ja terveysvaliokunnalle, kuinka heidän antamia huomautuksia ei hoivayrityksissä kunnioiteta ja noudateta, vaan huomautuksiin lähetetään lakimiesten laatimia vastineita ja jankataan vastaan, kuinka Valviva on muka väärässä ja yritys oikeassa. Asenne valvontaa kohtaan on muuttunut röyhkeäksi.

Samaa on tapahtunut kansainvälisten perintäyhtiöiden toiminnassa, kun heille on aluehallintoviraston toimesta annettu huomautuksia ja varoituksia laittomasta perinnästä Suomessa, ovat ne viitanneet kintaalla valvonnalle ja jatkavat yhä toimintaansa. Samoin jotkut ulkomaiset kaivosyhtiöt viis veisaavat ympäristömääräyksistä ja ottavat suomalaisten malmit, tekevät taloudellista voittoa ja jättävät ympäristöongelmat suomalaisten veronmaksajien hoidettavaksi.

Näiden kasvottomien pääomasijoittajien toimintatapa ja päämäärä on aivan sama kuin Sipilän, Bernerin ja Petteri Orpon (kok) asenne maan hallituksessa. Hallituksen sielu on jo syntyessään ollut sysimusta, eikä siltä ole neljään vuoteen herunut myötätuntoa pienituloisten palkan- ja eläkkeensaajien ja työttömien ihmisten suojelemiseksi.

Sipilän johdolla perustuslakivaliokunnan sote-lausuntoihin on suhtauduttu uppiniskaisesti ja yritetty väkisin viedä omaa ohjelmaa, kaiken markkinaehtoiseksi saattamista, läpi.
Sote-uudistuksella on yritetty muokata Suomesta markkinaehtoista yhteiskuntaa, josta lopetetaan julkisia palveluilta. Sipilän hallituksen aikana tapahtuneille asioille löytyy yllättävän paljon yhtäläisyyksiä Yhdysvaltoihin, jossa rikkaat perheet, mm. Kochin veljekset, joiden omaisuus on 82 miljardia dollaria, joiden omistama yritys on USA:n toiseksi suurin firma, ovat vaatineet sairausvakuutusjärjestelmän lakkauttamista, verovaroin ylläpidettyjen terveydenhuolto-ohjelmien lopettamista, valtion postipalvelujen lakkauttamista, minimipalkkalakien kumoamista, oppivelvollisuuslakien kumoamista ja koulutuksesta leikkaamista, valtateiden ja rautateiden yksityistämistä, köyhien tukemiseksi tarkoitettujen ohjelmien lopettamista ja perintöverojen ym. muita rikkaiden veroalennuksia. Koch on vaalirahalla saanut kongressiin edustajia, jotka esittelevät lakiehdotukset ja vievät ne kongressissa läpi kansalaisten vastustuksesta välittämättä.

Suomessa on tapahtunut isossa kuvassa ihan sama kuin Yhdysvalloissa: Rikkaille on annettu verohelpotuksia ja tämän jälkeen on alettu valittaa maan velkaantumisesta. Talouden tasapainottamiseksi ei ole esitetty valtion tulojen lisäämistä vaan syviä budjettileikkauksia, joilla on supistettu koulutusta, terveydenhuoltoa ja lasten vanhusten, työttömien ja sairaiden ihmisten tueksi tarkoitettua sosiaaliturvaa. Onneksi suomalaiset ovat alkaneet tiedostaa tämän.

Ahneus ja häikäilemättömyys on saatava karkotettua suomalaisesta politiikasta ja julkisten peruspalveluiden tuottamisesta. Valtion rahakirstun tyhjentäminen on saatava loppumaan, sillä sinne kertyneet varat on tarkoitettu laadukkaan sosiaali- ja terveydenhuollon takaamiseen kaikille ihmisille, koulutuksen ja varhaiskasvatuksen tuomiseen kaikkien lasten ja nuorten ulottuville, eläkeläisten arvokkaan elämän takaamiseen, työtätekevien hyvinvoinnin lisäämiseen, maanteiden ja rautateiden korjaamiseen, köyhyyden vähentämiseen ja luonnon suojeluun.

2 kommenttia .

Vakuutuslääkärijärjestelmän epäkohtien korjaaminen etenee!

Torstai 14.2.2019 klo 20:41 - Satu Taavitsainen

Mielestäni nykyisessä vakuutuslääkärijärjestelmässä on huomattavan paljon epäkohtia ja siksi olen todella tyytyväinen, että Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta yksimielisesti ehdottaa vakuutuslääkärijärjestelmän epäkohtien korjaamista. Saimme valiokunnassa tänään valmiiksi mietinnön vakuutuslääkäreihin liittyvästä kansalaisaloitteesta.

Olen todella hyvillään, että valiokunta otti vakavasti vakuutuslääkäreiden lausuntoihin liittyvät kansalaisten kokemukset. Ongelmallisia ovat erityisesti tilanteet, joissa hakijaa hoitaneiden lääkäreiden lausunnot ja vakuutuslääkäreiden näkemykset eroavat ja vaikuttavat ihmisen saamiin korvauksiin ja hänen toimeentuloonsa ja kuntoutukseen.

Mielestäni hoitavien lääkärien lausunnoille on annettava nykyistä suurempi painoarvo. Vakuutusyhtiöiden asiantuntijalääkäreiden valvontaa tulee myös parantaa ja vakuutusyhtiöt pitää laittaa korvausvastuuseen, jos heidän vakuutuslääkärin todetaan syyllistyneen virheeseen tai laiminlyöntiin, jonka seurauksena vakuutettu on kärsinyt joko terveydellisesti tai taloudellisesti.

Esimerkiksi aivovammoihin on liittynyt paljon epäoikeudenmukaisuuksia. Suomessa on viisi aivovammapoliklinikkaa, joissa on maan paras aivovammoja koskeva osaaminen. Missään muualla kuin näissä yksiköissä ei osata tehdä aivovammaepäilyjen diagnostiikka, aivovammojen vaikeusasteen arviointia ja siihen liittyvää diagnostiikkaa, kuntoutusarvioita ja kuntoutussuunnitelmia. Näissä yksiköissä työ perustuu moniammatillisiin tutkimuksiin. Tällaisen yksikön arvion sivuuttaminen ei saa olla mahdollista ilman erittäin painavia perusteita. On täysin kestämätöntä, että tällä hetkellä tällaisen yksikön arvion diagnostiikasta tai hoidosta voi sivuuttaa yksin ja täysin itsenäisesti vakuutusyhtiön ortopedi tai psykiatri, jolla ei ole mitään kokemusta aivovammoista.

Vaikea aivovamma voidaan nykyään vakuutusyhtiössä todeta ortopedin toimesta lieväksi ja potilas jää ilman kuntoutusta ja toimeentuloa. Lopputulos on ollut monen ihmisen kohdalla katastrofaalinen. Se, että vakuutusyhtiö kieltäytyy korvaamasta, ei tarkoita sitä, että vammautunut ihminen olisi parantunut ja työkykyinen. Hänen hoitonsa, kuntoutuksensa ja ansionmenetyksiinsä liittyvät kustannukset siirtyvät yhteiskunnan maksettavaksi.

Myös Kela lähettää ihmisille hylkääviä sairauspäivärahapäätöksiä, vaikka henkilön toimittamassa lääkärintodistuksessa lukisi, että hän on sairas ja että hänen työkykynsä ei riitä edes osa-aikatyöhön terveydentilan vuoksi. Kielteisiä päätöksiään Kela perustelee omien vakuutuslääkäreidensä tekemällä arviolla potilaspapereiden pohjalta.

80 vuoden salassapito

Aivovammaliitto on tuonut esille myös erittäin tärkeän asian. Sen, että vammautuneella ihmisellä ei ole oikeutta omiin tietoihinsa 80 vuoden salassapidon vuoksi. Vakuutuslääkäreiden valvonta ei ole mahdollista tämän vuoksi. Vammautuneella ei ole oikeutta saada ratkaisuun osallistuneen vakuutuslääkärin lausuntoa. Tämä on ehdottomasti muutettava lakiin oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa.

Valiokunta korostaa, että jonkin korvauksen tai etuuden epääminen ei saa merkitä sitä, että henkilö jää kokonaan ilman toimeentuloturvaa. Näin tapahtuu tällä hetkellä. Järjestelmä on monimutkainen ja voi aiheuttaa ihmiselle huomattavia taloudellisia vaikeuksia.

Valiokunnan käsittelyssä tuli ilmi, että aloitteessa ehdotettu lakimuutos ehdotetulla tavalla ei ole mahdollista, koska kansalaisaloitteessa viitattu laki on jo vanhentunut. Sen vuoksi valiokunta ehdottaa, että eduskunta teknisesti hylkää kansalaisaloitteen lakiehdotuksen, mutta toteaa, että kansalaisaloite tuo merkittävällä tavalla esille seikkoja, joiden perusteella vakuutuslääkärijärjestelmää on arvioitava ja kehitettävä kansalaisten oikeusturvan ja järjestelmän hyväksyttävyyden parantamiseksi.

Valiokunta pitää välttämättömänä vakuutuslääkärijärjestelmän kehittämistä ja kansalaisten oikeustajun huomioon ottamista tässä kehittämistyössä ottaen huomioon myös kansalaisaloitteessa ja kansalaiskeskustelussa esiin tulleet koetut epäkohdat.

Valiokunta esittää, että valtioneuvosto (=hallitus) valmistelee esityksen vakuutuslääkärijärjestelmän epäkohtien korjaamiseksi ja antaa eduskunnalle ehdotukset lainsäädännön muutoksiksi vuoden 2020 kevätistuntokaudella. Tässä yhteydessä on myös selvitettävä vakuutuslääkäreiden lausuntojen muotovaatimusten kirjaamista lainsäädäntöön.

Olen todella tyytyväinen, että tämä asia etenee parempaan suuntaan. Kaikki puolueet ovat sitoutuneet. Nyt on vahdittava, että seuraava hallitus noudattaa tätä päätöstä. Asia on kirjattava hallitusohjelmaan.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: vakuutuslääkäri

Tarvitsemme vanhustenhuollon vallankumouksen

Torstai 14.2.2019 - Satu Taavitsainen

Yksityisen Esperi Care-hoivayrityksen vanhusten hoidon laiminlyönnit nostivat keskusteluun vanhustenhuollon riekaleisen nykytilan.

Omaiset, hoitajat ja kuntien valtuutetut ovat jo vuosia nostaneet esiin niitä vanhustenhuollon ongelmia, joista nyt valtakunnallisesti puhutaan. Huolemme on ollut henkilökunnan riittävyydessä ja hoivan laadussa. On tehty epäkohtailmoituksia ja valvova viranomainen on tutkinut. Silti merkittäviä parannuksia ei ole tapahtunut.

Läpimurto viimein tuli, kun Valvira puuttui tiukasti ja sulki yhden Esperi Caren yksikön. Hyvää hoitoa on räikeästi rikottu ja vaarannettu ihmisten turvallisuus ja elämä. Tutkinnan vyöry on lähtenyt liikkeelle ja kaikki Esperin ja muutkin vanhustenhuollon yksiköt läpivalaistaan. Jopa 15 vanhuksen epäillään kuolleen laiminlyöntien vuoksi.

Suomen ei pidä tuhlata vuosittain satoja miljoonia euroja keinottelun ja verokikkailun tukemiseen, yritysjohtajille ja sijoittajille maksettaviin valtaviin palkkioihin. Verorahat pitää käyttää hoitajien, lääkäreiden, sosiaalityöntekijöiden, mielenterveyden ja muiden ammattilaisten palkkaamiseen, sillä he tarjoavat konkreettisia, ihmisen elämää parantavia palveluja.

Samalla tavalla kuin asiakkaat, myös työntekijät, joiden tehtävänä on huolehtia ihmisistä, joutuvat kärsimään voitontavoitteluun keskittyneessä bisneksessä vanhustenhuollon lisäksi myös vammaispalveluissa, lastensuojelussa ja varhaiskasvatuksessa. Tähän haluan muutoksen. Taloudellisen voiton tavoittelu näissä on kiellettävä.

Tahdon vanhuspalvelulakia muutettavan niin, että asetetaan sitovaksi henkilöstömitoituksen alarajaksi 7 hoitajaa 10 vanhusta kohden. Myös kotihoitoa pitää vahvistaa, jotta hoitajia ei uuvuteta liian suurella päivittäisellä kotikäyntien määrällä. Kotihoitaja voi olla vanhuksen ainoa ja odotetuin ihmiskontakti päivän aikana. Aikaa hoivaan ja jutteluun pitää olla riittävästi. Ihminen tarvitsee ihmistä. Hyvää Ystävänpäivää!

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: vanhustenhuolto

Taloudellinen voitontavoittelu on lailla kiellettävä varhaiskasvatuksessa

Perjantai 8.2.2019 - Satu Taavitsainen

Kirjoitin ja jätin tänään lakialoitteen taloudellisen voitontavoittelun kieltämiseksi lasten varhaiskasvatuksessa. Esitän lisättäväksi varhaiskasvatuslakiin seuraavan lauseen: ”Palveluntuottaja ei saa tuottaa varhaiskasvatusta taloudellisen voiton tavoittelemiseksi.”

Perusopetuslaissa, lukiolaissa, ammatillisen koulutuksen laissa ja vapaan sivistystyön laissa on selkokielisesti sanottu: ”Koulutusta ei saa järjestää taloudellisen voiton tavoittelemiseksi”. Varhaiskasvatus on jokaisen lapsen oikeus ja tärkeä osa lasten koulupolkua. Sen vuoksi voitontavoittelun kielto pitää ulottaa myös varhaiskasvatukseen.

Nykyään laatu ja voitontavoittelu ovat ristiriidassa keskenään.

Laadukas, hyvin suunniteltu ja toteutettu varhaiskasvatus tukee lapsen yksilöllistä kehitystä, oppimista ja hyvinvointia. Laadukas varhaiskasvatus muodostuu kasvatuksen, opetuksen ja hoidon kokonaisuudesta, jolloin voidessaan hyvin lapsi oppii ja kehittyy. Laadukas varhaiskasvatus tukee lapsen oppimisvalmiuksia peruskoulua varten.

Yksityisten voittoa tavoittelevien yritysten ylläpitämissä päiväkodeissa, kuten Touhula-ketjun päiväkodeissa ei aina pystytä hoitamaan lapsia laadukkaasti. Touhulan hallituksen puheenjohtaja on sama henkilö kuin hoivayritys Esperi Caren, ja johdon linjaukset laadussa näyttää olevan samat kuin vanhustenhuollossa. Pääomasijoittajat haluavat rahallista tuottoa.

Pahimmillaan päivähoidon henkilökunnan on vaikea huolehtia edes siitä, että lapsilla on riittävästi ruokaa ja kuivat vaipat. Ongelmat johtuvat siitä, että yritykset eivät palkkaa riittävästi henkilökuntaa. Henkilöstövaje on suunnitelmallista toimintaa, jolla pyritään minimoimaan yrityksen menot ja maksimoimaan yrityksen voitot.

Yksityisten voittoa tavoittelevien yritysten ylläpitämät päiväkodit myös herkästi purkavat lapsen hoitosopimuksen, jos lapsi tarvitsee erityistä tukea tai jos lapsen ruoka-aineallergia vaatii erityisiä poikkeusjärjestelyjä. Yritys ei voiton tavoittelussaan halua mitään ylimääräisiä kuluja. Tämä ei ole lapsen edun mukaista.

Suomen tulevaisuuden kannalta kaikkein tärkein tehtävämme on lasten laadukas hoitaminen, kasvattaminen ja kouluttaminen. Ensimmäiset neljä elinvuotta ovat kaikkein merkittävimmät ihmisen aivojen kehityksessä.

Vanha kiinalainen sananlasku sanoo: ”Jos teet suunnitelmia yhdeksi vuodeksi, kylvä riisiä. Jos teet suunnitelmia kymmeneksi vuodeksi, istuta puita. Jos teet suunnitelmia sadaksi vuodeksi, opeta ihmisiä”.

Ihmettelen, miksi kokoomuslainen opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen ei ole kyennyt lakia muuttamaan. Onko kyse siitä, ettei kokoomus ole saanut pääomasijoittaja-kavereiltaan lupaa lain muuttamiseksi?

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: varhaiskasvatus, lakialoite

« Uudemmat kirjoituksetVanhemmat kirjoitukset »